Директор спеціалізованої школи №247 Вишневська Тетяна Вячеславівна.

Педагогічний колектив школи -- 67 педагогічних працівників, з них:

вищу кваліфікаційну категорію мають 33 учителі,

звання «учитель-методист» - 3,

керівник гуртка-методист - 1,

«старший вчитель» -20.


Навчальний заклад тісно співпрацює з Консульством Республіки Азербайджан.

Партнерство та співпраця:

СЗОШ № 164 ім. Е.Таїзаде м.Баку;


З 2004 року – навчально-виховний прцес
здійснюється за екпериментальною програмою
«Школа повного дня»

В 2016-2017 навчальному році організовано роботу 26-ти гуртків різного спрямування, 5 спортивно-оздоровчих секцій та 20 консультпунктів за 5-ма напрямками.

Гуртковою роботою охоплені всі учні навчального закладу. Гуртки та спортивно-оздоровчі секції працюють згідно графіком. Гурток з «Футболу» та «Історія культури Азербайджану» працюють у суботу.

Робота консультпунків здійснюється згідно графіку затвердженого наказом по школі.

Робота усіх консультпунктів та гуртків обумовлена необхідністю якісного покращення навчально-виховного процесу. Вони обиралися учнями для розширення свого загального кругозору, прилученням до нових сфер знання і людської діяльності.

На заняття консультпунктів учителі мають змогу більш ефективно працювати як з обдарованими дітьми, так і з тими учнями, яким важко засвоїти навчальний матеріал на уроках.

Всі керівники гуртків та консультпунктів враховують індивідуальні та вікові особливості, інтереси вихованців, рівень їх підготовленості, здійснюють індивідуалізацію навчання та диференційований підхід до навчання і виховання. Більшість керівників гуртків раціонально та ефективно використовують час на занятті, вчасно, справедливо оцінюють діяльність вихованців під час роботи та наприкінці його, при підведенні підсумків, вміють зробити самоаналіз заняття.

Роботу навчального закладу в режимі школи повного дня розкриває перед учнями можливості самореалізації, розвитку своїх здібностей, корекції своїх знань, спілкування з однолітками в межах колективу, проведення повноцінного дозвілля, дотримання режиму дня.

Школа повного дня – забезпечує загальний розвиток учня, підпорядкований Державному стандарту освіти.Дає можливість учням проявити та розкрити свої природні здібності під час вивчення додаткових курсів, предметів.Забезпечує розвиток естетичних, мистецьких, спортивних здібностей у гуртках, секціях, клубах та консультпунктах.

Діяльністьнавчального закладу в режимі школи повного дня пердбачає забезпечення не тільки розумового, фізичного, а ще й психологічного здоров'я учнів. Це забезпечують: практичний психолог та соціальний педагог.


З березня 2016 року школа реорганізована в Комунальний заклад "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №247 з поглибленим вивченням іноземних мов" Деснянського равону міста Києва

Набір до навчального закладу відбувається на конкурсній основі за участі вчителів, батьків та психолога.

Обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

обсяг 1400 учнів;

фактично навчається 802 учні.

Кiлькiсть переглядiв: 594