Повернутися до звичайного режиму

ЗВІТ 2016-2017

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 247

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ»

ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

вул. Миколи Закревського, 37-Б, місто Київ, 02217, т. 515-70-21


__________№___________

Управління освіти

Деснянської районної в м.Києві

державної адміністрації

ЗВІТ

про підсумки роботи

комунального закладу

«Спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 247

з поглибленим вивченням іноземних мов»

Деснянського району міста Києва

за 2016 – 2017 навчальний рік

Вступ

Нові завдання модернізації освіти, які визначені Національною доктриною розвитку освіти, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», низкою нормативних документів, спрямовані на розвиток національної освітньої галузі, що має відповідати викликам часу й потребам особистості, яка здатна реалізувати себе в суспільстві, що постійно змінюється. Сьогодення доводить, що тенденції політичного, економічного, культурного розвитку суспільства потребують нових підходів до якості знань, умінь, навичок і рівня розвитку учнів. Тому розвиток сучасної освіти спрямований на створення гармонійної цілісної системи на кожному освітньому рівні, яка включала б в себе взаємоузгоджені методи, дії, компоненти, направлені на процес навчання, розвиток та виховання молоді. На сучасному етапі метою навчання стало насамперед формування життєвої компетентності учнів, уміння застосовувати набуті знання на практиці у своїй професійній та суспільно-політичній діяльності. Ми повинні формувати покоління, яке «здатне навчатися впродовж усього життя». Саме такою, на наш погляд, і є концепція життєтворчості, провідні ідеї якої покладені в основу діяльності комунального закладу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов» деснянського району міста Києва. Завдання нашого навчального закладу полягає в тому, щоб кожна дитина зрозуміла та осмислила своє життя, навчилася самостійно вирішувати як щоденні життєві завдання, так і складні проблеми, тобто стала життєво компетентною, життєстійкою, життєздатною. Тільки тоді вона зможе змінити своє життя, боротися з бездуховністю, байдужістю, безвідповідальністю, які руйнують життя окремої людини та суспільства.Вирішуючи поставлені проблеми, педагогічний колектив в 2015-2016 навчальному році дотримувався таких Конституції України, прийнятої Верховною Радою України 28 червня 1996 року; Законів України«Про освіту» від 23.03.1996 № 21 (зі змінами та доповненнями), «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІУ,Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів та листів Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів та чинного законодавства.

Метою роботи школи передбачалось особистісно зорієнтоване формування в школярів фундаменту освіти, функціональної грамотності, життєвої, комунікативної компетентності в сучасних соціальних умовах. Продовжувалось удосконалення змісту системи освіти, яка сприяла забезпеченню розвитку кожного учня відповідно до здібностей, інтересів, можливостей у суб’єкт-суб’єктній парадигмі взаємовідносин «учитель – учень».

Розв’язання проблем та вирішення завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, дозволило колективу навчального закладу досягти вагомих результатів за підсумками навчального року у всіх напрямках освітньої діяльності.

1. Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу тощо.

Комунальний заклад «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов» Деснянського району міста Києва функціонує з вересня 1984 р. З 1-го вересня 2004 року відповідно до наказу Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради (КМДА) від 05.08.2004 р. № 235 «Про зміни в мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва у 2004-2005 навчальному році» та розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.07.04 № 638, середня загальноосвітня школа № 247 реорганізована в спеціалізовану середню загальноосвітню школу № 247 з поглибленим вивченням російської мови, на підставі наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.03.2011 р. № 154 «Про упорядкування назв середніх загальноосвітніх шкіл» з грудня 2013 року школа реорганізована у спеціалізовану школу І – ІІІ ступенів № 247 з поглибленим вивченням російської мови Деснянського району м. Києва, з 25.03.2016 року навчальний заклад реорганізовано у комунальний заклад «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 247 з поглибленим вивченням іноземних мов» Деснянського району міста Києва.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2001 р. № 1/9-245 «Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп подовженого дня», згідно з наказом Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київміськради (КМДА) від 28.07.2004 р. № 231 «Про організацію педагогічного експерименту «Школа повного дня» у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва», на виконання наказу управління освіти Деснянської районної державної адміністрації від 09.08.2004 р. № 277 «Про організацію педагогічного експерименту «Школа повного дня» у загальноосвітній середній школі № 247», наказів Головного управління освіти і науки № 239 від 05.09.2008року «Про затвердження Положення про школу повного дня», № 78 від 02.04.2010р. «Про впровадження експерименту Школа повного дня у навчальних закладах м. Києва» з метою забезпечення освітніх потреб учнів відповідно до їх здібностей, задоволення їх різноманітних інтересів, створення умов для розвитку творчого потенціалу підлітків організована робота загальноосвітнього закладу в режимі Школи повного дня.

Відповідно до наказів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2015 № 445 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про перебіг і ре6зультати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах міста Києва», Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.09.2015 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах Деснянського району» школа отримала статус експериментального навчального закладу регіонального рівня по впровадженню в практику роботи експериментального педагогічного дослідження «Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх закладів міста Києва».

Станом на 01.09.2016 в спеціалізованій школі № 247 навчалось 785 учнів.

· У 2016-2017 навчальному році було сформовано 28 класів:

1-4 кл. - 12 класів ( 363 учнів )
5-9 кл. - 14 класів ( 367 учнів)
10-11 кл. - 2 класи ( 56 учнів)

З них:

* 73 % - поглиблено вивчають російську мову (2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в, 5а, 5б, 5в,5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а),

* 20,1 % - поглиблено вивчають англійську мову (1а, 1б, 1в, 2а, 9б)

* 7,1 % учнів навчаються у мультипрофільних класах

10а - мультипрофіль: українська мова, англійська мова, алгебра, геометрія, історія України, біологія, фізика.
11а - мультипрофіль: українська мова, англійська мова, алгебра, геометрія, географія.

· Особливість контингенту учнів – багатонаціональний склад. У СШ № 247 навчаються діти 24 національностей. Українці складають 73 % від загальної кількості.

· За підсумками 2016-2017 навчального року :

Клас На кінець року Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень Якість знань Відсоток успішності
1-а 34 100 %
1-б 30 100 %
1-в 33 100 %
2-а 33 5 19 9 0 72,7 % 100 %
2-б 33 2 25 6 0 81,8 % 100 %
2-в 30 8 20 2 0 93,3 % 100 %
3-а 32 4 21 7 0 78,1 % 100 %
3-б 33 6 15 12 0 63,6 % 100 %
3-в 33 6 16 11 0 66,7 % 100 %
4-а 22 4 15 3 0 86,4 % 100 %
4-б 29 5 21 4 0 89,7 % 100 %
4-в 23 3 11 9 0 60,9 % 100 %
Всього 366 43 163 63 0 76,6 % 100 %
5-а 28 2 15 11 0 60,7 % 100 %
5-б 28 6 12 10 0 64,3 % 100 %
5-в 21 1 6 14 0 33,3 % 100 %
5-г 23 1 10 12 0 47,8 % 100 %
6-а 28 3 11 14 0 50 % 100 %
6-б 26 3 11 12 0 53,8 % 100 %
6-в 21 1 9 11 0 47,6 % 100 %
7-а 24 2 14 8 0 66,7 % 100 %
7-б 29 3 9 17 0 41,4 % 100 %
7-в 29 6 9 13 1 51,7 % 96,6 %
8-а 28 0 6 22 0 21,4 % 100 %
8-б 23 1 6 16 0 30,4 % 100 %
9-а 30 2 14 11 3 53,3 % 90 %
9-б 27 3 13 11 0 51,9 % 100 %
Всього 365 34 145 182 4 49 % 98,9 %
10-а 33 4 9 20 0 39,4 % 100 %
11-а 23 5 11 7 0 69,6 % 100 %
Всього 56 9 20 27 0 51,8 % 100 %
Всього по школі 787 86 328 272 4 60 % 99,4 %

Високий рівень навчальних досягнень мають 12,5 % учнів, що на 0,2 % більше ніж у 2015-2016 навчальному році, достатній рівень залишається стабільним – 47,5 %, середній – 39,4 % (збільшився на 4 %), початковий – 0,6 % (зменшився на 1,3 %). Відсоток успішності по школі складає 99,4 % ( в початковій школі – 100%, в основній – 91,1 %, в старшій – 100 %), що на 1,3 % більше ніж у 2015-2016 навчальному році. Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 8,5 % учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного або двох предметів, на достатньому рівні — 11,3 % учнів, на середньому — 0,5 % учнів.

Зміна освітянської парадигми, створення нової, орієнтованої на особистість педагогіки, потребують і нових підходів до підготовки вчителів. Учителі нинішньої школи мають бути фахівцями високого ґатунку, вихованими на найкращих здобутках світової та вітчизняної педагогіки гуманізму та людяності. У спеціалізованій школі № 247 працювало 66 педагогічних працівників (62 основних працівників та 4 сумісники). Школа укомплектована педагогічними кадрами на 99 %, має вакансії керівників гуртків та вихователів ГПД.

Із загального числа 62 основних педагогів (98,4 %) мають повну вищу освіту. Всі основні вчителі мають педагогічну освіту, при цьому розподіл педагогічного навантаження між учителями здійснюється з урахуванням їх спеціальності за дипломом. Середнє педагогічне навчальне навантаження на початок 2016-2017 навчальному році становило 22 години. Кількість основних працівників, які мають повне навантаження – 61.

У навчальному закладі сформовано стабільний колектив. 52,9 % педагогів мають стаж роботи понад 20 років. 5,8 % від загальної кількості педагогів працюють у навчальному закладі з 1984 року ( з дня відкриття школи).

Вікова категорія педагогічних працівників пенсійного віку становить 17 чоловік (25,8 %) від загальної кількості. Тому є актуальною проблема омолодження педкадрів. В 2015-2016 навчальному році значні зусилля були спрямовані на надання реальної дієвої допомоги у підвищенні професійної майстерності молодим та малодосвідченим педагогічним працівникам зі стажем роботи до 8 років. На початок навчального року їх було 10 (16,1 %).

У навчальному закладі сформовано педагогічний колектив, який вирізняється значним досвідом роботи, високим фаховим рівнем, міцними знаннями методологічних основ викладання, умінням застосовувати методи і технології навчання, які стимулюють пізнавальну діяльність учнів. 50 % від загальної кількості педагогічних працівників мають вищу кваліфікаційну категорію.

} Педагогічне звання «учитель – методист» мають 3 вчителі;

} Педагогічне звання «керівник гуртка – методист» – 1 керівник гуртка;

} Педагогічне звання «старший учитель» – 23 учителі.

Кваліфікаційна категорія 2016-2017 н.р.
вища категорія 34
І категорія 10
ІІ категорія 12
спеціаліст 6
2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад.

Реалізація нових завдань освіти потребує нових підходів до особистості учня, його потреб та інтересів. Метою навчання має бути не тільки отримання знань як сукупності фактів, теорій тощо, але й удосконалення особистості учня внаслідок уміння самостійно навчатися. Завдання школи-надати можливості для розвитку, саморозвитку особистості, сприяти пошуку власної індивідуальності, самореалізації. Спираючись на Національну доктрину розвитку освіти в Україні ХХІ століття, яка одним із важливих напрямків визначила модернізацію управління освітою і передбачає ефективну організацію педагогічної діяльності, педагогічний колектив школи дійшов висновку про забезпечення формування особистості учня на основі якісної освіти. Педагогічний колектив школи завжди прагнув до поліпшення якості освітнього процесу, підвищення фахової майстерності кожного працівника, удосконалення роботи з батьками. Один із шляхів досягнення цього – інноваційні перетворення. Для того, щоб ця робота була ефективною і по-справжньому результативною, наголошуємо на двох основних складниках інноваційної діяльності: ознайомлення і упровадження саме освітніх інновацій та реалізація інновацій у різноманітних напрямках навчально-виховного процесу. Реалізація нововведень ставить перед нами ряд завдань на найближчі роки:

- навчати учнів способам мислення, вчити «як думати», а не що «думати»;

- надати учням рівні можливості у виборі форм і змісту навчання;

- мотивувати дітей до навчання упродовж усього життя, а не прагнути навчити на все життя;

- створювати умови для опанування і самостійного продукування ще не існуючих знань, а не змушувати заучувати «вчорашні знання»;

- сприяти формуванню суспільно-індивідуального світогляду, який убезпечує особистість від руйнівних маніпуляцій них впливів;

- сприяти становленню інформаційної культури особистості, здатної до активного управління інформацією, а не культивує пасивне некритичне сприйняття інформації;

- розвивати життєві компетенції та втілювати в життя модель компетентного випускника школи.

Створення у школі інноваційного середовища та постійний вплив на формування педагогічної майстерності можливий за умови творчого підходу до реалізації науково-методичної проблеми школи, яка орієнтує педагогічних працівників на готовність до діяльності в сучасних умовах, оволодіння перспективними знаннями, інноваційними педагогічними технологіями і передовим педагогічним досвідом. Тому в 2013-2014 навчальному році педагогічний, учнівський та батьківський колективи продовжуватимуть працювати над вирішенням теми: «Забезпечення інтелектуального, фізичного, духовного і морального розвитку школяра шляхом впровадження елементів сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес – основа самореалізації особистості, здатної сприймати життя як творчий процес». На сьогодні школа перебуває на етапі стабільності і мета нашої діяльності – здійснити величну місію, притаманну школі в усі часи її існування: допомогти людині навчитися жити у гармонії з собою, з природою, з іншими людьми, з суспільством. В процесі освіти і виховання формувати людяність як основоположну рису особистості. Формувати загальнонаціональну свідомість громадянина України і світу. Разом з тим ми розуміємо, що навчально - виховний процес має відповідати таким критеріям:

1. Вмотивованість і спроможність учнів до навчання упродовж всього життя.

2. Емоційне благополуччя та позитивне ставлення до навчального закладу всіх учасників освітнього процесу.

3. Головний критерій якості шкільної освіти – випускник школи, який є:

- людиною, спроможною жити в гармонії з собою, з природою, з іншими людьми, з суспільством;

- людиною, яка має смак до життя, прагне до його вдосконалення, має розвинутий емоційний інтелект; - креативною особистістю з критичним мисленням і імунітетом до технологій маніпулювання свідомістю;

- конкурентоспроможною особистістю у глобальному вимірі.

В 2016-2017 навчальному році спеціалізована школа з поглибленим вивченням російської мови закінчила працювати над навчально-методичною темою «Упровадження інформаційно – комунікаційних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня»та виховною проблемою «Поліпшення роботи педагогічного колективу школи по вихованню всебічно та гармонійно розвинутої особистості школяра, формуванню його морального потенціалу та здорового способу життя, створення умов для рівноправного вільного співробітництва всіх учасників педагогічного процесу», що сприяло досягненню мети навчально-виховного процессу: формування конкурентно-спроможної, соціально-активної, культурної та духовно багатої особистості учня.

З метою реалізації положень Конституції України, законодавчих актів України в галузі освіти «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», її інтеграції в Європейський простір, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, удосконалення культурних і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, у галузі освіти визначені такі напрями і завдання діяльності школи в 2015-2016 навчальному році була зосереджена увага на реалізацію

організаційних завдань:

· Дотримання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Державної Національної Програми «Освіта /Україна ХХІстоліття/», Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»; Державного стандарту освіти базової і повної школи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 23.11.2011р. «Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої освіти»;

· Дотримання Концепції загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання в старшій школі щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах;

· Забезпечення якісного виконання навчального плану та програм.

методично-кадрових завдань:

· Залучення педагогів до вивчення та впровадження інноваційного досвіду;

· Опанування педагогами інформаційно – комунікаційних технологій;

· Формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість учня.

освітніх завдань:

 • Забезпечення високого рівня засвоєння знань, умінь та навичок учнями;
 • Забезпечення самореалізації особистості в різних видах інтерактивної діяльності

виховних завдань:

 • Формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю;
 • Виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини та з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;
 • Створення умов для самореалізації особистості відповідно до здібностей, суспільних та власних інтересів;
 • Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’яінших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

управлінських завдань:

 • Управління якістю освіти на основі нових інформаційних технологій та освітнього моніторингу;
 • Забезпечення охорони праці всіх учасників навчально-виховного процесу в школі;
 • Організація роботи школи в режимі повного дня, що створює сприятливі умови для задоволення різноманітних інтересів учнів, проведення їх змістовного дозвілля.

Пріоритетними напрямками освітньої діяльності залишалися питання щодо:

 • формування і розвитку сучасної демократичної особистості;
 • гуманізації навчально-виховного процесу;
 • впровадження нового змісту загальної середньої освіти, новітніх технологій, інноваційної діяльності;
 • створення умов для творчої самореалізації вихованців навчального закладу;
 • увага до особистості вчителя, підтримка, заохочення та стимулювання його діяльності.
3. Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика мікрорайону. Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти. Заходи, які вживалися закладом з метою повернення їх до навчання.

На виконання статті 53 Конституції України, статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Згідно до розпорядження голови Деснянської районної у м. Києві держадміністрації за № 202 від 12.04.2013 року, за школою закріплений мікрорайон: вул. М.Закревського 33, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41а; проспект В.Маяковського 22, 22а, 24, 24а, 24б, 26б, 28, 28а, 28б, 30, 30а. В 2015-2016 навчальному році школа провела набір учнів у 1-ші класи на конкурсній основі відповідно до Статуту навчального закладу.

У школі було укомплектовано 28 класів. В 2016-2017 навчальному році випущено зі школи з врученням атестатів про повну загальну середню освіту 23 учням. 4 учні школи закінчили її з медаллю «За високі досягнення у навчанні». 57 учнів школи отримали базову загальну середню освіту. 4 учні отримали свідоцтва з відзнакою.

Високі показники зовнішнього незалежного оцінювання 2015-2016 навчального року дозволили 85,3 % випускників продовжити навчання у вищих навчальних закладах столиці та за кордоном (2 учні навчаються у Польщі).

Із 44 випускників 9-х класів, 33 учні продовжили навчання в нашій школі, 11 випускників - у коледжах та технікумах.

Відповідно до ст.3 Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 №1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», рішення колегії Головного управління освіти і науки
м. Києва від 20.12.2011 №6/1-2011 «Про стан роботи щодо охоплення навчанням дітей та підлітків шкільного віку», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.01.2015 №01 «Пропосилення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку у м. Києві», наказу Управління освіти Деснянської районної адміністрації від 05.01.2015 № 04 «Про посилення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків Деснянського району м. Києва», розпорядження Деснянської районної державної адміністрації м. Києва № 213 від 20.04.2016 «Про проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку в Деснянському районі м. Києва в 2016р.», з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також з метою чіткого виконання Правил внутрішкільного трудового розпорядку, запобігання пропусків уроків без поважних причин, адміністрація забезпечила контроль за дотриманням педагогами школи порядку обліку пропущених учнями навчальних занять (накази по спеціалізованій школі № 247 від 30.08.2016 № 351 «Про організацію роботи з профілактики правопорушень та злочинності, запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей та учнівської молоді у 2016-2017 навчальному році», № 404 від 31..08.2016 «Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку на закріпленій території за навчальним закладом», № 426 від 31.08.2016 «Про організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», № 736 від 30.12.2016 «Про стан роботи щодо охоплення навчанням учнів школи та виконання інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку у І семестрі 2016-2017 навчального року», № 07 від 04.01.2016 «Про посилення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку»).

При цьому контроль носить персональний характер:

- за відвідування кожним учнем навчальних занять;

- за здійснення кожним класним керівником обліку пропущених учнями навчальних занять та контролю за причинами відсутності учнів на уроках.

Ефективними заходами щодо дотримання чинного законодавства з питань здобуття учнями повної загальної середньої освіти є наступні:

1. Ведення в класному журналі зведеного обліку пропущених занять кожним учнем.

2. Облік в особових справах учнів документів, що підтверджують причину їх відсутності на уроках.

3. Здійснення контролю за відповідністю ведення класними керівниками обліку пропущених учнями занять та визначення причин їх відсутності на уроках.

4. Систематичний персональний контроль за дотриманням кожним учнем режиму занять.

5. Звітність класних керівників 5 числа кожного місяця про відсутність учнів із зазначенням причин їх відсутності заступнику директора.

Застосовуються такі форми роботи, як: виховні години, лекції із залученням батьківської громадськості та працівників кримінальної міліції, індивідуальні бесіди.

Практикується ознайомлення батьків з вимогами чинного законодавства щодо відповідальності за здобуття їх дітьми повної загальної середньої освіти.

Спільно з батьківською громадськістю визначається відповідальність кожної сторони за дотримання чинного законодавства щодо здобуття учнями повної загальної середньої освіти, що визначається у відповідних заявах під підпис кожного.

Відповідно до наказів по спеціалізованій школі № 247 від 31.08.2015 № 361 «Про організацію роботи з профілактики правопорушень та злочинності, запобігання бездоглядності та безпритульності серед дітей та учнівської молоді у 2015-2016 навчальному році», № 384 від 01.09.2015 «Про організацію роботи щодо охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку», з метою належного контролю за здобуттям учнями навчального закладу повної загальної середньої освіти щоденно аналізується відвідування учнями навчальних занять, з’ясовуються причини пропусків. На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 04.09.2003 р. № 595 «Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей», Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київради від 17.01.2011р. №06 «Про посилення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку у м. Києві», з метою недопущення пропусків занять без поважних причин дітьми та підлітками заступниками директора взято під особистий контроль питання відвідування занять учнями школи. Та щомісяця до Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надається акт – повідомлення про відсутність або наявність дітей і підлітків шкільного віку, які без поважних причин не відвідують навчальний заклад більше 10 днів. У 2015-2016 навчальному році не було виявлено жодного учня, який без поважних причин не відвідував би школу.

Забезпечили ефективний контроль за обліком пропущених учнями навчальних занять класні керівники: Сидоренко Н.А., Сидоренко Н.В, Орел Н.М.,Моісеєнко М.І., Захарченко Н.І., Єсипенко С.С., Пакаліна Г.М., Мартиненко В.М., Пруднікова Л.М., Гриб Н.В., Ляхович Л.Л., Московська Т.А., Тіга Ю.М., Бойко В.В. Адміністрацією школи вживаються заходи з метою запобігання пропусків уроків учнями. Питання пропуску уроків без поважних причин розглядаються на педрадах, нарадах при директорові, при заступнику директора з виховної роботи та засіданнях Ради з профілактики правопорушень.

За результатами контролю, що здійснюється адміністрацією, щосеместрово видається наказ по школі (№ 14 від 03.01.2017, № 322 від 29.05.2017)

Адміністрація школи співпрацює з ССД Деснянського району, КМСН РУ та Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Деснянської РДА з питань щодо реалізації права дітей та підлітків на здобуття повної загальної середньої освіти.

4. Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної ради. Участь в експериментальній та інноваційній діяльності.

Інноваційна діяльність педагогів стає сьогодні основним напрямом реалізації модернізацій них реформ в освіті й одним із суттєвих напрямків переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Це визначає ключові напрямки внутрішкільної методичної роботи, яка має свідомо визначити для себе як пріоритетну мету забезпечення мобільності вчителя й учня шляхом формування інформаційних і комунікаційних компетенцій.

Адміністрація школи, обґрунтувавши вибір проблеми, довівши її актуальність, викликала в педагогів інтерес та педагогічну готовність працювати над нею, що і здійснює колектив школи вже третій рік. Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в третьому розділі річного плану «Підвищення рівня педагогічної, психологічної, методичної та фахової майстерності педагогічних працівників школи». Крім цього було розроблено План роботи методичної ради школи на 2016-2017 навчальний рік, План засідань методичної ради школи на 2016-2017 навчальний рік

Методична діяльність в школі ґрунтується на таких позиціях:

- визначення провідної ролі самого фахівця у власній освітній діяльності;

- побудова навчального процесу як партнерської співпраці тих, хто вчить, із тими, хто вчиться;

- розвиток професійної педагогічної компетентності вчителя.

Науково-методична робота була спрямована на формування вчительської та учнівської компетентностей з інформаційно – комунікативних технологій, необхідних для життя в інформаційному суспільстві; підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогічних працівників, розвитку їх творчого потенціалу, апробацію та введення нових освітніх технологій.

В 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив завершив роботу над науково-методичною проблемою «Упровадження інформаційно – комунікаційних технологій як засобу розвитку особистості вчителя та учня».

У результаті роботи над темою було:

- Проведено інструктивно-методичну нараду щодо впровадження науково-методичних рекомендацій для підвищення ефективності навчально-виховного процесу з використанням сучасних інформаційно – комунікаційних технологій та моніторингу його якості.

- Збиралася інформація про ефективність впровадження науково-методичних рекомендацій щодо сучасних інформаційно – комунікаційних технологій; розроблялися критерії оцінки ефективності впровадження сучасних інформаційно – комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.

- Оцінка базових вмінь, сформованних при вивченні курсу початкової та основної школи.

- Проміжні узагальнення результатів апробації та позитивного досвіду.

- Узагальнення результатів роботи та позитивного досвіду за рік.

На початку навчального року науково-методична рада школи очолила роботу над реалізацією методичної проблеми. Були проведені засідання науково-методичної ради за такими напрямками:

· Інструктивно-методична нарада «Навчальний план-програма-тематичне планування-поурочне планування – класний журнал» (серпень),

· «Огляд науково-методичної літератури, рекомендованої для використання у 2016-2017 н.р.» (серпень),

· «Затвердження Положення про методичні комісії» (серпень),

· «Концепція розвитку української мови, культури та виховання історичної пам’яті жителів міста Києва на 2015-2020 роки», (жовтень),

· «Підготовка учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах, конкурсах учнівських творчих робіт МАН» (жовтень),

· «Підготовка та проведення предметних тижнів» (жовтень),

· «Про результати проведення місячника права» (жовтень),

· «Адаптація учнів 5-х класів» (жовтень),

· Про проведення круглого столу «Основні підходи до організації мультипрофільного навчання» (жовтень),

· «Про підсумки проведення вхідного моніторингу якості знань учнів 10 класу» (жовтень),

· «Про підсумки контролю щодо ведення шкільної документації» (жовтень),

· «Моніторинг успішності учнів за І семестр 2016-2017 навчального року» (грудень)

· «Результативність участі учнів у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН» (грудень)

· «Про підсумки участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін» (січень)

· «Моніторинг впровадження мультипрофільного навчання за І семестр 2016-2017 н.р.» (грудень)

· «Виконання навчальних планів та програм» (січень),

· «Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів: досвід і проблеми педагогічної практики» (листопад)

· «Про результати перевірки поурочного планування» (березень)

· «Про підготовку до ДПА» (березень)=

· Про організацію та проведення навчальних екскурсій та практики в 1-8, 10-х класах» (вересень)

· «Узагальнення результатів позитивного досвіду використання ІКТ в навчальному процесі» (травень)

· «Експертна оцінка роботи методичних комісій у 2016-2017 н.р.» (травень)

· «Про виконання навчальних програм у 2016-2017 н.р.» (травень)

· «Моніторинг успішності учнів у 2016-2017 н.р.» (травень)

· «Моніторинг впровадження мультипрофільного навчання у 2016-2017 н.р.»

Слід відзначити, що всі засідання науково-методичної ради пройшли змістовно: були цікаві доповіді, вироблені методичні рекомендації.

У процесі роботи над науково-методичною проблемою створено: 9 методичних комісій (вчителів філологічного (кер. Ляхович Л.Л.), лінгвістичного (кер.Пакаліна Г.М.), суспільно-гуманітарного (кер.Пруднікова Л.М.), природничого (кер. Петренко О.А.), художньо-естетичного (кер.Підгайна С.С.) циклів наук, вчителів математики, фізики та інформатики (кер. Петренко Л.І.), фізичної культури та спорту (кер. Луценко П.А.), початкової школи (кер. Тетеріна О.В.)), школа педагогічної майстерності (кер.Новікова Г.І.); школа професійної адаптації молодих вчителів «Пошук» (кер.Тетеріна О.В.), а також творчі групи вчителів:

№ з/п Творча група Тема, над якою працюють ПІБ вчителів
1 Вчителі 1-2 класів Мистецтво учительського слова у розвитку пізнавальних компетенцій молодших школярів Кер. Сидоренко Н.А. Сидоренко Н.В., Хмара К.В., Орел Н.М., Суздаль Л.І.
2 Вчителі початкових класів Роль арт - педагогіки у формуванні творчої особистості молодшого школяра Кер. Богдан О.П. Служава М.І., Сінкевич О.В., Тетеріна О.В., Новик В.І.
3 Вчителі російської мови Школа педагогічної майстерності Кер. Новікова Г.І. Ляхович Л.Л., Московська Т.А., Лінчук С.В.
4 Вчителі математики Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій як засобу рівноправного розвитку вчителя та учнів Кер. Гриб Н.В. Петренко Л.І., Мартиненко В.М., Ланова С.Б.
5 Вчителі історії та географії Впровадження нових методичних технологій організації навчально-виховного процесу Кер. Пруднікова Л.М. Зубка Н.В., Касянчук А.М., Бойко В.В.
6 Вчителі української мови Мистецтво учительського слова у розвитку пізнавальних компетенцій школярів Кер. Єсипенко С.О. Захарченко Н.І., Тіга Ю.М., Оскирко О.П.
7 Вчителі англійської мови Використання інноваційних методів у навчально-виховному процесі вивчення англійської мови Кер. Пакаліна Г.М. Нестеренко О.О., Обметиця Т.А., Андрущенко Л.С., Олійник С.В.

Члени творчих груп намагаються впроваджувати в свою діяльність ідеї гуманізації й гуманітаризації освіти, орієнтації на особистість, максимально можливий розвиток її унікальних здібностей; ідеї, що ґрунтуються на найкращих здобутках людства і мають завдання розвивати мислення, естетичні смаки, формувати світогляд з метою виховання всебічно розвинутої творчої особистості.

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2001 р. № 1/9-245 «Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп подовженого дня», наказу ГУОН № 78 від 02.04.2010р. «Про впровадження експерименту Школа повного дня у навчальних закладах м. Києва» з 2004 по 2010 роки з метою створення сприятливих умов для розвитку здібностей школярів, задоволення їх освітніх запитів було організовано експериментальну роботу навчально-виховного процесу у режимі Школи повного дня, а з 2010 року робота в режимі Школи повного дня – на впровадженні.

Школа повного дня – це навчальний заклад, що дає змогу повніше об’єднати навчальну і поза навчальну діяльність в умовах навчального співтовариства, сформувати освітній простір закладу для реалізації індивідуальних маршрутів учнів, об’єднати в єдиний функціональний комплекс освітні і оздоровчі процеси.

Функціонування школи в режимі Повного дня дає можливість позбутися багатьох ускладнень в організації навчального процесу, забезпечує вільний вибір учнями занять за інтересами, збудувати гнучкий режим, що враховує сімейну ситуацію та індивідуальні особливості кожної дитини.

Були вивчені освітні запити учнів щодо проведення занять за інтересами в другій половині дня, розглянуто питання щодо потреби у формуванні груп продовженого дня. Було сформовано 12 груп продовженого дня для учнів 1-7 класів.

Керуючись ст. 59 Положення про загальноосвітній заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 964 з метою організації змістовного дозвілля школярів у позаурочний час, створення належних умов для розвитку здібностей та обдарувань школярів, організовано гурткову роботу, на яку було виділено 215 годин. З метою розвитку творчої особистості, організації змістовного дозвілля школярів у позаурочний час організовано роботу гуртків за такими напрямками: художньо-естетичний, професійно-технічний, спортивно-оздоровчий, науково-дослідницький. Експериментальним навчальним планом, затвердженим Управлінням освіти Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, погодженим Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України, передбачено 50 годин на самопідготовку учнів 8-11 класів у режимі повного дня.

За рахунок варіативної складової у школі введені факультативні курси:

· для поглибленого вивчення іноземних мов:

- «Літературна мозаїка: (англійська дитяча література)» (вчитель Вишневська Т.В.) для учнів 5-6 класів;

- Social English Studies (навчання ситуативного спілкування);

- «Культурознавство англомовних країн» (вчитель Обметиця Т.А.) для учнів 10 класу.

· психологічні відповідно до Листа МОН від 06.06.2013 № 1/9-413 «Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти» (вчитель Касянчук А.М.):

- «Моя майбутня професія: правила вибору» (9 класи);

Робота в школі в режимі «Повного дня» обумовлена прагненням учительського, батьківського і учнівського колективів до всебічної творчої реалізації свого потенціалу.

Відповідно до наказів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2015 № 445 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про перебіг і ре6зультати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах міста Києва», Управління освіти деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.09.2015 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах Деснянського району» школа отримала статус експериментального навчального закладу регіонального рівня по впровадженню в практику роботи експериментального педагогічного дослідження «Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх закладів міста Києва».

У 2016-2017 навучальному році 10-11 класи навчаються за індивідуальною програмою мультипрофільного навчання, де враховано максимальне тижневе навантаження та забезпечено вивчення обов'язкового мінімуму навчального матеріалу. Навчальним планом передбачено дві динамічні групи з поглибленим вивченням предметів: англійська мова та географія (І група), українська мова та математика (ІІ група) у 11 клсі та три групи у 10 класі з поглибленним вивченням англійська мова та іст орії України (І група), українська мова та математика (ІІ група), біології та фізики (ІІІ група). Профільне навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає спеціалізовану поглиблену підготовку до майбутньої професійної діяльності. Це здійснюють вчителі Захарченко Н.І. (українська мова), Гриб Н.В. (математика), Пакаліна Г.М., Обметиця Т.А. (англійська мова), Бойко В.В. (географія), Пруднікова Л.М. (історія України), Ланова С.Б (фізика), Петренко О.А. (біологія). Мультипрофільна підготовка передбачає не тільки поглиблене вивчення предметів, а й обов’язкове засвоєння державного компоненту освіти. У системі профільного навчання введений курс за вибором «Ділова англійська мова» та проводиться факультатив «Культурознавство англомовних країн». Основна їх функція: поглиблення і розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання. Курси за вибором створені за рахунок варіативного компоненту змісту освіти. Для ефективнішого впровадження мультипрофільного навчання повністю використані додаткові години, виділені на поглиблене вивчення предметів.

У результаті проведеного анкетування виявилося, що 83,3 % респондентів дуже задоволені навчанням в мультипрофільному класі. 16,7 % задоволені, але мають деякі пропозиції щодо розподілу навчального навантаження. 27,8 % вважають, що навчання у мультипрофільному класі допоможе їм підготуватися до майбутньої професії, до роботи на сучасному підприємстві, отримати професію. 66,7 % учнів впевнені, що таке навчання допоможе правильно обрати їм майбутню професію. Таку ж думку поділяють і 72,2 % їхніх батьків. 16,7 % батьків вважає вивчення спецпредметів в мультипрофільному класі гарною можливістю набути корисні для життя навички. Жодний з респондентів не виказав негативу щодо навчання в мультипрофільному класі.

Результативністю мультипрофільного навчання є досягнення учнів не тільки з профільних предметів. Так за результатами навчання рівень якості знань в 10 класі зріс на 15,2 % , а в 11 класі на 8, 5 % .

Учні 10, 11 класів є переможцями конкурсів та Всеукраїнських олімпіад:

№ з/п ПІБ учня Місце Клас Назва конкурсу
1. Солошенко Олександра, Яциченко Діана, Скрипко Христина ІІ 11 Районний конкурс пілотного проекту «Омбусмен», номінація «боротьба з насильством»
2. Грицак Вікторія ІІ 11 ХVІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
3. Грицак Вікторія ІІІ 11 VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
4. Іванчук Олена ІІІ 10
5. Похилий Олексій ІІ 10 Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН з біології
6. Рябець Вероніка ІІ 10 Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН з математики
7. Похилий Олексій ІІІ 10 Конкурс творчих робіт «Молодь Київщини за зелену економіку»
8. Білошицька Ірина ІІІ 10 ІІ (районного) етапу учнівського конкурсу з українознавства
9. Іванчук Олена ІІІ 10
10. Солошенко Олександра ІІ 11 Всеукраїнські олімпіади з української мови
11. Грицак Вікторія ІІІ 11
12. Білошицька Ірина І 10
13. Грицак Вікторія ІІІ 11 Всеукраїнські олімпіади з математики
14. Похилий Олексій ІІІ 10 Всеукраїнські олімпіади з географії
15. Похилий Олексій ІІ 10 Всеукраїнські олімпіади з історії
16. Юрченко Данило ІІ 10
17. Киричок Інга ІІІ 11 Всеукраїнські олімпіади з англійської мови
18. Погорєлов Іван ІІІ 11 Всеукраїнські олімпіади з біології
19. Дозорцева Крістіна ІІІ 11 Всеукраїнські олімпіади з російської мови
20. Солошенко Олександра ІІІ 11

Створення системи мультипрофільного навчання сприяє:

- формуванню готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією, високоїсамомотивації до навчання;

- виробленню в учнів якісних освітніхкомпетентностей шляхом зниження психологічного напруження, раціонального розподілу навчального навантаження, свідомого вибору глибини вивчення шкільнихпредметів.

Інформатику в навчальному закладі викладають вчителі Яценко І.О., Ковальова М.С. та в 2-4 класах учителі початкової школи, які при викладанні предмету використовують багато вправ з розвитку уваги, мислення, пам’яті. В навчальному закладі обладнано два кабінети інформатики, які оснащені 18 робочими місцями, відповідають санітарним нормам та вимогам охорони праці. Обидва кабінети мають локальну комп’ютерну мережу, де учні можуть користуватися Інтернетом. Використання комп’ютерної техніки відбувається на кожному уроці. Згідно з Інструкцією, перед кожною практичною роботою проводиться інструктаж з техніки безпеки, у молодших класах – фізкультхвилинки. Учні 2-11 класів розширили і поглибили знання з предметів гуманітарного циклу та математики, навчилися складати алгоритми для розв’язування задач. Завдання вчителя полягає - навчити учнів свідомо користуватисякомп’ютером, редагувати і форматувати графічні зображення і тексти, навчити різними способами зберігати і обробляти інформацію, а також постійно аналізувати і вибирати правильний результат. Позитивні відгуки учителів, учнів, батьків про предмети інформатики свідчать про їх актуальність, перспективність, сприяє вирішенню завдань сучасного етапу розвитку суспільства.

Вчителі інформатики дотримуються санітарно-гігієнічних норм роботи учнів з комп’ютером, враховують реальні навчальні можливості учнів, формують звичку працювати самостійно, тому успішно реалізують розвивальну функцію уроку. Випереджальні завдання стимулюють працю учнів, розвивають самостійність, творчість. Вчителі досконало володіють прийомами педагогічної технології. Логічні переходи від одного етапу уроку до іншого, практична спрямованість уроків, продумана система корекції знань сприяють глибокому засвоєнню і розвитку умінь та навичок.

Варто зазначити, що на сьогодні інформаційно-комунікаційні технології є неодмінним інструментом у роботі адміністрації та багатьох учителів. Комп’ютерна техніка в навчальному закладі використовується також в кабінеті англійської мови (9 комп’ютерів) як лінгафонне обладнання, що дає можливість учням покращити свої фонетичні знання з іноземної мови. В кабінетах початкової школи, хімії, української мови, трудового навчання вчителі постійно використовуються власні ноутбуки, що є додатковою можливістю урізноманітнити навчально-виховний процес. Під час уроків історії, світової літератури, географії, фізики, основ здоров’я, математики широко використовуються можливості Smart-дошок. Жодна педрада, загальношкільні виховні заходи не проходять без використання мультимедійних комплексів.

У навчальному закладі, який працює в режимі школи повного дня у другій половині дня в кабінетах інформатики проводиться гурткова робота та робота консультпунктів. Результатом такої роботи є те, що учні 2-11 класів розширили і поглибили знання з предметів гуманітарного циклу та математики, навчилися складати алгоритми для розв’язування задач. Позитивний відгук учителів, учнів, батьків про предмети свідчать про їх актуальність, перспективність, сприяє вирішенню завдань сучасного етапу розвитку суспільства.

Варто зазначити, що комп’ютерна техніка в навчальних кабінетах періодично обновлюється. У 2016-2017 навчальному році школа поповнилася трьома Smart-дошками та комп’ютерним класом.

В умовах постійного оновлення технологій навчання, зростання вимог суспільства до підготовки учнів провідним напрямком у школі повинна бути неперервна випереджальна підготовка вчителів щодо розвитку впевненості у використанні інформаційних технологій та оновлення матеріально-технічної бази кабінетів інформатики.

Вдале використання можливостей мультимедійної системи (в навчальному закладі їх 7: в кабінетах зарубіжної літератури, історії, географії, фізики, математики, української мови, основ здоров’я, 1 переносна мультимедійна система) на уроках української та російської мов та літератури, історії, географії, фізики, астрономії, природознавства, математики, основ здоров’я, художньої культури дають можливість вчителям викладати на високому науково-методичному рівні. В умовах оновлення технічної бази школи, розвитку новітніх технологій навчання, зростання вимог суспільства до підготовки учнів провідним напрямком в навчальному закладі стала неперервна випереджальна комп’ютерна підготовка вчителів. Таким чином всі вчителі школи володіють комп’ютером. Загалом розвитку впевненості в учителів щодо використання інформаційних технологій сприяють формування інформаційної культури, вільний доступ до технологій та експертна підтримка у використанні новітніх технологій, електронних бібліотек та проектуванні навчального процесу. Співпраця з колегами, обмін досвідом та ідеями підтримується за допомогою інтерактивних мереж. У питаннях, з якими зустрічаються вчителі з різних предметів є багато спільного.

Варто зазначити, що сьогодні інформаційно-комунікаційні технології є неодмінним інструментом у роботі адміністрації та багатьох учителів (історії, правознавства,географії, англійської мови, української мови та літератури, російської мови, фізики, астрономії, інформатики, математики та ін.)

На уроках вчителі використовують програмне забезпечення державного зразка. Впровадження інформаційних технологій в урок сприяє підвищенню інтересу до предмету й якісному навчанню учнів. Використання в роботі вчителя комп’ютерної програми Microsoft Office PowerPoint, яка дозволяє створювати презентації до уроків, стимулює учнів до більш серйозного та глибокого вивчення предмету, брати участь у дослідженні проблем, самостійно виконувати самоперевірку, самоконтроль, самоаналіз, самооцінку за зразком відповідей та критеріями. Вчителі школи самостійно створюють презентації та вчать цьому і учнів. Як показує досвід, учні спеціалізованої школи позитивно сприймають використання новітніх технологій у навчальному процесі, активно до нього долучаються. Результатом цього є щорічні переможці районних та міських олімпіад, конкурсів – захистів МАН, створення власних проектів тощо.

Використання на уроці комп’ютера та мультимедійного проектору дозволяє економити час на різних етапах уроку: перевірка домашнього завдання, актуалізація знань, повторення вивченого, закріплення нової теми, перевірка самостійної роботи (самоперевірка, взаємоперевірка); демонструвати учням багатий наочний матеріал, дати змогу насолоджуватися шедеврами класичної музики. Тому можна з впевненістю говорити, що ІКТ в спеціалізованій школі використовується не тільки в урочній, але й в позаурочній роботі (гуртки, дослідницькі роботи, проекти, творчі роботи, виховні процеси).

Хоча в початковій школі немає окремого кабінету, оснащеного мультимедійною системою, але уроки з використанням ІКТ проводяться в кабінетах старшої школи. Крім того вчителі використовують під час занять ПК та ноутбуки. Серед вчителів початкової школи, які надають перевагу ІКТ слід відзначити Сидоренко Н.В., Сидоренко Н.А., Богдан О.П., Тетеріну О.В.

Протягом року кожен вчитель дав хоча б по одному уроку з використанням ІКТ. Лідерами по кількості уроків з використанням мультимедійних систем стали вчителі Ляхович Л.Л. (уроки світової літератури та російської мови), Пруднікова Л.М., Зубка Н.В. (уроки історії та правознавства), Середнікова В.С., Бойко В.В. (уроки географії), Петровський О.В. (уроки фізики, астрономії), Бикова Т.В. (хімія, природознавство), Захарченко Н.І., Єсипенко С.О. ( українська мова), Пакаліна Г.М., Нестеренко О.О. (англійська мова), Гриб Н.В. (математика), підгайна С.С. (художня культура), Мовчан К.С (основи здоров’я).

Інформаційно-комунікаційні технології співвідносяться на уроках з технологіями проблемного навчання, педагогічної майстерності побудови знань, технології дослідного та проектного навчання, здоров’єзберігаючими технологіями, особисто орієнтовними.

Спеціалізована школа працює в режимі Школи повного дня. Тому позакласній роботі приділяється особлива увага. Проведення гурткової роботи вимагає від учителів та керівників гуртків більшої підготовки: методичної, дидактичної, для того, щоб зробити заняття цікавим, пізнавальним, потрібним. Картки із завданням, схеми, таблиці, логічні задачі, картки диференційованого характеру – все це можливо зробити на комп’ютері. ІКТ використовується і у виховній роботі (перегляд фільмів на морально-правову тематику, створення власних презентацій «Стоп насильству», «Шкідливі звички», «Молодіжні рухи»), оформленні свят, написання характеристик, підготовка та розробка сценаріїв батьківських зборів та виховних годин.

Передовий педагогічний досвід – оптимальна педагогічна діяльність, у процесі якої використовуються оригінальні форми, методи, прийоми, засоби, технології навчання та виховання, нові способи систематизації відомих форм, методів, прийомів та засобів, що забезпечує стійкі позитивні результати у практичному розв’язанні актуальних педагогічних проблем. Протягом 2015-2016 навчального року у школі вивчався передовий педагогічний досвід наступних вчителів:

ПІБ вчителя Предмет Тема над якою працює
1 Підгайна С.С. Вчитель образотворчого мистецтва Розвиток гармонійної особистості та творчих здібностей учнів на уроках естетичного циклу з використанням інноваційних технологій
2 Єсипенко С.О. Вчитель української мови та літератури Впровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури

Вчитель Єсипенко С.О. через аналіз навчальних програм Державного стандарту освіти, вибираючи інтерактивні методи навчання, визначає на формування яких об’єктів і компетенцій впливатиме ІКТ. Вчитель розробив свою власну систему уроків з використанням інтерактивних методів навчання, розробив творчі аркуші для роботи з учнями під час інтегрованих уроків. Значну увагу вчитель приділяє розвитку грамотного письма учнів. Виховні заходи під час Декади української мови набули нового змісту. Результатом роботи вчителя стали перемоги її учнів на Всеукраїнських олімпіадах з української мови, ХVІ Міжнародному конкурі з української мови імені Петра Яцика, VІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, конкурсі читців поезії Тараса Шевченка на районному та міському рівнях.

Вчитель образотворчого мистецтва Підгайна С.С. досконало володіє педагогічною та методичною теорією та практикою. Під час уроків використовує різноманітні форми і методи навчання, вміє зацікавити учнів, налаштувати на творчу роботу. Світлана Сергіївна забезпечує високу результативність, якість своєї праці. Вона неодноразово готувала призерів ІІ (районного) та ІІІ (міського) етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Роботи вихованців Світлани Сергіївни займають призові місця на різноманітних районних та міських конкурсах.

Одним із провідних завдань науково – методичної діяльності сучасної школи стає забезпечення необхідних умов для творчої діяльності молодих педагогів, надання їм допомоги в проходженні ступенів становлення і розвитку системи роботи.

Аналізуючи роботу з молодими вчителями у 2016-2017 н.р. слід зазначити, що найголовнішим чинником становлення молодого педагога є період адаптації. Працюючи вже не з одним молодим спеціалістом, можна стверджувати, що процес їхньої адаптації до навчальної діяльності значною мірою зумовлений ступенем і характером допомоги, яку вони отримують від адміністрації, досвідчених вчителів – наставників, від ставлення до них колег по роботі.

В навчальному закладі молодих вчителів (педстаж до 8 років) – 15. З них:

- молодих спеціалістів – 1

- вчителів з педстажем до 3-х років – 4

З 2005 року в навчальному закладі працює 3-річна школа професійної адаптації молодих спеціалістів «Пошук», керівник – старший вчитель, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Тетеріна О.В. Для активізації роботи з підвищення кваліфікації молодих та малодосвідченних вчителів відновлено у Школі роботу наставників молодих вчителів. Школою наставників керує заступник директора з навчально-виховної роботи, спеціаліст вищої категорії Середнікова В.С.

Для удосконалення досвіду роботи молодих вчителів стало традиційним проведення тижня педагогічної майстерності молодого вчителя. Учителями-наставниками розроблені для кожного молодого спеціаліста індивідуальні завдання з урахуванням їхньої теоретичної та методичної підготовки. Створено оптимальні психолого-педагогічні, методичні і організаційні умови праці молодих вчителів.

Заступники директора Зубки Н.В., Середнікової В.С., Серьогіна О.М. допомагають у становленні молодого вчителя. Вони надають методичну допомогу при складанні календарного та поурочних планів; у веденні шкільної документації, при підготовці та проведенні уроків, при проведенні батьківських зборів. Для роботи молодих вчителів створені належні умови праці, розклад складено з урахуванням побажань молодих вчителів, відповідає санітарно – гігієнічним нормам. Молоді вчителі беруть активну участь у роботі психолого-педагогічного семінару, нарадах, педрадах, у підготовці та проведенні предметних тижнів, свят та концертів.

Слід зазначити, що молодий вчитель інформатики Ковальова М.С. стала призером районного етапу конкурсу «Учитель року – 2017» з інформатики, посівши ІІІ місце.

Стан роботи з молодими вчителями постійно контролюється адміністрацією школи, заслуховується на засіданнях педагогічної ради, методичних комісіях. Плідно працюють вчителі-наставники Тетеріна О.В., Ляхович Л.Л., Підгайна С.С., Середнікова В.С., Луценко П.А.. З метою вивчення умов для адаптації молодих вчителів було проведено анонімне анкетування молодих спеціалістів і студентів, моніторингові дослідження якості роботи молодих спеціалістів. Всі молоді вчителі задоволені умовами праці, своєю роботою, планують продовжувати роботу в школі.

Обдаровані діти не схожі одне на одного. Однак вони мають деякі спільні особливості, які слід враховувати в процесі їх навчання. Це здатність швидко схоплювати значення принципів, понять, положень. Така особливість вимагає широти тем, матеріалу для навчання. Потреба зосереджуватися на тих сторонах проблеми, що зацікавила, та прагнення розібратися в них. Цю властивість не так часто вдається задовольнити в умовах традиційного навчання, їй слід дати можливість реалізуватися через самостійну роботу. Крім того вони мають властивість підмічати, розмірковувати й пояснювати. Цілеспрямований розвиток важливих пізнавальних процесів в індивідуальних формах навчання піднімає ці здібності на якісно новий рівень і звільняє від тягаря нескінченних повторень очевидного.

Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу. Саме тому навчання і виховання обдарованих учнів у школі здійснюється з опорою на наступні дидактичні принципи:

— індивідуалізації і диференціації навчання;

— довіри і підтримки;

— залучення обдарованих учнів до участі у житті школи.

Педагогічний колектив СШ № 247 приділяє значну увагу роботі з обдарованими дітьми Відповідно до наказів Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2016 № 482, 483, від 28.11.2016 № 553, від 29.11.2016 № 559, 560, від 05.12.2016 № 571, від 06.12.2016 № 575, від 09.12.2016 № 595, від 21.12.2016 № 625, 627, 628, від 26.12.2016 № 687 «Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2016-2017 навчальному році» у ІІ етапі олімпіад в особистому заліку були відмічені учні:

Прізвище, ім’я учня місце клас предмет ПІБ вчителя
1 Солошенко Олександра ІІ 11-А українська мова Єсипенко С.О.
2 Грицак Вікторія ІІІ 11-А українська мова Захарченко Н.І.
3 Білошицька Ірина І 10-А українська мова Захарченко Н.І.
4 Ружило Людмила ІІІ 9-Б українська мова Єсипенко С.О.
5 Пашаєва Алсу ІІІ 9-Б українська мова Єсипенко С.О.
6 Вінічук Софія ІІІ 8-Б українська мова Єсипенко С.О.
7 Лудан Дар’я ІІ 8-Б українська мова Єсипенко С.О.
8 Гресь Дар’я ІІІ 7-В українська мова Єсипенко С.О.
9 Кордонець Вероніка ІІІ 7-В українська мова Єсипенко С.О.
10 Нежиборець Софія ІІІ 7-А українська мова Захарченко Н.І.
11 Алієва Гюнел ІІІ 9-А біологія Петренко О.А.
12 Погорєлов Іван ІІІ 11-А біологія Петренко О.А.
13 Нежиборець Софія ІІІ 8-Б лінгвістика Пакаліна Г.М.
14 Когут Валерія ІІІ 9-А лінгвістика Пакаліна Г.М.
15 Ружило Людмила ІІІ 9-Б історія Пруднікова Л.М.
16 Пашаєва Алсу ІІІ 9-Б історія Пруднікова Л.М.
17 Плохилий Олексій ІІ 10-А історія Пруднікова Л.М.
18 Юрченко Данило ІІ 10-А історія Пруднікова Л.М.
19 Шпирко Ілля ІІ 7-А зарубіжна література Ляхович Л.Л.
20 Гресь Дар’я ІІ 7-В зарубіжна література Ляхович Л.Л.
21 Коченко Ярослава ІІІ 8-А зарубіжна література Ляхович Л.Л.
22 Грицак Вікторія ІІІ 11-А математика Гриб Н.В.
23 Семенюк Тетяна ІІІ 6-А образотворче мистецтво Підгайна С.С.
24 Шпирко Ілля І 7-А образотворче мистецтво Підгайна С.С.
25 Вінничук Софія ІІ 8-Б образотворче мистецтво Підгайна С.С.
26 Пашаєва Алсу ІІ 9-Б образотворче мистецтво Підгайна С.С.
27 Федорова Олександра І 10-А образотворче мистецтво Підгайна С.С.
28 Вінічук Софія ІІІ 8-Б англійська мова Пакаліна Г.М.
29 Киричок Інга ІІІ 11-А англійська мова Пакаліна Г.М.
30 Лудан Дар’я ІІІ 8-б географія Бойко В.В.
31 Малюга Ярослав ІІІ 9-А географія Середнікова В.С.
32 Пашаєва Алсу ІІІ 9-Б географія Середнікова В.С.
33 Похилий Олексій ІІІ 10-А географія Середнікова В.С.
34 Семененко Анастасія І 9-А правознавство Пруднікова Л.М.
35 Коченко Ярослава ІІ 8-А російська мова Ляхович Л.Л.
36 Вінічук Софія ІІ 8-Б російська мова Московська Т.А.
37 Пашаєва Алсу І 9-Б російська мова Новікова Г.І.
38 Алсаїд Ліна ІІІ 9-А російська мова Московська Т.А.
39 Алієва Гюнел ІІІ 9-А російська мова Лінчук С.В.
40 Солошенко Олександра ІІІ 11-А російська мова Московська Т.А.
41 Дозорцева Крістіна ІІІ 11-А російська мова Московська Т.А.
42 Нежиборець Софія ІІ 7-А хімія Бикова Т.В.
43 Ружило Людмила ІІІ 9-Б хімія Бикова Т.В.
44 Пашаєва Алсу ІІІ 9-Б комп’ютерна графіка Яценко І.О.

Слід відзначити позитивний досвід роботи вчителів Пруднікової Л.М., Підгайної С.С., Пакаліної Г.М., Бойко В.В., Середнікової В.С., Петренко О.А., Захарченко Н.І., Єсипенко С.О., Гриб Н.В., Ляхович Л.Л., Московської Т.А., Новікової Г.І., Бикової Т.В. по роботі з обдарованою молоддю. Кожен рік їх вихованці стають переможцями районних етапів Всеукраїнських олімпіад.

Заслуговує на увагу досвід роботи шкільних методичних комісій вчителів філології /голова Ляхович Л.Л./, суспільних наук /голова Пруднікова Л.М./, лінгвістики /голова Пакаліна Г.М./, математики /голова Петренко Л.І./, природничих наук /голова Петренко О.А./, художньо – естетичного циклу /голова Підгайна С.С./ по створенню умов для розвитку пізнавальної активності школярів.

Серед учнів школи, які брали участь у ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, призові місця посіли три учні школи:

Прізвище, ім’я учня місце клас предмет ПІБ вчителя
1 Похилий Олексій ІІІ 10-А Екологія Петренко О.А.
2 Лудан Дар’я ІІІ 8-Б Українська мова Захарченко Н.І.
3 Пашаєва Алсу ІІІ 9-Б Російська мова Єсипенко С.О.
4 Шпирко Ілля ІІІ 7-А Образотворче мистецтво Підгайна С.С.
5 Федорова Олександра ІІІ 10-А Образотворче мистецтво Підгайна С.С.
6 Ружило Людмила ІІІ 9-б Українознавство Єсипенко С.О.

В школі існує відповідна база для проведення наукової роботи з обдарованими дітьми за обраними напрямками. Це науково-методичне учнівське товариство «КРОС», яким керує старший вчитель Мартиненко В.М. На 2016-2017 н.р у НТУ «КРОС» нараховувалося 18 дійсних членів МАН, 21 кандидат в члени МАН, 18 слухачів МАН. У листопаді відбулися захисти тем і програм досліджень на засіданнях секцій шкільної філії МАН. Кращі роботи було рекомендовано для захисту на шкільній конференції. 12.12.16 р. була проведена науково-дослідницька конференція, на якій відбувся шкільний етап захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів шкільного наукового товариства «КРОС» (Всього 15 робіт). Були також зачитані творчі звіти 12 слухачів та кандидатів у члени МАН.

На виконання наказу Управління освіти Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації від 29.11.2016 року № 555 «Про проведення I (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України у 2016-2017 навчальному році» та з метою реалізації творчого потенціалу обдарованої молоді з 20 по 22 грудня 2016 року на базі загальноосвітніх навчальних закладів Деснянського району відбувся конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України.

У роботі секцій брали участь 6 учнів школи журі І (районного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН визначило переможцями авторів п’яти робіт і розподілило призові місця таким чином:

ПІБ учня клас місце секція ПІБ вчителя
1. Похилий Олексій Юрійович 10а ІІ Екологія Петренко О.А.
2. Алієва Гюнел Гюлоган кизи І Історія України Пруднікова Л.М.
3. Рябець Вероніка Євгенівна 10а ІІ Алгебра і початки аналізу Мартиненко В.М.
4. Алсаїд Ліна Бадіївна ІІ Геометрія Гриб Н.В.
5. Шевченко Дар'я Костянтинівна І Екологія тваринного світу Петренко О.А.

Алієва Гюнел, учениця 9 класу, посіла ІІІ місце на міському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Серед здобутків учнів:

ПІБ учня клас місце Назва конкурсу
1. Солошенко Олександра, Скрипко Христина, Яциченко Діана 11-А ІІ Районний конкурс «Омбудсмен»
2. Хмаренко Дана 5-Г І ІІ етап районного конкурсу «Мій родовід»
3. Олійник Катерина 5-А ІІІ
4. Чернишенко Іван 5_Г ІІІ
5. Сіваченко Єгор 6-А ІІІ ІІ (районний) етап ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
6. Манчак Тетяна 6-Б І
7. Денисюк Катерина 7-В ІІ
8. Крижановська Анастасія 7-В ІІ
9. Коркішко Валентина 7-А ІІІ
10. Нежиборець Софія 7-В ІІІ
11. Кордонець Вероніка 9-Б ІІІ
12. Ружило Людмила 9-Б ІІ
13. Пашаєва Алсу 11-А ІІІ
14. Грицак Вікторія 11-А ІІ
15. Бєлікова Дар’я 5-Б ІІІ VІ Міжнародний мовно-літературного конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
16. Денисюк Катерина 6-Б ІІ
17. Нежиборець Софія 7-А ІІІ
18. Вінічук Софія 8-Б ІІ
19. Ружило Людмила 9-Б ІІ
20. Пашаєва Алсу 9-Б ІІІ
21. Іванчук Олена 10-А ІІІ
22. Грицак Вікторія 11-А ІІІ
23. Команда учнів 4-5 класів ІІ Районного конкурсу-захисту учнівських проектів з іноземної мови “Ми створюємо місто Еко-Град” Номінація «Зробимо місто комфортним для життя»
24. Білошицька Ірина 10-А ІІІ ІІ (районного) етапу учнівського конкурсу з українознавства
25. Чепурна Поліна 4-А ІІІ Конкурс «Символи моєї держави»
26. Кравченко Олексагндра 2-Б ІІ
27. Гайдай Артем 3-В ІІ
28. Скрекель Дар'я 3-В ІІ
29. Малина Софія 4-В ІІ
30. Комарова Каміла 1-В ІІ

На міському рівні учні показали свої знання:

ПІБ учня клас місце Назва конкурсу
1. Солошенко Олександра, Скрипко Христина, Яциченко Діана 11-А ІІ Міський конкурс «Омбудсмен»
2. Денисюк Катерина 6-Б І ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
3. Манчак Тетяна 6-А ІІІ
4. Крижанівська Анастасія 7-В ІІ
5. Ружило Людмила 9-Б ІІ
6. Ружило Людмила 9-Б ІІ VІ Міжнародний мовно-літературного конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
7. Чепурна Поліна 4-А ІІІ Конкурс «Символи моєї держави»
8. Похилий Олексій 10-А ІІІ Конкурс творчих робіт «Молодь Київщини за зелену економіку»

18 учнів школи стали переможцями регіонального та Всеукраїнського рівня VI Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник», 35 учнів – природознавчої гри «Геліантус», 45 – міжнародної гри зі світової літератури «Sunflower».

Учні школи посіли ІІ місце у районному етапі «Київський вальс».

Значна кількість досягнень учнів у районних змаганнях з предмету «Захист Вітчизни»:

2 місце у районному конкурсі «Пісні та строю»

1 місце - у районних змаганнях з вогневої підготовки «Снайпер столиці»

2 місце - «Спортивне багатоборство»

3 місце – у районному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («ДЖУРА»)

3 місце - районних змагань з армреслінгу

Учні школи у складі районної команди посіли 3 місце з військово – спортивного багатоборства на міському рівні.

Учні школи посіли І місце на районному рівні і ІІІ місце на міському у змаганнях «Шкільна футбольна ліга» серед команд 3 класів СЗШ (молодша вікова група).

Впровадження профільного навчання у старшій школі забезпечує виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі. Впровадження профільного навчання у старшій школі проводиться з метою створення єдиної системи в межах навчального закладу для управління процесом допрофільної орієнтації учнів та модернізації старшої школи на засадах профільності у відповідності до статусу спеціалізованої школи та індивідуальних особливостей школярів. Єдиною формою організації профільного навчання є профільні класи. Діяльність профільної школи не можлива без запровадження відповідних спецкурсів та факультативів, групових та індивідуальних занять. В 2 класі введено курс за вибором «Російська мова». Проводяться психологічні факультативи «Моя майбутня професія: правила вибору» для 9 класів. Для поглиблення вивчення англійської мови ведеться факультатив «Літературна мозаїка» в 5 класах, Social English Studies (навчання ситуативного спілкування) в 7-6-х класах та «Культурознавство англомовних країн» в 10 класі.

Найбільше учнів за ці роки охоплено профілем іноземної філології. Навчання у профільній школі здійснюється за чинними Типовими навчальними планами. Але при цьому слід зауважити, що хотілося б мати унормовану кількість годин на рівні стандарту, академічному та профільному рівнях. Серйозною проблемою є підручники для поглибленого вивчення іноземних мов, оскільки в основі своїй вони не відповідають потребам сучасної молоді рівнем інформації та вибором вправ, текстів та творчими завданнями, тестами. Невід’ємним аспектом успішного впровадження профільного навчання є психолого-педагогічний супровід. Практичним психологом школи ведеться робота у таких напрямках, як психодіагностика: дослідження здібностей учнів до оволодіння обраним профілем (серед учнів 9 класів.); корекція: корекційно-розвивальні заняття з учнями, які бажають вдосконалювати свої вміння та навички, необхідні їм для подальшої успішної профілізації (для учнів 8-11 класів.); просвіта: виступи на класних годинах, батьківських зборах, педагогічних нарадах на теми: «Взаємозв’язок особливостей дитини з майбутньою професією», «Мотиви вибору професії», «Інтелектуальна готовність учня до профільного навчання», «Підготовка учнів початкової школи для вибору профілю навчання» та інші; консультування: проведення індивідуальних та групових консультацій за результатами діагностики, надання рекомендацій щодо вибору профілю навчання.

Аналіз кадрового забезпечення школи свідчить, що в основі своїй у профільній школі викладають спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії з достатнім стажем роботи. У навчальному закладі формується система проходження перепідготовки спеціалістів для викладання предметів поглиблено – проходження підвищення кваліфікації вчителів та спецкурсів для забезпечення готовності педагогів до роботи в профільних класах.

Зміст профільного навчання у навчальному закладі визначає навчальний план. Диференціація змісту базових освітніх дисциплін за навчальними профілями починається з восьмого класу. Загальноосвітня та допрофільна підготовка здійснюється в загальноосвітніх класах. Предмети інваріантної та варіативної частин навчального плану школи, зокрема спецкурсів та курсів за вибором, вивчаються за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Реалізація змісту профільного навчання у навчальному закладі забезпечується:

- використанням інтерактивних технологій;

- створенням комфортних умов навчання і розвитку творчої особистості на уроках;

- застосуванням технологій розвитку критичного мислення учнів.

Результативність роботи вчителів вимірюється перемогами учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, успішним захистом науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук.

Показниками ефективності профільного навчання в школі є:

• глибокі і міцні знання в учнів із профільних предметів;

• сформованість в учнів навичок самостійної пізнавальної діяльності;

• прагнення учнів до науково-дослідницької діяльності;

• розвиток критичного мислення, уміння обґрунтовувати й захищати

свою думку;

• конкурентоспроможність випускників при вступі до ВНЗ;

• сформованість професійних планів.

З 8-го класу проводиться до профільна підготовка філологічного напрямку (поглиблене вивчення англійської та російської мов).

Беручи до уваги, що до профільна підготовка є відправною точкою професійного вибору, школа підтримує інформаційний зв’язок із професійно-технічними, середніми спеціальними, вищими навчальними закладами, а також із районним Центром зайнятості. Отримані з цих закладів інформацію, матеріали представлено у вигляді буклетів, стендів. Учні беруть участь у Днях відкритих дверей, відвідують заклади.

Треба відмітити, що, не дивлячись на загальне зменшення контингенту учнів старшої школи, відсоток школярів, що обирають класи того чи іншого профілю, найвищий за останні п'ять років що свідчить про усвідомлення значимості профільного навчання та допрофільної підготовки учнів адміністрацією школи та педагогічним колективом.

Отже, наш навчальний заклад дотримуються виконання положень Концепції профільного навчання в старшій школі, що є свідченням задоволення освітніх потреб учнів, які навчаються за універсальним напрямом.

У нових соціально - економічних та політичних умовах кожна особистість прагне до визначення свого місця та цілей життєдіяльності, формування самосвідомості, патріотизму, внутрішньої свободи та почуття власної гідності, вияв та розвиток естетичних цінностей та смаку, стремління до створення цінностей духовної культури, виховання потреб у фізичній культурі та здорового способу життя.

Одним з лідерів у впровадженні в навчально-виховний процес найбільш ефективних форм і методів роботи залишається творча група вчителів філологічного циклу наук, яка працює над методичною темою «Впровадження інноваційних технологій та розвиток життєво-творчих компетентностей учнів на уроках мови та літератури». Відмінною рисою вчителів кафедри є творчість – це насамперед здатність до глибокого осмислення власного досвіду, вміння добре орієнтуватись в інноваційному просторі, знаходячи оптимальні рішення в нестандартних ситуаціях. Вчитель Ляхович Л.Л. на своїх уроках намагається оптимально використовувати сучасні методи навчання, на кожному уроці вона використовує власне програмне забезпечення для інтерактивної дошки. Вчителі Московська Т.А., Новікова Г.І., Лінчук С.В. багато уваги приділяють розвитку мислення учнів, роботі з текстами, індивідуальному підходу до учнів.

Формувати компетентності особистості на уроках української літератури рідного краю намагаються Захарченко Н.І., Єсипенко С.О., Тіга Ю.М., Оскирко О.П. Уроки будуються на основі діалогу або полілогу (письменник – читач, учитель – учень, учень – учень). Після опрацювання твору, зазвичай проводяться бесіди, які дають можливість розуміти сприйняття учнями твору, його основних проблем, висловити власну думку, що до прочитаного чи прослуханого. На думку вчителів, необхідно пам’ятати, що на уроці літератури рідного краю учень пірнає в безмежний світ мистецтва слова, стає активним учасником творіння письменника, намагається зрозуміти героїв, їх вчинки, погоджується або не погоджується з позицією автора, а вже потім виступає в ролі творця власної життєвої позиції. Заохочує до активності й необхідності висловити власну думку впровадження прийомів «Мікрофон», «Незакінчені речення», Мозковий штурм». Єсипенко С.О. найчастіше залучає учнів до об’єднання у тематичні групи («біографи», «критики», «літературознавці», «декламатори», «дослідники»), що, як правило, виконують випереджальні домашні завдання. Молодий спеціаліст Тіга Ю.М. постійно консультується зі старшими товаришами, намагається знайти власний стиль роботи. Уже втретє учні школи стають переможцями Всеукраїнської гри «Соняшник» на Всеукраїнському та регіональному рівнях.

Інноваційні технології, які є пріоритетними у роботі вчителів (інтерактивні методи, робота з комп’ютером, інтегровані, бінарні заняття, уроки – дослідження, заняття – мандрівки, сюжетні замальовки та інше), шляхом взаємодії удосконалюють навчально – виховний процес в цілому, підвищують рівень його ефективності та є ключовими для розвитку творчої особистості. Так, вчителі історії Пруднікова Л.М. ( вчитель – методист), Зубка Н.В. (старший вчитель) при проведенні уроків використовують методи, що спрямовані на співпрацю, співтворчість з учнями. Це використання мотиваційного компоненту на заняттях, упровадження індивідуальних, парних та групових форм роботи. Їх заняття проходять у формі ділових та рольових ігор, «мозкових штурмів», ситуаційних завдань, різних видів пошукової діяльності.

Вчителі математики Петренко Л.І., Мартиненко В.М., Гриб Н.В. ставлять за мету в своїй роботі формування основних видів пізнавальної діяльності за допомогою яких усвідомлюється, узагальнюються різноманітні логічно – математичні уявлення. На уроках ці вчителі вводять випереджаючі завдання з метою розвитку самостійності й логічного мислення учнів, використовують опорні схеми, цікаві завдання. Все це допомагає зацікавити учнів, активізувати їх пізнавальну діяльність. Таким чином, в ігровій формі учням прививаються знання з області математики.

Здобутком Хмаренко Т.А. (вчитель музичного мистецтва) є створення своєрідного стилю виконання відомих народних та естрадних пісень. Адже багатство українського фольклору дає змогу закладати у вихованців міцні підвалини естетичного смаку, розуміння впливу народної творчості на формування мистецьких вподобань сучасних композиторів. Педагог на заняттях дає дітям не лише знання, навички та вміння, а саме головне – прищеплює любов до української пісні, традицій нашого народу, збагачує пісенний репертуар, відтворює емоційний стан і духовний світ в оновленому і духовно збагаченому вигляді. З обдарованими учнями ведеться переважно індивідуальна робота, яка принесла свої результати. Учні Хмаренко Т.А. постійні переможці конкурсів самодіяльності.

Використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання сприяє створенню умов саморозвитку, самоствердженню особистості учня. Грамотний фахівець, творчо працюючий вчитель Пакаліна Г.М. часто проводить уроки у нетрадиційній формі, з використанням можливостей свого кабінету, який обладнаний сучасною комп’ютерною технікою. Щорічно її учні стають переможцями Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Вчитель англійської мови Нестеренко О.О. багато уваги приділяє диференційованому підходу до вивчення предмета, використовуючи різноманітний роздатковий матеріал. Цікаво працюють з молодшими школярами молоді вчителі Загуменнікова О.А., Андрущенко Л.С. та Олійник С.В., які намагаються урізноманітнювати форми та методи роботи на уроках за допомогою впровадження інтерактвного навчання для підвищення інтересу до вивчення англійської мови. Молодий вчитель Обметиця Т.А. намагається не відставати від старших колег.

Методична комісія вчителів біології та хімії у повній мірі використовує обладнання своїх кабінетів, вміло формує творче мислення особистості. Вони беруть активну участь у районних та міських семінарах, конференціях. До роботи у екологічних та природозахисних акціях педагоги залучають учнів, які створюють власні проекти з охорони довкілля та збереження тваринного світу. Вчителі раціонально використовують кожну хвилину уроку. На кожному уроці проводиться цілеспрямована робота з виділення з виучуваного матеріалу основного, що певною мірою сприяє прогнозуванню навчальної діяльності учнів на кінцевий результат. Практикуються різні форми навчальної діяльності: групові, фронтальні, індивідуальні; домагаються від учнів засвоєння провідних ідей біологічної науки та її практичного значення. Вчитель Петренко О.А. привчає учнів до роботи на пришкільній ділянці, прививаючи їм естетичний смак. Значна увага приділяється екологічному вихованню. Учні беруть активну участь у різноманітних екологічних конкурсах і посідають призові місця. У цьому році учні Ольги Андріївни та Тетяни Володимирівни показали гарні результати на районному та міському етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та у конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН.

Розуміючи, що запорукою формування здорової особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага толерантність, вчителі основ здоров’я Мовчан К.С., Серьогіна О.М. будують навчально-виховний процес на засадах творчої співпраці, урахування думок школярів, що значно підвищує їхню пізнавальну активність, виховує відповідальність за свої вчинки та вчинки друзів. Увага вчителя у процесі навчання, що ґрунтується на активній участі всіх учнів: обговорення, «розумовий штурм», рольові ігри, дискусії, творчі проекти, розв’язування проблеми. Об’єктом оцінювання навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, правила поведінки в життєвих ситуаціях, емоційно – цілісне ставлення до навколишньої діяльності. Недоліком у роботі вчителя є те, що вона частково відходить від вимого програмового матеріалу та виконання завдань передбачених календарно – тематичним планом.

«Фізичне виховання – це здоров'я нації» є девізом роботи методичної комісії вчителів фізичної культури. Значну увагу приділяють вчителі фізичної культури вихованню учнів, передусім – збереженню їхнього здоров’я. Вони допомагають їм у виконанні нормативів за всіма розділами програми. Більшість уроків проводиться на свіжому повітрі, що сприяє зміцненню здоров’я та загартуванню дітей. Метою кожного уроку фізичної культури є формування в учнів стійкої мотивації до збереження та зміцнення свого здоров’я. Велика пропагандистська робота та власний приклад вчителів забезпечила свідоме ставлення підлітків до власного здоров’я. Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності і фізичному розвитку у навчальному закладі створено мережу спортивних секцій. Позакласна робота з фізичної культури зумовлюється самодіяльністю учнів, вони самі часто є ініціаторами тих чи тих починань, вносять свої пропозиції, висловлюють побажання. Чітка організація навчального процесу та позаурочних занять дозволяє вчителям і учням брати активну участь у всіх змаганнях і спартакіадах.

Головним завданням початкової ланки сучасної школи є забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального, фізичного розвитку, саморозвитку кожного учня, що реалізується через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроків, форм організації навчально – виховного процесу. На засіданнях методичної комісії вчителі відпрацювали шляхи реалізації вимог до нового Державного стандарту початкової освіти. Висококваліфіковані, досвідчені вчителі початкових класів допомагають учням поетапно отримати результат, їм удається підняти результати учня до максимуму його можливостей. Значна увага приділяється проведенню важливих питань навчально-виховного процесу під час проведення «круглих столів»: «Творча лабораторія вчителя початкових класів», «Система роботи з обдарованими дітьми».

Ефективність навчального процесу залежить від багатьох чинників. Але незаперечним є те, що успіх у реалізації навіть найдосконаліших педагогічних систем та завдань, які має вирішувати школа, залежить від особистості вчителя, його майстерності та моральних якостей. Вимоги сучасності ставлять перед школою завдання сформувати не тільки високоосвічену, але й здатну самостійно та творчо мислити особистість. У підвищені професійної майстерності педагогічних працівників школи прослідковується динаміка. Цьому сприяє весь комплекс методичних заходів, зокрема психолого-педагогічні семінари, педагогічні читання, засідання шкільних методичних комісій, відкриті уроки, взаємовідвідування уроків вчителями, участь вчителів школи в районних семінарах конференціях.

В школі створені умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення їхньої психологічної компетентності. Важливим фактором підвищення фахової освіти та методичної майстерності учителя є шкільний інформаційний центр. Адміністрацією школи було перевірено читацькі формуляри та виявлено, що більшість учителів накопичують досвід із педагогічної культури та методичної майстерності через нові науково-методичні видання, довідники, відеотеку. Між тим ряд учителів рідко бувають у бібліотеці, пропускають заняття психолого-педагогічного семінару, не відвідують районні семінари, що позначається на рівні їхньої педагогічної майстерності.

Традиційні засоби контролю доповнилися інноваційними, такими як моніторингові дослідження якості навчання, моніторинги оздоровчої функції школи, життєдіяльності школярів, що знайшло відображення в планах роботи школи.
На даному етапі розвитку навчального закладу дієвим органом управління школою є Рада школи, рішення якої дають змогу реалізувати цілі й завдання, що плануються.
Такий вид управлінської діяльності робить керування учбовим процесом відкритим для громадськості.

У школі формується база для створення єдиного інформаційного освітнього простору. Це стосується й удосконалення технічного оснащення, і розвитку інформаційної культури педагогічних кадрів, і відпрацювання методик використання ПК.

Адміністрація школи надає можливість учителям і учням використовувати ресурси Інтернету для підготовки до уроків та самоосвіти.Застосування інформаційно-комунікативних технологій в управлінській діяльності надало можливість зменшити час на виконання трудомісткої частини процесів, які циклічно повторюються в управлінській діяльності адміністрації. Адміністрація школи вважає інформатизацію закладу освіти пріоритетним напрямком стратегічного розвитку на найближчі п’ять років.

В школі склалася система підготовки проведення педрад, реалізації їх рішень та контроль за їх виконанням. Підготовка до педради здійснюється за планом, передбачає створення динамічних груп, до функцій яких входить збір інформації, проведення мікродосліджень, анкетування, тестування, співпраця з психологом. Для проведення педради запрошуються учні старших класів, батьки, представники вищих навчальних закладів, соціальних служб. Форми проведення – інноваційні (дискусія, «акваріум» та інші), майже постійно з використанням презентацій. Найбільш результативні за 2016-2017 навчальний рік є такі педради: «Про стан роботи з правової освіти, виховання, профілактики правопорушень та бездоглядності», «Педагогічна етика та педагогічний такт», «Адаптація учнів 5-х класів», «Вплив мотиваційного фактору на якість знань старшокласників в умовах мультипрофіільного навчання», «Шляхи реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді». Обираючи тематику педради адміністрація керувалась такими критеріями: актуальність; нестандартність; перспективність; практична вагомість. Наслідком цілеспрямованої роботи є позитивна динаміка результатів навчально-виховного процесу, реалізація проблеми, над якою працює школа. Застосування інформаційно-комунікативне обладнання в управлінській діяльності надає можливість оперативно здобувати необхідну інформацію, проводити її аналіз, робити висновки, корегувати плани діяльності закладу. Особлива увага приділяється впровадженню особисто-орієнтованого підходу до керівництва закладом, що сприяє творчому зростанню особистості вчителя.

Протягом 2016-2017 навчального року на базі навчального закладу проходили районні методичні засідання вчителів російської мови, історії. Відбулися ІІ (районний) етап Всеукраїнських олімпіад з російської мови та І (районний) етап конкурсу – захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН з історії. Проведено засідання батьківського клубу «Батьки-інфо». Вчитель Пруднікова Л.М. провела семінар-практикум у рамках «Школи передового досвіду» для вчителів історії та правознавства.

У 2016-2017 навчальному році педагогічні працівники закладу брали участь у конкурсі «Учитель року» у номінаціях «Початкова школа» та «Інформатика».

Вчитель інформатики Ковальова М.С. посіла ІІІ місце на районному етапі конкурсу, а учителі початкової школи Сидоренко Н.А. та Орел Н.М. були учасниками конкурсу.

В навчальному закладі третій рік поспіль проходить конкурс «Учень року» у різних номінаціях. Визначення переможця відбувається колегіально за підсумками навчання, участі у громадському житті класу, школи, району. «Учнем року – 2017» стали учениці 9-б класу Ружило Людмила, Пашаєва Алсу, 6-б класу Денисюк Катерина, 10-а класу Федорова Олександра, переможниці районного та міського етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та різноманітних конкурсів.

За результатами року визначається кращий клас в початковій, основній та старшій школах. Ними стали 2-б, 6-б, 10-а класи. Для визначення кращого класу враховується суспільно-корисна робота, активність класів у різноманітних заходах та акціях.

За вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління вчителі та учні школи нагороджені Грамотами та Подяками Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.

На базі навчального закладу відповідно до договору проходять пасивну практику студенти Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Своїм досвідом роботи з ними діляться вчитель російської мови та світової літератури Ляхович Л.Л., керівник гуртка «Ляльковий театр» Кльокта Н.М. У 2016-2017 н. р. педагогічну практику проходили студенти Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Казанцев Андрій (педагогічний керівник – вчитель біології Петренко О.А.), студенти факультету соціології Університету імені Бориса Грінченка (педагогічний керівник – Мовчан К.С.). Крім відвідування уроків вчителів – наставників, проведення власних уроків та позакласних заходів, студенти відвідали уроки вчителів школи, брали участь у загальношкільних заходах.

Навчальний заклад має партнерські зв’язки з:

Ø Середньою загальноосвітньою школою № 164 ім. Е. Тагізадем. Баку;

Ø Федерація Центральноєвропейської Академії Навчань по Сертифікації (Республіка Польща)

У 2016-2017 навчальному році на базі школи в рамках проекту «Партнерство в освіті» проводилися дні Республіки Азербайджан. Представники Посольства Азербайджану в Україні постійні гості школи.

Попередня підготовка учнів до вступу у ВНЗ починається ще з 8 класу (за рахунок варіативної частини навчального плану). Основна підготовка – з 10 класу, коли посилюється профілізація навчання, вводяться предмети за вибором; учні остаточно розподіляються за рівнем знань та мотивацією до «одержання відмінних оцінок», проводяться попередні співбесіди з батьками.

Навчальний заклад має угоди з 6 вищими навчальними закладами (ВНЗ), куди орієнтує випускників. Підтримуємо тісний зв’язок із педагогічними ВНЗ. Підписані угоди з наступними вузами:

Ø Інститутом педагогіки НАН України;

Ø Педагогічним університетом імені Драгоманова;

Ø Київським національним університетом будівництва і архітектури;

Ø Федерація Центральноєвропейської Академії Навчань по Сертифікації (Республіка Польща);

Ø Київський Регіональний Університет Управління персоналом;

Ø Київський Міжнародний Університет;

Ø Юридичний інститут при національному авіаційному університеті;

Ø Лабораторія Інституту навчання російської мови та мов національних меншин педагогіки НАПН України.

На базі школи для учнів працюють підготовчі курси для вступу до ВНЗ Польщі. У рамках співпраці з Київським Міжнародним Університетомщорічно обдаровані учні школи беруть участь у олімпіадах та творчих конкурсах.

Цілеспрямований вибір інститутів ведеться в 10 - 11 класах. Упродовж декількох років проводяться зустрічі студентів-випускників минулих років та учнів 11 класу, батьківські збори разом з представниками ВНЗ. Кожен учень орієнтується на той чи інший ВНЗ; школа визначає необхідність додаткових занять, значна частина учнів відвідує підготовчі відділення при ВНЗ.

Статистика останніх 5-ти шкільних випусків:95% випускників вступили до ВНЗ (приблизно одна третина на платній основі, дві третини – на безоплатній).

Керуючись ст. 59 Положення про загальноосвітній заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. № 964 з метою організації змістовного дозвілля школярів у позаурочний час, створення належних умов для розвитку здібностей та обдарувань школярів, організовано гурткову роботу, на яку було виділено 215 годин. З метою розвитку творчої особистості, організації змістовного дозвілля школярів у позаурочний час організовано роботу гуртків за такими напрямками: художньо-естетичний, професійно-технічний, спортивно-оздоровчий, науково-дослідницький. Експериментальним навчальним планом, затвердженим Управлінням освіти Деснянської районної у м. Києві державної адміністрації, погодженим Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської державної адміністрації та Міністерства освіти і науки України, передбачено 50 годин на самопідготовку учнів 8-11 класів у режимі повного дня.

Робота в школі в режимі «Повного дня» обумовлена прагненням учительського, батьківського і учнівського колективів до всебічної творчої реалізації свого потенціалу

Основна увага в системі додаткової освіти направлена на створення умов для вільного вибору кожною дитиною освітньої галузі, профілю програми та часу її засвоєння, на різноманітність видів діяльності, що задовольняють інтереси кожної дитини, на особистісно-орієнтовний характер освітнього процесу, який сприяє розвитку мотивації дитини до пізнання, творчості, професіоналізму, самовизначенню та її самореалізації. Це сприяє реалізації мети щодо залучення учнів до різноманітних видів позакласної діяльності, розвитку їх талантів, забезпечення умов для розвитку їх творчого потенціалу.

На базі школи працює 41 гурток за планами, затвердженими директором школи, заняття проходять згідно графіку. Адже, в сучасній освіті гурткову роботу необхідно розглядати як незамінний засіб створення учнями «поля креативності», тобто умов творчої самореалізації кожної дитини. Безумовно, такий підхід до організації гурткової роботи вимагає розгляду учнями як одного з головних об’єктів співробітництва і передбачає педагогічну фасимітацію (допомогу, сприяння, підтримку). Таким чином, творча діяльність учня стає визначальною складовою всієї педагогічної філософії. Тому вчителі нашої школи, що залучені до гурткової роботи з дітьми мають не тільки глибокі знання з предметів, а й дар спілкування з дітьми, у якому немає місця для байдужості.

Розвиток сучасної освіти передбачає обов’язкове впровадження в навчальний процес нових форм і методів роботи з учнями в позаурочний час, підтримку з талановитою та обдарованою молоддю. Враховуючи можливості школи, побажання учнів та їхніх батьків, для здійснення цієї мети в школі створена мережа гуртків.

Загальна освіта, профільне навчання учнів орієнтовані на збільшення їхніх життєвих шансів – становлення особистості й індивідуальності в сучасних умовах є умовою самореалізації учнів. Соціалізація особистості людини передбачає психолого – педагогічну підтримку проектування життєвих планів, оскільки в сучасному суспільстві життєвий рівень людини значною мірою визначається успішністю професійної кар’єри. Тому, створюючи гуртки для учнів, адміністрація школи намагається враховувати індивідуальні особливості не тільки учнів, а й учителів.

Перевірка роботи в школі показала, що у своїй роботі з учнями вчителі школи ставлять за мету розширення знань з предметів, ведення дослідницької роботи, розвиток пізнавальних інтересів, використовують різні форми роботи з учнями.

Керівники всіх гуртків у плануванні занять враховували, що важливе місце під час організації роботи технології креативного процесу на зразок мозкового штурму, оргдіяльнисних ігор та численні розробки нестандартних занять. Адже, в сучасній освіті гурткову роботу необхідно розглядати як незамінний засіб створення учнями «поля креативності», тобто умов творчої самореалізації кожної дитини. Безумовно, такий підхід до організації гурткової роботи вимагає розгляду учнями як одного з головних об’єктів співробітництва і передбачає педагогічну фасимітацію (допомогу, сприяння, підтримку). Таким чином, творча діяльність учня стає визначальною складовою всієї педагогічної філософії. Тому учителі нашої школи, що залучені до гурткової роботи з дітьми, мають не тільки глибокі знання з предметів, ай дар спілкування з дітьми, у якому не має місця для байдужості.

Згідно з річним планом школи був проведений контроль за роботою гуртків та проведено їх аналіз.

У сучасних умовах особливої актуальності набуває проблема всебічного розвитку учнівської молоді. Важлива роль для її розв’язання належить шкільному та позашкільному курсу математики, який має невичерпні можливості для розвитку особистості: формування логічного мислення, просторової уяви, алгоритмічної та інформаційної культури, уміння встановлювати причино – наслідкові зв’язки, обґрунтовувати висновки і моделювати ситуації. Головне значення позашкільної роботи з математики полягає в тому, що вона допомагає посилити інтерес до цього предмета, поглиблює знання та сприяє розвитку математичних здібностей і логічному мисленню.

Керівники гуртків математичної логіки Мартиненко В.М., Гриб Н.В. враховують, що опанування практично кожної сучасної професії потребує певних логічних знань. З математикою пов’язана й комп’ютерна грамотність поширення якої є однією з першочергових знань освіти.

Загальними завданнями гуртка з математичної логіки є :

· поглибити знання з математики;

· розширити пізнавальні інтереси, розвинути математичні здібності;

· розвивати просторову уяву, логічне та конструктивне мислення учнів;

· залучати до участі у змаганнях, конкурсах.

Залучає учнів до театрального мистецтва керівник лялькового театру Кльокта Н.М. Діти - це чудове, унікальне, дуже талановите людство. Вони вразливі і мрійливі, вони вірять у чудо, вони довіряють дорослим і бояться темряви, вони переповнені кольорами, відчуттями, таємницями та світлими бажаннями. Кожного ранку вони прокидаються до щастя. Мета лялькового театру – не підготувати акторів, а освітити внутрішній світ дитини, відкрити в дітях джерела енергії і любові, навчити бачити світ навколо і дивуватися, а здивувавшись – радіти, допомогти дітям само актуалізуватися й розкрити свій потенціал, навчити їх розуміти іншого як самого себе; навчити мислити. Ніна Миколаївна навчила своїх гуртківців гарно триматися на сцені, виразно читати тексти, уміти поводитися з театральною лялькою, навчитися спілкуванню в колективі, взаємодопомозі. І батьки і учні із великим задоволенням відвідують ляльковий театр, а діти прагнуть самі виготовляти ляльки, декорації та устаткування для театру.

На базі школи працює науково-навчальна лабораторія гуманітарного напрямку під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента кафедри Європейського університету Ю.М. Вишницької. В роботі лабораторії беруть участь не тільки учні школи, а й району.

Велика увага в навчальному закладі приділяється питанням екологічного виховання. Екологічну культуру, екологічне мислення, почуття особистої відповідальності за стан навколишнього середовища в якому живе людина формують вчителі біології та природознавства, класні керівники. Під час занять учні одержують не тільки теоретичні знання, але й практичні навички, відвідуючи екскурсії до Музею природи, Ботанічного саду, музею Аптеки, парку Дружби народів. Адже, екскурсійна робота – це шлях до розвитку пізнавальних інтересів школяра. Тематика проведення екскурсій дозволяє охопити широкий спектр суспільної діяльності: дослідно – просвітницька, краєзнавче – екологічна тощо. Діти добре сприймають такі види роботи , де можна працювати в неформальних умовах, самостійно чи в групах, під керівництвом старшого друга. У таких обставинах відбувається зростання самоповаги, взаєморозуміння між учнями, установлюються нові відносини між членами колективу, формується новий, більш відповідальний стиль поведінки. Дитина має змогу виявити корисні для суспільної роботи рис характеру: товариськість, лідерські та організаторські якості, творчість Одержані знання учні закріплюють на практиці – беруть участь у екологічних районних та міських конкурсах, які проводить Київський міський будинок природи, а саме: «Ялинка – 2017», «Допоможемо птахам взимку», «Первоцвіти під охороною», «Чисте довкілля», «Нагодуй зимуючих птахів». Значна увага приділялася акціям «Батарейка» та «Макулатуринг». На заняттях гуртківці одержували практичні навички, щодо екологічно доцільної поведінки. Створювали свої презентації, які потім використовували для бесід у молодших класах. Брали участь у акціях по озелененню шкільного подвір’я та догляду за саджанцями.

Вихованці гуртка брали участь у районному конкурсі екотворчості. Їх виступ був під девізом: «Старим речам – нове життя», показав, як слід доцільно використовувати старі речі, щоб не захламлювати довкілля і зменшити негативний вплив на довкілля. З цього приводу також провели семінари та бесіди: «Звідки береться сміття?». Брали участь в усіх районних та міських акціях. Започаткована новорічна екологічна акція: «Збережи ялинку», що стала традиційною. Мета акції – привернути увагу до проблеми масового браконьєрського вирубування ялинок перед новорічними святами. Оголошується в навчальному закладі конкурс на виготовлення кращої ялинкової прикрас із сміття – пластикових упакувань, обгорток від цукерок, бляшанок, одноразового посуду. Результат перевищує сподівання. Щороку ялинки стають більшими, красивішими, для їх виготовлення використовуються різноманітні матеріали.

Головною метою є і залишається об’єднання учнів різного віку, зацікавлених у додатковому отриманні знань з країнознавства, а також формування у учнів сучасних уявлень про картини світу через комплексне, ширше за своїм змістом, вивчення країн шляхом систематизації та узагальнення різнорідних даних. Вивчення культури та мови Азербайджану відбувається під час роботи гуртка «Азербайджанська культура» під керівництвом Наібової С.М.

Душа дитини, ніжна, тремтяча, чиста, інтуїтивно шукає захисту. І знаходить його серед дивних писанок, веселих і надзвичайно красивих аплікацій, серед м’яких іграшок та виробів із природного матеріалу, серед різнобарвного сяйва декоративного розпису і традиційної народної вишиванки. А можна ще й навчитися гарно танцювати, спробувати свої сили в театральному мистецтві чи пограти в інтелектуальні ігри. Це і є світ, що оберігає дитину. Займатися улюбленою справою та навчити цього учнів – це щастя. Проте необхідно усвідомлювати місію педагога: не лише навчити дітей, а й виховувати їх гідними спадкоємцями духовних цінностей, які залишили нам у спадок попередні покоління, не розірвавши найтонших ниток, що пов’язують нас із минулим, культурою нашого народу.

Талановиті вчителі нашої школи діляться своїм досвдом не тільки зі своїми колегами, але й з учителями країни, друкуючи свої роботиу педагогічній пресі та на електронних ресурсах мережі Інтернет. Так у 2016-2017 навчальному році опублікували свої роботи:

· Ляхович Л.Л. «От Поляны знакомств до страны знатоков русского языка». Упрок з теми «Имя существительное». 6 клас. Журнал «Всесвітня література в школах України» № 5, травень 2017.

· Новікова Г.І. «Складнопідрядні речення і розділові знаки в них». Електронний ресурс, сайт ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка

· Гриб Н.В. Розробка уроку з геометрії у 8 класі «Подібність трикутників» Електронний ресурс, Науково-методичний журнал,- грудень 2016

· Петренко Л.І. Розробка уроку з геометрії у 7 класі «Суміжні та вертикальні кути, їх властивості» Електронний ресурс, Науково-методичний журнал,- грудень 2016

· Петренко Л.І. Розробка уроку з геометрії у 10 класі «Взвємне розміщення прямих у просторі» Електронний ресурс, Науково-методичний журнал,- грудень 2016

Душа дитини, ніжна, тремтяча, чиста, інтуїтивно шукає захисту. І знаходить його серед дивних писанок, веселих і надзвичайно красивих аплікацій, серед м’яких іграшок та виробів із природного матеріалу, серед різнобарвного сяйва декоративного розпису і традиційної народної вишиванки. А можна ще й навчитися гарно танцювати, спробувати свої сили в театральному мистецтві чи пограти в інтелектуальні ігри. Це і є світ, що оберігає дитину . Займатися улюбленою справою та навчити цього учнів – це щастя. Проте необхідно усвідомлювати місію педагога: не лише навчити дітей, а й виховувати їх гідними спадкоємцями духовних цінностей, які залишили нам у спадок попередні покоління, не розірвавши найтонших ниток, що пов’язують нас із минулим, культурою нашого народу.

В навчальному закладі силами учнів створено сайт школи. Інформація на сайті оновлюється постійно. Адреса сайту: school247.kiev.sch.in.ua

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що методична робота школи у 2016-2017 навчальному році велася на задовільному рівні.

5. Створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей. Мережа профільних класів та класів з поглибленим вивченням предметів, доцільність створення та результативність діяльності. Підсумки участі закладу в районних, міських, всеукраїнських етапах предметних олімпіад та конкурсів МАН. Засоби заохочення (нагородження медалями, стипендії тощо).

Національна програма «Освіта України ХХІ століття», «Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті» визначили виховання творчої особистості учнів як одне зі стратегічних завдань сучасної школи. На шляху інтеграції України в європейське співтовариство й створення демократичного суспільства в процесах державотворення значно активізується участь молоді як найактивніших громадян, адже обдаровані й талановиті молоді люди – це той потенціал, який буде визначати шляхи розвитку науки, духовної культури, техніки, економіки, підвищувати конкурентоспроможність держави. Ми чітко усвідомили, що здатність до творчості є однією знайважливіших умов для успішного самовираження особистості її всебічної самореалізації та адаптації в сучасному світі. А тому головною метою діяльності педагогічного колективу є створення найсприятливіших умов для забезпечення високої якості навчання й виховання.

На сьогодні в школі продовжує діяти програма виявлення та підтримки обдарованих учнів. Реалізація цієї програми здійснюється через навчально-виховний процес, діяльність педагогічної ради, науково-методичної ради, батьківської ради, піклувальної ради, через систему виховної роботи, психологічну службу, зв’язки з громадськістю, вузами. Вона включає такі напрями роботи:

- Психолого - педагогічне тестування при вступі в школу, що має на меті вивчення реальних можливостей дитини та врахування їх у практичній роботі.

- Пошук, навчання, розвиток та виховання здібних і обдарованих дітей, надання їм можливості реалізувати власні творчі здібності на терені дослідницько-пошукової, художньо-естетичної діяльності.

- Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів під час навчального процесу.

- Визначення базового та варіативного компонентів, методів, форм навчання та виховання обдарованих учнів.

- Розвиток творчих здібностей учнів через систему позакласної роботи.

- Виявлення творчо обдарованих дітей під час проведення предметних тижнів.

- Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів при виконанні учнівських наукових робіт в МАН.

- Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів під час підготовки та проведення предметних олімпіад.

- Виявлення та розвиток творчих і талановитих дітей під час проведення факультативів, гуртків, секцій.

- Розробка комплексу науково-методичних та навчальних матеріалів, конкретних методичних рекомендацій щодо роботи з обдарованими дітьми.

- Підбір педагогічних кадрів відповідного рівня, здатних сприяти творчій праці учня.

- Постійне вивчення педагогічної майстерності вчителів, забезпечення умов для їх самостійної діяльності, підвищення загальнокультурного та професійного рівня.

- Визначення оптимальної системи контрольно-оцінювальної діяльності учня і вчителя з позицій гуманізації освітянської роботи.

- Застосування інноваційних технологій у навчанні та вихованні обдарованих дітей.

- Створення банку даних обдарованих учнів школи.

- Виявлення та розвиток творчих здібностей учнів старших класів шляхом їх залучення до олімпіад, семінарів та конференцій у вузах, з якими школа уклала угоди про співробітництво.

Важливу роль у роботі з обдарованими відіграє своєчасне виявлення обдарованих дітей. Діагностика обдарованості допомагає вирішити багато завдань, дає можливість створити оптимальні умови для становлення їхнього розвитку. Вивчення розпочинається з молодших класів на основі спостережень, спілкування з батьками, де вчитель працює у тісній співдружності із психологом. Вивчаються психологічні особливості, мова, пам’ять, логічне мислення кожної дитини, враховуються її успіхи в будь-якій діяльності. На другому етапі - діагностичному (5-8 класи) проводиться індивідуальна оцінка творчих можливостей і здібностей дитини психологом школи, педагогами. На третьому етапі (9-11 класи) йде формування, поглиблення і розвиток індивідуальних здібностей дитини. У школі створено банк методик дослідження обдарованості учнів. Школа покликана розвинути в учнів в першу чергу академічний талант. Тому першочерговим завданням, над яким працює колектив закладу в цьому напрямку, є :

1. Формування та розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей:

• Засвоєння щонайбільшого обсягу наукової інформації, на яку здатна конкретна дитина;

• Засвоєння прийомів, способів застосування наукових знань для самовдосконалення;

• Володіння рідною мовою і найбільш поширеними світовими мовами та відповідними навичками спілкування з людьми;

• Володіння сучасними технічними засобами збереження, опрацювання, передачі інформації;

• Засвоєння технології мисленнєвої діяльності (аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, узагальнення);

• Допитливість та творча наснага, індивідуальний стиль навчання та пізнання світу.

2. Виявлення творчих здібностей дітей і створення сприятливих умов для їх реалізації та розвитку.

3. Забезпечення необхідних умов для розвитку емоційної сфери обдарованої дитини

Педагогічний колектив спеціалізованої школи прагне створити освітнє середовище, в якому є всі умови для формування принципово нової особистості: творчої, самостійної, гуманної, національно свідомої ,здатної цінувати себе і поважати інших, адаптованої до життя в нових умовах. Саме для реалізації цієї мети введено поглиблене вивчення предметів в початковій та основній школі, диференційовано навчання за профілями в старшій школі, запроваджено експеримент щодо вивчення інформаційних технологій та організації навчально-виховного процесу в режимі повного дня. Для якісної роботи з профільної орієнтації навчальний заклад проводить анкетування учнів 8-9-х класів на базі міжрегіональної академії управління персоналом та батьківські збори у рамках роботи батьківського клубу «Батьки-инфо».

В 2016-2017 навчальному році в 8-а, б, 9-а класах проводилася до профільна підготовка, поглиблено вивчалась російська мова. В цих класах працюють вчитель вищої категорії Московська Т.А., Ляхович Л.Л.. В 9-б класі поглиблено вивчається англійська мова (вчителі Пакаліна Г.М.). Відповідно до спеціалізації школи, яка була до 23 березня 2016 року здійснюється поглиблене вивчення російської мови з 1 по 7 клас.

В цьому році працюють профільні класи:

11- а – мультипрофільний клас з двома динамічними групами (поглиблено вивчаються: українська мова, алгебра, геометрія; англійська мова, географія)

10-а – мультипрофільний клас з трьома динамічними групами (поглиблено вивчаються: українська мова, алгебра, геометрія; англійська мова, історія України, біологія, фізика)

Впровадження профільного навчання у старшій школі забезпечує виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту базової і повної середньої освіти, Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання в старшій школі. Впровадження профільного навчання у старшій школі проводиться з метою створення єдиної системи в межах навчального закладу для управління процесом допрофільної орієнтації учнів та модернізації старшої школи на засадах профільності у відповідності до статусу спеціалізованої школи та індивідуальних особливостей школярів. Єдиною формою організації профільного навчання є профільні класи. Діяльність профільної школи не можлива без запровадження відповідних спецкурсів та факультативів, групових та індивідуальних занять, багато з яких запроваджуються з 5-х класів, всі спецкурси та факультативи забезпечені відповідними програмами для викладання:

· курси за вибором:

Клас Предмет Кількість годин Програма
2 а клас Російська мова 1 год. Програма з російської мови для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (автори Лапшина І.М., Ґудзик І.П., Вербецька О.В., Купцова Л.Г.), 2012
5класи Мій Київ 0,5 год. Прграма курсу «Мій Київ» автори програми Бєлкіна Е.В., Бойко В.М. Курс затверджено науково - методичною радою Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів ім.. Б.Грінченка , протокол № 5 від 21.05 2001 р.
10 клас «Ділова англійська мова» 1 год. Навчальна програма курсу «Ділова англійська мова» під редакцією Павлюк Л.М., 2010р.

· факультативи:

Класи Предмет Кількість годин Програма
5 класи Літературна мозаїка 1 год. Програма факультативного курсу «Літературна мозаїка» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв (до профільна підготовка), 2012р. Лист ІІТЗО від 23.11.2011 № 1.4./18-Г-780
6-7 класи Social English Studies (навчання ситуативного спілкування) Несвіт Алла, Ворон Галина, Беленя Ніна, Левіт Рита.Навчання ситуативного спілкування: програма факультативного курсу для учнів 6-7 класів ЗНЗ, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв (допрофільна підготовка), 2012 Лист ІІТЗО від 23.11.2011 № 1.4/18-Г-781
9 класи «Моя майбутня професія: правила вибору» 0,5 год «Моя майбутня професія: правила вибору». Програма курсу за вибором. В.Г.Панок, О.В.Мельник, О.Л.Морін, Л.А.Гуцан, І.І.Ткачук, Лист МОН від 06.06.2013 № 1/9-413
10 клас Культурознавство англомовних країн 0,5 год. Культурознавство англомовних країн. Програма факультативного курсу. Н.М.Нікішина, Т.В.Вочканова, 2010р.

Питання запровадження профілю слухалося на засіданнях педагогічної ради та ради спеціалізованої школи, виходячи із потреб учнів та бажання батьків, враховуючи педагогічні кадри та матеріально-технічну базу кабінетів.

Зміст профільного навчання у навчальному закладі визначає навчальний план. Диференціація змісту базових освітніх дисциплін за навчальними профілями починається з восьмого класу. Загальноосвітня та допрофільна підготовка здійснюється в загальноосвітніх класах. Предмети інваріантної та варіативної частин навчального плану школи, зокрема спецкурсів та курсів за вибором, вивчаються за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Реалізація змісту профільного навчання у навчальному закладі забезпечується:

- використанням інтерактивних технологій;

- створенням комфортних умов навчання і розвитку творчої особистості на уроках;

- застосуванням технологій розвитку критичного мислення учнів.

Результативність роботи вчителів вимірюється перемогами учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, успішним захистом науково-дослідницьких робіт у Малій академії наук.

Показниками ефективності профільного навчання в школі є:

• глибокі і міцні знання в учнів із профільних предметів;

• сформованість в учнів навичок самостійної пізнавальної діяльності;

• прагнення учнів до науково-дослідницької діяльності;

• розвиток критичного мислення, уміння обґрунтовувати й захищати

свою думку;

• конкурентоспроможність випускників при вступі до ВНЗ;

• сформованість професійних планів.

Найбільше учнів за ці роки охоплено профілем іноземної філології. Навчання у профільній школі здійснюється за чинними Типовими навчальними планами. Але при цьому слід зауважити, що хотілося б мати унормовану кількість годин на рівні стандарту, академічному та профільному рівнях. Серйозною проблемою є підручники для поглибленого вивчення іноземних мов, оскільки в основі своїй вони не відповідають потребам сучасної молоді рівнем інформації та вибором вправ, текстів та творчими завданнями, тестами. Невід’ємним аспектом успішного впровадження профільного навчання є психолого-педагогічний супровід. Практичним психологом школи ведеться робота у таких напрямках, як психодіагностика: дослідження здібностей учнів до оволодіння обраним профілем (серед учнів 9 кл.); корекція: корекційно-розвивальні заняття з учнями, які бажають вдосконалювати свої вміння та навички, необхідні їм для подальшої успішної профілізації (для учнів 8-11 кл.); просвіта: виступи на класних годинах, батьківських зборах, педагогічних нарадах на теми: «Взаємозв’язок особливостей дитини з майбутньою професією», «Мотиви вибору професії», «Інтелектуальна готовність учня до профільного навчання», «Підготовка учнів початкової школи для вибору профілю навчання» та інші; консультування: проведення індивідуальних та групових консультацій за результатами діагностики, надання рекомендацій щодо вибору профілю навчання.

Беручи до уваги, що до профільна підготовка є відправною точкою професійного вибору, школа підтримує інформаційний зв’язок із професійно-технічними, середніми спеціальними, вищими навчальними закладами, а також із районним Центром зайнятості. Отримані з цих закладів інформацію, матеріали представлено у вигляді буклетів, стендів. Учні беруть участь у Днях відкритих дверей, відвідують заклади.

Аналіз кадрового забезпечення школи свідчить, що в основі своїй у профільній школі викладають спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії з достатнім стажем роботи. У навчальному закладі формується система проходження перепідготовки спеціалістів для викладання предметів поглиблено – проходження підвищення кваліфікації вчителів та спецкурсів для забезпечення готовності педагогів до роботи в профільних класах.

Відповідно до наказів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.07.2015 № 445 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи та затвердження звітів про перебіг і результати дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах міста Києва», Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.09.2015 «Про організацію дослідно-експериментальної роботи в навчальних закладах Деснянського району» школа отримала статус експериментального навчального закладу регіонального рівня по впровадженню в практику роботи експериментального педагогічного дослідження «Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх закладів міста Києва», згідно з до наказом по школі № 380 від 31.08.2015 «Про організацію дослідно – експериментальної роботи в навчальному закладі» та з метою виконання Програми експериментально-дослідницької роботи над темою: «Впровадження мультипрофільного навчання в середній загальноосвітній школі», з метою діагностування стану навчально-виховного процесу, досягнення відповідності функціонування і розвитку педагогічного процесу в школі вимогам Державного стандарту освіти з виходом на причинно-наслідкові зв´язки, що дозволяють сформулювати висновки і рекомендації з подальшого розвитку школи та для з'ясування таких питань, як визначення працездатності учнів, виконання режиму роботи школи та єдиних вимог на уроках, рівня якості знань, умінь та навичок учнів в умовах мультипрофільного навчання у 2016-2017 навчальному році 10-а, 11-а класи навчалися за індивідуальною програмою мультипрофільного навчання, яка передбачає динамічні групи з поглибленим вивченням предметів. Якісний показник успішності учнів 10, 11 класів показав, що введення мультипрофільного навчання дає змогу покращити результати з предметів, які вивчаються поглиблено. Навчальний заклад продовжив роботу над ІІ (адаптаційно-коригуючим) етапом експерименту, який передбачає упровадження системи мультипрофільного навчання; моніторинг первинних результатів впровадження мультипрофільного навчання; визначення ефективності навчальних програм в системі мультипрофільного навчання з метою корегування траєкторій особистісного розвитку учнів; корегування методів роботи і навчальних планів.

У навчальних планах 10,11 класів враховано максимальне тижневе навантаження та забезпечено вивчення обов'язкового мінімуму навчального матеріалу. Навчальним планом передбачено дві динамічні групи з поглибленим вивченням предметів: англійська мова та географія (І група), українська мова та математика (ІІ група) у 11 класі та три групи у 10 класі з поглибленним вивченням англійської мови та історії України (І група), української мови та математики (ІІ група), біології та фізики (ІІІ група). Профільне навчання – це спосіб організації диференційованого навчання, який передбачає спеціалізовану поглиблену підготовку до майбутньої професійної діяльності. Це здійснюють вчителі Захарченко Н.І. (українська мова), Гриб Н.В. (математика), Пакаліна Г.М., Обметиця Т.А. (англійська мова), Бойко В.В. (географія), Пруднікова Л.М. (історія України), Ланова С.Б (фізика), Петренко О.А. (біологія). Мультипрофільна підготовка передбачає не тільки поглиблене вивчення предметів, а й обов’язкове засвоєння державного компоненту освіти. У системі профільного навчання введений курс за вибором «Ділова англійська мова» та проводиться факультатив «Культурознавство англомовних країн». Основна їх функція: поглиблення і розширення змісту профільних предметів або забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання. Курси за вибором створені за рахунок варіативного компоненту змісту освіти. Для ефективнішого впровадження мультипрофільного навчання повністю використані додаткові години, виділені на поглиблене вивчення предметів.

У результаті проведеного анкетування виявилося, що 83,3 % респондентів дуже задоволені навчанням в мультипрофільному класі. 16,7 % задоволені, але мають деякі пропозиції щодо розподілу навчального навантаження. 27,8 % вважають, що навчання у мультипрофільному класі допоможе їм підготуватися до майбутньої професії, до роботи на сучасному підприємстві, отримати професію. 66,7 % учнів впевнені, що таке навчання допоможе правильно обрати їм майбутню професію. Таку ж думку поділяють і 72,2 % їхніх батьків. 16,7 % батьків вважає вивчення спецпредметів в мультипрофільному класі гарною можливістю набути корисні для життя навички. Жодний з респондентів не виказав негативу щодо навчання в мультипрофільному класі.

Протягом 2016-2017 навчального року були проведені моніторинги якості знань з української мови, англійської мови, алгебри, геометрії, історії України, фізики та географії у групах, де ці предмети вивчаються на профільному рівні в 10-А та 11-А класах (система мультипрофільного навчання) та на основі отриманих результатів був зроблений порівняльний аналіз якості знань з результатами моніторингу з цих предметів у попередніх класах (за результатами 2015-2016 навчального року). Так у 11-А класі якість знань на кінець ІІ семестру знизився і становить 52,2 % порівняно з І семестром – 60,9 %, а відсоток успішності залишається стабільним 100%. Зниження якості знань пов’язано з перенавантаженням учнів додатковими заняттями по підготовці до ЗНО. Вони менше уваги стали приділяти загальношкільному компоненту, в той час, коли предмети поглибленого вивчення вивчалися на високому та достатньому рівні. В 10-А класі навпаки якість знань зросла з 24,2 % до 33,3 %. Відсоток успішності також збільшився з 97 % до 100 %. Учні десятого класу стали більш свідомими до результатів навчання.

Результати моніторингу показали, що учні 11 класу мають стабільно рівні знання з профільних предметів. Так якість знань з алгебри та української мови становить 90 %, з геометрії – 80 %, а з англійської мови та географії – 100 %.

Рівень досягнень Алгебра Геометрія Українська мова Англійська мова Географія
В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П
Моніторинг І семестру 3 6 1 0 3 6 1 0 3 6 1 0 7 5 1 0 5 7 0 0
Моніторинг ІІ семестру 3 6 1 0 3 5 2 0 3 6 1 0 6 7 0 0 5 7 0 0

Згідно результатів дослідження відповідно якість знань з української мови, математики у 10 класі майже не змінилась. Рівень знань з англійської мови та історії України виявився нижчим. Так якість знань на кінець ІІ семестру з математики (алгебра, геометрія) складає 77,8%, з української мови – 66,7 %, з англійської мови – 55,6 %, з історії – 61,1 %, з фізики – 100 %, з біології – 83,3 %. Зниження якості знань з історії (І семестр – 100 %, ІІ семестр – 61,1 %) і з англійської мови (І семестр – 90,1 %, ІІ семестр – 55,6 %) та зростання якості знань з фізики із 76,9 % до 100 % пов’язано із переходом учнів з однієї динамічної групи до іншої, що передбачено мультипрофільним навчанням. Більша частина учнів перейшла до інших динамічних груп з групи до поглиблено вивчалася фізика (вчитель Ланова С.Б.).

Рівень досягнень Алгебра Геометрія Українська мова Англійська мова Історія України Фізика Біологія
В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П В Д С П
Моніторинг І семестру 3 4 4 0 3 4 4 0 4 3 4 0 1 9 1 0 4 7 0 0 1 7 3 0 1 6 4 0
Моніторинг ІІ семестру 3 4 2 0 3 4 2 0 3 3 3 0 3 7 7 1 2 9 7 0 1 5 0 0 1 4 1 0

Результативністю мультипрофільного навчання є досягнення учнів не тільки з профільних предметів. Учні 10 та 11 класу є переможцями конкурсів та Всеукраїнських олімпіад.

№ з/п ПІБ учня Місце Клас Назва конкурсу
1. Солошенко Олександра, Яциченко Діана, Скрипко Христина ІІ 11 Районний конкурс пілотного проекту «Омбусмен», номінація «боротьба з насильством»
2. Грицак Вікторія ІІ 11 ХVІ Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика
3. Грицак Вікторія ІІІ 11 VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
4. Іванчук Олена ІІІ 10
5. Похилий Олексій ІІ 10 Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН з біології
6. Рябець Вероніка ІІ 10 Конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН з математики
7. Похилий Олексій ІІІ 10 Конкурс творчих робіт «Молодь Київщини за зелену економіку»
8. Білошицька Ірина ІІІ 10 ІІ (районного) етапу учнівського конкурсу з українознавства
9. Іванчук Олена ІІІ 10
10. Солошенко Олександра ІІ 11 Всеукраїнські олімпіади з української мови
11. Грицак Вікторія ІІІ 11
12. Білошицька Ірина І 10
13. Грицак Вікторія ІІІ 11 Всеукраїнські олімпіади з математики
14. Похилий Олексій ІІІ 10 Всеукраїнські олімпіади з географії
15. Похилий Олексій ІІ 10 Всеукраїнські олімпіади з історії
16. Юрченко Данило ІІ 10
17. Киричок Інга ІІІ 11 Всеукраїнські олімпіади з англійської мови
18. Погорєлов Іван ІІІ 11 Всеукраїнські олімпіади з біології
19. Дозорцева Крістіна ІІІ 11 Всеукраїнські олімпіади з російської мови
20. Солошенко Олександра ІІІ 11

Створення системи мультипрофільного навчання сприяє:

- формуванню готовності до свідомого вибору й оволодіння майбутньою професією, високоїсамомотивації до навчання;

- виробленню в учнів якісних освітніхкомпетентностей шляхом зниження психологічного напруження, раціонального розподілу навчального навантаження, свідомого вибору глибини вивчення шкільнихпредметів.

Питання мультипрофільного навчання постійно перебувало на контролі адміністрації: проводилися класно-узагальнюючі контролі, зрізи знань, анкетування, моніторинг успішності. Учні 10 та 11-х класів задоволені мультипрофільною системою навчання, яка відповідає їхнім здібностям і потребам. За результатами 2016-2017 навчального року 4 учні 11-а класу є претендентами на отримання золотої медалі «За високі досягнення у навчанні». Чотири учні 10-а класу закінчили навчальний рік на високому рівні і були нагороджені Похвальними листами. За результатами року якість знань учнів зросла. У 10-а класі вона складає 39,4 % (у 9 класі - 28,6 %), в 11-а класі – 69,6 % (в 10 класі була 53,1 %) .

Мультипрофільне навчання має переваги у порівнянні з іншими Державними програмами. Воно дає високий результат знань, розвиває творче мислення, інтелектуальні здібності, формує особистість. Робота в експерименті стала постійним творчим майданчиком для підвищення професійного рівня педагогічних працівників, сприяння самоосвіти, узагальнення досвіду педагогів. У результаті підвищується якість навчання завдяки створенню оптимальних умов для реалізації навчально-виховної діяльності шляхом впровадження мультипрофільного навчання. Модель мультипрофільної школи дає можливість зростання рівня навчальних досягнень учнів, забезпечує додаткове стимулювання до навчальної діяльності. Зросла соціальна активність учнів.

Крім того активізувалась робота вчителів щодо підвищення власної кваліфікації. Так вчителю математики Гриб Н.В. за підсумками атестації було присвоєно вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «Старший учитель». Вчителі Пруднікова Л.М., Пакаліна Г.М., Петренко О.А., проходячи курси підвищення кваліфікації, підбирали навчальні модулі, які б надали більше інформації для роботи у мультипрофільних класах.

Здійснюючи інноваційну діяльність, школа працює відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2001 р. № 1/9-245 «Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи повного дня і груп подовженого дня», згідно з наказом Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київміськради (КМДА) від 28.07.2004 р. № 231 «Про організацію педагогічного експерименту «Школа повного дня» у загальноосвітніх навчальних закладах міста Києва», на виконання наказу управління освіти Деснянської районної державної адміністрації від 09.08.2004 р. № 277 «Про організацію педагогічного експерименту «Школа повного дня» у загальноосвітній середній школі № 247», наказів Головного управління освіти і науки № 239 від 05.09.2008року «Про затвердження Положення про школу повного дня», № 78 від 02.04.2010р. «Про впровадження експерименту Школа повного дня у навчальних закладах м. Києва» з метою забезпечення освітніх потреб учнів відповідно до їх здібностей, задоволення їх різноманітних інтересів, створення умов для розвитку творчого потенціалу підлітків організована робота загальноосвітнього закладу в режимі повного дня. При цьому формування груп подовженого дня для учнів 1-7 класів здійснюється відповідно до наказу по школі на підставі заяв батьків (або осіб, які їх замінюють). Навчально-виховний процес в групах подовженого дня передбачає відпочинок учнів, організацію їх дозвілля та створення умов для самостійного виконання учнями домашніх завдань під керівництвом вихователя, який надає їм кваліфіковану допомогу. Режим роботи груп подовженого дня максимально відповідає освітнім запитам вихованців і затверджується наказом по школі.

Позакласна робота в режимі роботи Школи повного дня організовується відповідно до наказу по школі на підставі заяв батьків. Учні, які за їх бажанням зараховані до школи повного дня, відповідно до уподобань, інтересів та нахилів можуть відвідувати індивідуальні, групові та факультативні заняття, що визначені варіативною складовою навчального плану,а також гуртки будь-якого напрямку:

- науково-дослідницький

- художньо-естетичний

- професійно-технічний

- спортивно-оздоровчий.

Також проводиться робота з творчо обдарованими учнями в групі продовженого дня. Спільна діяльність передбачає міжособистісні стосунки, систему взаємодії з однолітками або спілкування в різновіковому колективі. Це сприяє встановленню соціальних відносин між дітьми, створює можливості особистого зростання, що є засобом розширення соціальних контактів учнів та їх залученню до діяльності шкільних гуртків. Таким чином система роботи з обдарованими дітьми в СШ № 247 дає певні позитивні результати.

Обдаровані діти не схожі одне на одного. Однак вони мають деякі спільні особливості, які слід враховувати в процесі їх навчання. Це здатність швидко схоплювати значення принципів, понять, положень. Така особливість вимагає широти тем, матеріалу для навчання. Потреба зосереджуватися на тих сторонах проблеми, що зацікавила, та прагнення розібратися в них. Цю властивість не так часто вдається задовольнити в умовах традиційного навчання, їй слід дати можливість реалізуватися через самостійну роботу. Крім того вони мають властивість підмічати, розмірковувати й пояснювати. Цілеспрямований розвиток важливих пізнавальних процесів в індивідуальних формах навчання піднімає ці здібності на якісно новий рівень і звільняє від тягаря нескінченних повторень очевидного.

Кожна обдарована дитина – індивідуальність, що потребує особливого підходу. Саме тому навчання і виховання обдарованих учнів у школі здійснюється з опорою на наступні дидактичні принципи:

— індивідуалізації і диференціації навчання;

— довіри і підтримки;

— залучення обдарованих учнів до участі у житті школи.

Учнівський колектив має високий потенціал навчальної діяльності. Якість знань по школі складає 63,9 %, успішність – 99,7%. 78 учнів (12,3 % від загальної кількості) мають високий рівень знань, 326 учнів (51, 4 % від загальної кількості) – достатній.

Педагогічний колектив СШ № 247 приділяє значну увагу роботі з обдарованими дітьми Відповідно до наказів Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.11.2016 № 482, 483, від 28.11.2016 № 553, від 29.11.2016 № 559, 560, від 05.12.2016 № 571, від 06.12.2016 № 575, від 09.12.2016 № 595, від 21.12.2016 № 625, 627, 628, від 26.12.2016 № 687 «Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін у 2016-2017 навчальному році» у ІІ етапі олімпіад в особистому заліку були відмічені учні:

Прізвище, ім’я учня місце клас предмет ПІБ вчителя
1 Солошенко Олександра ІІ 11-А українська мова Єсипенко С.О.
2 Грицак Вікторія ІІІ 11-А українська мова Захарченко Н.І.
3 Білошицька Ірина І 10-А українська мова Захарченко Н.І.
4 Ружило Людмила ІІІ 9-Б українська мова Єсипенко С.О.
5 Пашаєва Алсу ІІІ 9-Б українська мова Єсипенко С.О.
6 Вінічук Софія ІІІ 8-Б українська мова Єсипенко С.О.
7 Лудан Дар’я ІІ 8-Б українська мова Єсипенко С.О.
8 Гресь Дар’я ІІІ 7-В українська мова Єсипенко С.О.
9 Кордонець Вероніка ІІІ 7-В українська мова Єсипенко С.О.
10 Нежиборець Софія ІІІ 7-А українська мова Захарченко Н.І.
11 Алієва Гюнел ІІІ 9-А біологія Петренко О.А.
12 Погорєлов Іван ІІІ 11-А біологія Петренко О.А.
13 Нежиборець Софія ІІІ 8-Б лінгвістика Пакаліна Г.М.
14 Когут Валерія ІІІ 9-А лінгвістика Пакаліна Г.М.
15 Ружило Людмила ІІІ 9-Б історія Пруднікова Л.М.
16 Пашаєва Алсу ІІІ 9-Б історія Пруднікова Л.М.
17 Плохилий Олексій ІІ 10-А історія Пруднікова Л.М.
18 Юрченко Данило ІІ 10-А історія Пруднікова Л.М.
19 Шпирко Ілля ІІ 7-А зарубіжна література Ляхович Л.Л.
20 Гресь Дар’я ІІ 7-В зарубіжна література Ляхович Л.Л.
21 Коченко Ярослава ІІІ 8-А зарубіжна література Ляхович Л.Л.
22 Грицак Вікторія ІІІ 11-А математика Гриб Н.В.
23 Семенюк Тетяна ІІІ 6-А образотворче мистецтво Підгайна С.С.
24 Шпирко Ілля І 7-А образотворче мистецтво Підгайна С.С.
25 Вінничук Софія ІІ 8-Б образотворче мистецтво Підгайна С.С.
26 Пашаєва Алсу ІІ 9-Б образотворче мистецтво Підгайна С.С.
27 Федорова Олександра І 10-А образотворче мистецтво Підгайна С.С.
28 Вінічук Софія ІІІ 8-Б англійська мова Пакаліна Г.М.
29 Киричок Інга ІІІ 11-А англійська мова Пакаліна Г.М.
30 Лудан Дар’я ІІІ 8-б географія Бойко В.В.
31 Малюга Ярослав ІІІ 9-А географія Середнікова В.С.
32 Пашаєва Алсу ІІІ 9-Б географія Середнікова В.С.
33 Похилий Олексій ІІІ 10-А географія Середнікова В.С.
34 Семененко Анастасія І 9-А правознавство Пруднікова Л.М.
35 Коченко Ярослава ІІ 8-А російська мова Ляхович Л.Л.
36 Вінічук Софія ІІ 8-Б російська мова Московська Т.А.
37 Пашаєва Алсу І 9-Б російська мова Новікова Г.І.
38 Алсаїд Ліна ІІІ 9-А російська мова Московська Т.А.
39 Алієва Гюнел ІІІ 9-А російська мова Лінчук С.В.
40 Солошенко Олександра ІІІ 11-А російська мова Московська Т.А.
41 Дозорцева Крістіна ІІІ 11-А російська мова Московська Т.А.
42 Нежиборець Софія ІІ 7-А хімія Бикова Т.В.
43 Ружило Людмила ІІІ 9-Б хімія Бикова Т.В.
44 Пашаєва Алсу ІІІ 9-Б комп’ютерна графіка Яценко І.О.

Слід відзначити позитивний досвід роботи вчителів Пруднікової Л.М., Підгайної С.С., Пакаліної Г.М., Бойко В.В., Середнікової В.С., Петренко О.А., Захарченко Н.І., Єсипенко С.О., Гриб Н.В., Ляхович Л.Л., Московської Т.А., Новікової Г.І., Бикової Т.В. по роботі з обдарованою молоддю. Кожен рік їх вихованці стають переможцями районних етапів Всеукраїнських олімпіад.

Заслуговує на увагу досвід роботи шкільних методичних комісій вчителів філології /голова Ляхович Л.Л./, суспільних наук /голова Пруднікова Л.М./, лінгвістики /голова Пакаліна Г.М./, математики /голова Петренко Л.І./, природничих наук /голова Петренко О.А./, художньо – естетичного циклу /голова Підгайна С.С./ по створенню умов для розвитку пізнавальної активності школярів.

Серед учнів школи, які брали участь у ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, призові місця посіли три учні школи:

Прізвище, ім’я учня місце клас предмет ПІБ вчителя
1 Похилий Олексій ІІІ 10-А Екологія Петренко О.А.
2 Лудан Дар’я ІІІ 8-Б Українська мова Захарченко Н.І.
3 Пашаєва Алсу ІІІ 9-Б Російська мова Єсипенко С.О.
4 Шпирко Ілля ІІІ 7-А Образотворче мистецтво Підгайна С.С.
5 Федорова Олександра ІІІ 10-А Образотворче мистецтво Підгайна С.С.
6 Ружило Людмила ІІІ 9-б Українознавство Єсипенко С.О.

В школі існує відповідна база для проведення наукової роботи з обдарованими дітьми за обраними напрямками. Це науково-методичне учнівське товариство «КРОС», яким керує старший вчитель Мартиненко В.М. На 2016-2017 н.р у НТУ «КРОС» нараховувалося 18 дійсних членів МАН, 21 кандидат в члени МАН, 18 слухачів МАН. У листопаді відбулися захисти тем і програм досліджень на засіданнях секцій шкільної філії МАН. Кращі роботи було рекомендовано для захисту на шкільній конференції. 12.12.16 р. була проведена науково-дослідницька конференція, на якій відбувся шкільний етап захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів шкільного наукового товариства «КРОС» (Всього 15 робіт). Були також зачитані творчі звіти 12 слухачів та кандидатів у члени МАН.

На виконання наказу Управління освіти Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації від 29.11.2016 року № 555 «Про проведення I (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України у 2016-2017 навчальному році» та з метою реалізації творчого потенціалу обдарованої молоді з 20 по 22 грудня 2016 року на базі загальноосвітніх навчальних закладів Деснянського району відбувся конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України.

У роботі секцій брали участь 6 учнів школи журі І (районного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН визначило переможцями авторів п’яти робіт і розподілило призові місця таким чином:

ПІБ учня клас місце секція ПІБ вчителя
1 Похилий Олексій Юрійович 10а ІІ Екологія Петренко О.А.
2 Алієва Гюнел Гюлоган кизи І Історія України Пруднікова Л.М.
3 Рябець Вероніка Євгенівна 10а ІІ Алгебра і початки аналізу Мартиненко В.М.
4 Алсаїд Ліна Бадіївна ІІ Геометрія Гриб Н.В.
5 Шевченко Дар'я Костянтинівна І Екологія тваринного світу Петренко О.А.

Алієва Гюнел, учениця 9 класу, посіла ІІІ місце на міському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Серед здобутків учнів:

ПІБ учня клас місце Назва конкурсу
1 Солошенко Олександра, Скрипко Христина, Яциченко Діана 11-А ІІ Районний конкурс «Омбудсмен»
2 Хмаренко Дана 5-Г І ІІ етап районного конкурсу «Мій родовід»
3 Олійник Катерина 5-А ІІІ
4 Чернишенко Іван 5_Г ІІІ
5 Сіваченко Єгор 6-А ІІІ ІІ (районний) етап ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
6 Манчак Тетяна 6-Б І
7 Денисюк Катерина 7-В ІІ
8 Крижановська Анастасія 7-В ІІ
9 Коркішко Валентина 7-А ІІІ
10 Нежиборець Софія 7-В ІІІ
11 Кордонець Вероніка 9-Б ІІІ
12 Ружило Людмила 9-Б ІІ
13 Пашаєва Алсу 11-А ІІІ
14 Грицак Вікторія 11-А ІІ
15 Бєлікова Дар’я 5-Б ІІІ VІ Міжнародний мовно-літературного конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
16 Денисюк Катерина 6-Б ІІ
17 Нежиборець Софія 7-А ІІІ
18 Вінічук Софія 8-Б ІІ
19 Ружило Людмила 9-Б ІІ
20 Пашаєва Алсу 9-Б ІІІ
21 Іванчук Олена 10-А ІІІ
22 Грицак Вікторія 11-А ІІІ
23 Команда учнів 4-5 класів ІІ Районного конкурсу-захисту учнівських проектів з іноземної мови “Ми створюємо місто Еко-Град” Номінація «Зробимо місто комфортним для життя»
24 Білошицька Ірина 10-А ІІІ ІІ (районного) етапу учнівського конкурсу з українознавства
25 Чепурна Поліна 4-А ІІІ Конкурс «Символи моєї держави»
26 Кравченко Олексагндра 2-Б ІІ
27 Гайдай Артем 3-В ІІ
28 Скрекель Дар'я 3-В ІІ
29 Малина Софія 4-В ІІ
30 Комарова Каміла 1-В ІІ

На міському рівні учні показали свої знання:

ПІБ учня клас місце Назва конкурсу
1. Солошенко Олександра, Скрипко Христина, Яциченко Діана 11-А ІІ Міський конкурс «Омбудсмен»
2. Денисюк Катерина 6-Б І ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
3. Манчак Тетяна 6-А ІІІ
4. Крижанівська Анастасія 7-В ІІ
5. Ружило Людмила 9-Б ІІ
6. Ружило Людмила 9-Б ІІ VІ Міжнародний мовно-літературного конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
7. Чепурна Поліна 4-А ІІІ Конкурс «Символи моєї держави»
8. Похилий Олексій 10-А ІІІ Конкурс творчих робіт «Молодь Київщини за зелену економіку»

18 учнів школи стали переможцями регіонального та Всеукраїнського рівня VI Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник», 35 учнів – природознавчої гри «Геліантус», 45 – міжнародної гри зі світової літератури «Sunflower».

Учні школи посіли ІІ місце у районному етапі «Київський вальс».

Значна кількість досягнень учнів у районних змаганнях з предмету «Захист Вітчизни»:

2 місце у районному конкурсі «Пісні та строю»

1 місце - у районних змаганнях з вогневої підготовки «Снайпер столиці»

2 місце - «Спортивне багатоборство»

3 місце – у районному етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» («ДЖУРА»)

3 місце - районних змагань з армреслінгу

Учні школи у складі районної команди посіли 3 місце з військово – спортивного багатоборства на міському рівні.

Учні школи посіли І місце на районному рівні і ІІІ місце на міському у змаганнях «Шкільна футбольна ліга» серед команд 3 класів СЗШ (молодша вікова група).

Навчальний заклад має угоди з 7 вищими навчальними закладами (ВНЗ), куди орієнтує випускників. Підтримуємо тісний зв’язок із педагогічними ВНЗ. Підписані угоди з наступними вузами:

Ø Інститутом педагогіки НАН України;

Ø Педагогічним університетом імені Драгоманова;

Ø Київським національним університетом будівництва і архітектури;

Ø Федерація Центральноєвропейської Академії Навчань по Сертифікації (Республіка Польща);

Ø Київський Міжнародний Університет;

Ø Міжрегіональна Академія управління персоналом;

Ø Лабораторія Інституту навчання російської мови та мов національних меншин педагогіки НАПН України.

На базі школи для учнів працюють підготовчі курси для вступу до ВНЗ Польщі. У рамках співпраці з Київським Міжнародним Університетомщорічно обдаровані учні школи беруть участь у олімпіадах та творчих конкурсах. Викладач МАУП, доцент кафедри фізико – математичних наук Стеклов О.Ф., показав майстер – клас в 11-а класі з теми «Площа криволінійних трапецій. Визначення інтегралу.»

Цілеспрямований вибір інститутів ведеться в 10- 11 класах. Упродовж декількох років проводяться зустрічі студентів-випускників минулих років та учнів 11 класу, батьківські збори разом з представниками ВНЗ. Кожен учень орієнтується на той чи інший ВНЗ; школа визначає необхідність додаткових занять, значна частина учнів відвідує підготовчі відділення при ВНЗ.

Статистика останніх 5-ти шкільних випусків:95% випускників вступили до ВНЗ (приблизно одна третина на платній основі, дві третини – на безоплатній).


6. Організація виховної роботи. Основні та найбільш цікаві заходи. Робота гуртків, секцій тощо. Профілактична робота з питання попередження скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми.

З метою створення цілісної моделі виховної системи у навчальному закладі на основі громадянських та загальнолюдських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості громадянина з високою патріотичною свідомістю і відповідальністю діяльність класних колективів, педагогів, учнівського самоврядування «Діалог» організована за такими направками: національно-патріотичне виховання, правове виховання, профілактика правопорушень, формування здорового способу життя та профілактика шкідливих звичок, екологічне виховання, морально-естетичне виховання, сприяння творчого розвитку особистості.

Для реалізації поставленої проблеми школи «Поліпшення роботи педагогічного колективу школи щодо виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості школяра, формування його національної свідомості; виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та захисті своєї держави тощо» передбачалось вирішення наступних завдань:

- формування громадянина – патріота України, що діє на основі національних та європейських цінностей: повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України); участь у громадсько-політичному житті країни; повага до прав людини; верховенство права; толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей; рівність усіх перед законом; готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

- виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.

Із метою вирішення цих завдань із класними керівниками 1-11 класів проведено ряд методичних заходів, а саме наради при заступникові директора з виховної роботи та засідання методичних комісій класних керівників, на яких розглядалися питання організації та визначення основних напрямів роботи на 2016-2017 начальний рік, (протокол засідання МК класних керівників від 31.08.2016 № 6), питання профілактики правопорушень в молодіжному середовищі, як головного чинника у формуванні безпечної поведінки школярів, (протокол засідання МК класних керівників від 03.11.2016 № 7).

Позаурочна виховна робота включала в себе проведення місячників, предметних та тематичних тижнів, конкурсів, концертів, спортивних змагань, екскурсій та культпоходів. Особливу увагу приділяєтьсянаціонально-патріотичному вихованню.

З метою формування у дітей та учнівської молоді високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації в навчальному закладі було проведено ряд різноманітних заходів.

ü До 25-тої річниці незалежності України учнівське самоврядування «Діалог» організувало і провело флеш-моби «З Україною в серці» та «Україні 25!», фото матеріали були викладені на офіційному сайті школи.

ü 01.09.2016 пройшла урочиста лінійка яка була присвячена 25-тій річниці Незалежності України. Для учнів 1-11 класів пройшли перші уроки на тему «Це наше і це твоє», «Від проголошення Незалежності до нової України». Найбільший змістовними і вдалими перші уроки були у 1-А класі (Орел Н.М.), 2-А класі (Сидоренко Н.В.), 2-Б класі (Сидоренко Н.А.).

ü З метою відзначення Дня партизанської слави та вшанування пам'яті синів і дочок України, які боролися за свободу народу у період війни 1941-1945 років у лавах підпільно-партизанського руху, їх подвигу та жертовності, виховання у молодого покоління високої патріотичної свідомості 22.09.2016 в навальному закладі в усіх класах були проведені виховні години: «Подвиг народних месників безсмертний» для учнів 5-11 класів, «Слава партизанська!» для учнів 1-4 класів. Треба відзначити класних керівників Московську Т.А., Ляхович Л.Л., Мовчан К.С. які творчо підійшли до проведення виховної бесіди.

- 21.09.2016 класним керівником Сидоренко Н.В. був проведений виховний захід «Миру-Мир», на якому учні 2-А класу зачитали вірші про мир і заспівали мирних пісень. На знак вшанування героїчного подвигу підпільно-партизанського руху та з побажанням мирного неба над головою, учні створили символічного голуба миру.

- в шкільний бібліотеці пройшла книжкова виставка «Вмираємо за Батьківщину!»-цей передсмертний пафос мільйонів партизан не був показним чи фальшивим – у ньому полягав сенс життя і смерті…» для учнів середньої школи.

- для учнів 9-х та 11-го класів вчителями історії Зубкою Н.В., Прудніковою Л.М. було проведено відео-уроки «Партизани. Війна в тилу» з подальшим обговоренням.

- лідери учнівського самоврядування «Діалог» долучилися до церемонії покладання квітів до могили загиблого воїна Хитриченка І.О., та взяли участь у акції «Запали свічку пам'ять.

Класні керівники Мартиненко В.М. та Ковальова М.С. разом з учнями 5-А та 5-Г класів відвідали парк Партизанської слави та вшанували, покладанням квітів, патріотизм і мужність української молоді.

ü З метою формування історичної пам'яті учнів, усвідомлення того, що мир, життя і злагода між людьми — найвищі на землі цінності викриття людиноненависницьку політику нацизму та з нагоди відзначення 75-х роковин трагедії Бабиного Яру в навчальному закладі було:

- проведено конкурс учнівських робіт на тему трагедії Бабиного Яру. На районний конкурс малюнків було представлено 3 роботи учнів 9-Б класу: «Без права вибору» Федорової Олександри, «Не тут вони тяжко вмирали..» Пашаєвої Алсу, «Той день у доти невідомім ярі» Ружило Людмили. Усі роботи були виставлені на виставці учнівських робіт, присвяченій 75-й річниці трагедії Бабиного Яру, відкриття якої відбулося 29.09.2016 у Галереї мистецтв, де були присутні автори робіт та вчитель історії Пруднікова Л.М.;

- 29. 09.2016 в усіх класах класні керівники провели інформаційні години: «Біль нашої пам’яті» у 1-4 класах, «Трагедія Бабиного Яру - в серці українського народу» - 5-8 класи, «Мовчазний крик Бабиного Яру: 75 років трагедії» - 9-11 класи;

- Україна стала першою державою на пострадянському просторі, яка включила теми «Голокост» та «Бабин Яр» як обов’язкові для включення в навчально-виховний процес. Учні 11-А класу, під час уроку історії (вчитель Зубка Н.В.) в рамках вивчення теми «Голокост», провели круглий стіл «Трагедія Бабиного Яру в наших серцях», під час якого обговорили питання, пов’язані з 75-тою річницею початку подій у Бабиному Ярі, що є символом трагедії Голокосту та нацистських злочинів на українській землі, жертвами яких стали мільйони людей. Бабин Яр став могилою десятків тисяч євреїв, а також українських патріотів, військовополонених, циган та інших громадян. Учні відзначили, що Українська держава та громадськість приділяє велику увагу вивченню історії Голокосту та інших геноцидів, формуванню в українському суспільстві атмосфери толерантності, міжнаціональної та міжрелігійної злагоди та порозуміння. Крім того Погорєлов Іван підготував інформацію про Праведників народів світу, в якій зазначив, що це почесне звання було присвоєно 2363 вихідцям з України. Серед них – християни і мусульмани, віруючі і атеїсти, чоловіки і жінки, люди всіх професій та різного віку, освічені та неграмотні, багаті та бідні. Єдине, що їх об’єднувало, це людяність і мужність, прагнення в жорстоких умовах фашистського терору зберегти найкращі моральні якості людини.

- учні 9 - 11 класів (вчителі Пруднікова Л.М., Зубка Н.В.) підготували та провели виховний захід, присвячений 75-річчю трагедії Бабиного Яру. Презентація учениці 11-А класу Яциченко Діани висвітлила документальні фотографії та уривки кінохроніки тих страшних для Києва днів. А вірш Є. Явтушенка «Бабин Яр» став набатом у серцях учнів.

- 75-річчя трагедії Бабиного Яру є нагодою не тільки згадати жертв війни та Голокосту, але й вшанувати героїв опору нацизму, виховувати молодь на прикладах взаємоповаги між народами, духовного подвигу заради рятування життя людей. Тому під час навчального процесу по класам вчителями-предметниками була проведена Хвилина мовчання, присвячена пам’яті про масове вбивство громадян єврейської та інших національностей та вшанування жертв злочинів, скоєних нацистами під час окупації міста Києва.

ü В період з 10 жовтня по 07 листопада 2016 року в навчальному закладі пройшов Місячник національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді під гаслом «Ніхто, крім нас». В межах даного місячника відбулося ряд заходів, а саме:

- з нагоди відзначення Дня захисника України у 2016 році з 10 жовтня по 13 жовтня 2016 року було проведено класними керівниками виховні години, уроки мужності: «Україна у моєму серці» для1-4 класів, «Тісніше станьте, сильні духом, під прапором одним» для 5-8 класів, «Бійці невидимого фронту: снаряд чи слово?» для 9-11 класів;

- 10 жовтня 2016 року було організовано проведення шкільного військово-патріотичного конкурсу «Свято пісні та строю», переможці якого, команда 10-А класу «Сильні духом», прийняла участь у однойменному районному конкурсі за підсумками якого та відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.10.2016 «Про підсумки проведення військово-патріотичного конкурсу «Свято пісні та строю» серед учнів навчальних закладів Деснянського району міста Києва», команда школи «Сильні духом» посіла ІІ місце;

- 12 жовтня 2016 року на виховну годину до 6-Б класу класу завітав почесний гість Кікін О.С. – боєць доброволець 95 АРОМБ. Під час виховної години діти читали вірші, співали пісні та мали можливість поспілкуватися зі справжнім захисником України. Спілкування пройшло в теплій дружній атмосфері. Олександр Сергійович поділився з учнями не тільки спогадами, та фотоматеріалами з АТО;

- 12 жовтня лідери учнівського самоврядування взяли участь у проведенні міських заходів з нагоди відзначення Дня захисника України у 2016 році в КПДЮ;

- 13 жовтня 2016 року вчителем правознавства та історії Прудніковою Л.М. було організовано та проведено концертно-розважальний захід «Нині – вільна й незалежна Україна-ненька. Її ревно захищають нові козаченьки». На заході учні мали можливість відчути себе справжніми козаками та козачками, позмагатися у перетягуванні канату і помірятися силою з армрестлингу. А дівчата влаштували справжній калейдоскоп вишиванок;

- з 17 жовтня по 21жовтня 2016 року було проведено тиждень державності України та її символіки під гаслом «Знати і поважати Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн». В межах якого вчителями групи продовженого дня з учнями 1-5 класів були проведені години спілкування «Моя Україна». Вчителі предметники та класні керівники провели бесіди-дискусії «Історія виникнення символів України» та «Ми — громадяни своєї держави». В навчальному закладі пройшла виставка творчих робіт «Яким я бачу майбуття моєї держави»;

- шкільним бібліатерарем було організовано тематичну виставку книг, художньої та публіцистичної літератури на тему «Із книжок про війну, про бої ми читаємо».

ü з метою гідного вшанування громадянської мужності учасників подій Помаранчевої революції та Революції Гідності у відстоюванні прав людини та європейського майбутнього України, їх відданості ідеалам свободи, справедливості, утвердження в державі демократичних цінностей та формування у молодого покоління любові до Батьківщини, в начальному закладі 21 листопада 2016 року пройшов єдиний день інформування «Наш дух не зламати, свободу не вбити».

- учні 9-х класів під керівництвом Гриб Н.В. підготували лінійку пам’яті «Майдан. Україна. Шлях до свободи». На заході були присутні члени родин учасників АТО, педагогічний колектив, учнівська молодь. Учні говорили про день громадянського подвигу, день патріотизму і мужності людей, що виступили на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору під час подій Революції Гідності 2013-2014 років. Ці доленосні події згуртували весь український народ навколо високої мети – відстоювання незалежності України, її стабільного розвитку в європейському співтоваристві, досягнення гідного рівня життя;

- шкільний гурт «Broken crown» підготував міні виступ «Пісні тієї осені, які об’єднують нас»;

- рада учнівського самоврядування «Діалог» спільно з класним керівником 1-А класу, Орел Н.М. організували флеш-моб «Україно, для тебе я можу все!»;

- учні 6-х класів підготувати тематичні шкільні газети «Революція, що змінила країну». Діти молодших класів взяли активну участь у виставці дитячих малюнків «Пишаюся тобою, Україно!».

ü з метою гідного вшанування пам’яті жертв вчиненого комуністичним тоталітарним режимом геноциду Українського народу – Голодомору 1932 – 1933 років, голодоморів 1921 – 1922, 1946 – 1947 років в Україні в навчальному закладі з нагоди відзначення Дня пам’яті жертв голодоморів було проведено ряд заходів, а саме:

- класними керівниками були проведені уроки пам’яті «З присвятою замордованим голодом… » та хвилина мовчання. Найбільш змістовними і інформаційними були виховні години 7-А (Захарченко Н.І.) та 7-В (Мовчан К.С.) на яких всі присутні ще раз почули про трагічні факти загибелі людей, про ті страшні події великого голоду, задуматись над цією страшною трагедією нашого народу. Згадали тих, хто, ризикуючи власним життям та свободою відкривав людству страшні сторінки української історії. Серця учнів та вчителів не залишились байдужими. Скорботною хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять невинно убієнних в роки Голодомору. Учні запалили свічку пам’яті як символ незнищенності нашого народу;

- вчителі історії Зубка Н.В. Пруднікова Л. М. організували перегляд документального фільму з подальшим обговоренням «Жорна»;

- у шкільній бібліотеці було розгорнуто тематичну виставку документів, книг, друкованої продукції під гаслом «Жнива скорботи»;

- учні 5-В класу разом з класним керівником Бойко В.В. відвідали Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» де їм розповіли про історію багатостраждального українського народу яка перенасичена трагічними сторінками минулих століть. Це події Голодомору 1932-1933 років, який смертельним вихором пройшовся по колись благодатних і родючих українських землях і викосив майже все живе на селі;

- у навчальному закладі приспустили Державний прапор України;

- учні, батьки, учителі взяли участь у міських заходах, присвячених цим подіям;

- лідери учнівського самоврядування 26.11.2016 о 16:00 долучилися до Всеукраїнської акції «Засвіти свічку пам’яті» та створили фото колаж «Ми пам’ятаємо».

ü З метою виховання в учнів почуття патріотизму і гордості за свою державу, героїчне минуле та сьогодення Українського народу та з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX століття та утвердженням української державності у формі Української Народної Республіки в навчальному закладі, в період з 16 січня по 30 січня 2017 року, пройшла Декада національно-патріотичного виховання під гаслом «Тільки разом збережемо незалежність» в рамках якої було проведено ряд заходів:

- з 18 по 22 січня 2017 року були проведені тематичні інформаційні та виховні заходи присвячені Дню Соборності України. Класні керівники провели виховні години спрямовані на виховання національної свідомості учнів «Соборна мати Україна одна на всіх як оберіг», «Єднайся, мій народе», «Горда країна, моя незалежна, вільна, свята українська земля» під час яких учні дізналися про історичні факти минулого нашої України;

- класним керівником 8-А класу Пакаліною Г.М. був проведений виховний захід «Незалежність починається з тебе». Де учні розповіли що вперше у XX столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради, а вже згодом 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України, що був схвалений всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року. Ця подія стала відправною точкою для відліку історії сучасної Української державності. Утім, історики цілком справедливо відзначають, що 24 серпня 1991 року насправді відбулося відновлення державної незалежності України;

- учні початкових класів під керівництвом керівника гуртка «Юних художник» Богдан О.П. організували виставку малюнків «Це моя Україна!»;

- класні керівники 5-8 класів провели виховні години «Крути – бій за майбутнє», «Навіки молоді – герої Крут» під час яких учні переглянули відеофільм про трагічні події загиблих юних оборонців, що боронили українську землю під залізничною станцією Крути. Учні читали вірші, слухали розповідь вчителя та занурились в атмосферу, в якій перебували молоді гімназисти, студенти, що поклали своє життя заради свободи України;

- 25 січня учні 9-х класів переглянули у кінотеатрі «Флоренція» захоплюючий документальний фільм про мужніх українських захисників донецького аеропорту. Стрічку «Воїни духу», яка розказана вустами воїнів, які вижили в епіцентрі бойових дій у новому терміналі ДАП, рятували побратимів, закривали очі загиблим братам, побували у катівні полону, повернулися і живуть серед нас. Саме від імені воїнів розкривається героїзм і трагедія подій останніх днів, що там відбувалися. Для створення фільму було записано більше 70 інтерв’ю із захисниками Донецького аеропорту. Стрічка не містить сцен насилля та жорстокості. «Воїни духу» – приклад, як залишатись незламними у найважчих доленосних ситуаціях. Після перегляду стрічки жоден учень не залишиться байдужим;

- 26 січня під керівництвом вчителя «Захисту Вітчизни» пройшов фестиваль-конкурс козацької сили «Наша слава не вмре, не загине!», присвячений Дню пам'яті Героїв бою під Крутами. Учні 10-х класів мали змогу позмагатися у вправності складання і розбирання автомата Калашникова та пістолета Макарова. Проявити свої знання у краєзнавчому конкурсі, склавши на швидкість, карту України;

- 27 січня класними керівниками 9-11 класів було проведено урок-реквієм «Голокост – злочин проти людяності» до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Цей День проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав, в пам’ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенціма. Світова спільнота 27 січня не тільки згадує жертв людиноненависницької політики, але й засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до цілеспрямованого насилля стосовно окремої групи людей. Наступні покоління повинні зберегти пам’ять про жертв Голокосту і запобігти в майбутньому актам геноциду. Під час уроку-реквієм учні поглибили знання про Голокост під час Другої світової війни на території Східної Європи та нашої країни, переглянули презентацію, хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих.

ü З метою увічнення великої людської, громадянської і національної відваги та самовідданості, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України в навчальному закладі 20 лютого 2017 року було проведено Єдиний день пам’яті присвячений Героям Небесної Сотні.

- на вшанування світлої пам’яті Героїв Небесної Сотні шкільна родина провела флеш-моб «Свічка пам’яті». Учні 7-В класу під керівництвом педагога організатора Крадьонової О.С. вирізали фігурки свічок, як символ тих, хто загинув на Майдані. Учні прикріпили свічки до стенду віддаючи шану тим хто пожертвував своїм життям за ради прав і свободи людини заради європейського майбутнього України;

- учні початкової школи, гуртка «Юний художник» разом з керівником Богдан О.П. створили виставку дитячих робіт «Світ без війни, очима дітей». Юні художники зобразили всі барви і кольори нашої квітучої України. Де панують мир і добро, де немає сліз і болю, де сім’я-це коли батько в дома;

- також було оновлено фото виставку «Твої захисники Україно». Фотопортрети батьків наших дітей, які захищають незалежність України на сході країни, можна побачити на другому поверсі біля кабінету 218;

- класним керівником 8-А Ляхович Л.Л. було проведено лінійку пам’яті «Герої сьогодення» де учні пригадали про події трьох річної давнини, читали патріотичні вірші. А тоді було оголошено хвилину мовчання, почала звучати пісня «Пливе кача...». Тужливі ноти цієї мелодії летіли просторими, дзвінкими від тиші коридорами школи. Учні слухали її зі сльозами, тримаючи в руках запалені свічки та згадуючи усіх тих Героїв, які вже не з нами, але своїми надійними, добрими руками тримають над нами небо… Хай пам’ять всіх невинно убитих згуртує нас, живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі!

ü З метою активізації роботи по розширенню сфери застосування української мови, прищеплення бажання знати культуру українського народу та культуру інших народів, сприяння, піднесення престижу української мови серед учнівської молоді в навчальному закладі 21 лютого 2017 року відбулося святкування Міжнародного дня рідної мови проходило під гаслом «Усі найголовніші іноземні мови можна вивчити за шість років, але для вивчення своєї недостатньо цілого життя» Ф.- М. Вольтер. Розпочалося заплановане дійство з ознайомлення школярів із планом заходів, розповсюдження інформаційних листівок про значення, поширення мови серед інших мов світу, а також ознайомлення шкільної родини з іменами переможців мовних, лінгвістичних, літературних конкурсів районного та міського рівнів.

- протягом дня в шкільній бібліотеці діяли виставки для учнів 1-11 класів «Ти співуча, ніжна і близька», а також тематична викладка наукових статей «Мовна палітра» для учнів старшої школи та педагогів, де були представлені найновіші надходження з мови та літератури;

- згідно з планом заходів для учнів 2-9 класів відбувся конкурс малюнків, плакатів, стінгазет на тему: «Мужай, прекрасна наша мова!». Найактивнішими учасниками були школярі 2-6 класів, які засобами кольорів передавали настрій святкового дня, за допомогою пензля та фарби зображували свою рідну мову у вигляді птахів, рослин, музики;

- учні 10-11 класів мали змогу продемонструвати свої інтелектуальні, мовні, літературні, ораторські здібності в конкурсі-презентації творчих учнівських робіт – знавців рідної мови «Сучасна реклама та її лексичні особливості»;

- для школярів 7-9 класів проведено конкурс на написання творів-мініатюр: «Хто мови своєї цурається, той сам себе стидається». Учні творчо підійшли до завдань , висловлювали свої думки, аргументуючи їх та підтверджуючи висловами відомих людей. В аудиторії панувала атмосфера доброзичливості, що згодом переросла в дебати. Найактивнішими були учні 9 –Б класу, їх твори найбільше вразили членів журі;

- учні 5-9 класів підготували фотоколаж на тему: «Як парость виноградної лози, Плекайте мову…». На полотні учні спроектували найкращі фотовідбитки з мережі Інтернет, демонструючи небайдужість до проблем мовною освіти в суспільстві, а також провели ярмарок крилатих висловів «Народ скаже, як зав’яже»;

- для учнів 6-х класів відбувся мовознавчий турнір на тему :«Бринить, співає наша мова». Мета конкурсу - розвивати творчі здібності, естетичні смаки, мовлення і мислення учнів; виховувати інтерес до народних традицій, повагу до рідного слова; розвивати чуття слова, виразного читання поезій; цілісне ставлення до мистецьких надбань. Перемогу в конкурсі здобули учні 6-В класу (команда «Лінгвісти»), виборовши першість у своїх однолітків в останньому конкурсі;

- лідери учнівського самоврядування на чолі з президентом Солошенко Олександрою записали відео-привітання «Рідна мова-діамант».

ü З метою виховання в учнів почуття патріотизму і гордості за свою державу, героїчне минуле та сьогодення Українського народу та з метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX століття та утвердженням української державності у формі Української Народної Республіки протягом березня 2017 року в навчальному закладі пройшло ряд заходів з відзначення цього ювілею та вшанування пам'яті учасників 100- ної революції.

- класними керівниками 7-8 класів було проведено уроки-мужності на тему «Що таке Українська революція?» на яких вони розповіли учням, що у березні 2017 року виповнюється 100-річчя від початку Української революції 1917–1921 років – одного із найважливіших і найскладніших періодів в історії Українського народу ХХ століття. Ця доба була вершиною національно-визвольної боротьби, відродження української нації;

- також в навчальному закладі було організовано навчально-виховні заходи: «На порозі нової України», «Відродження нації», які були спрямовані на донесення інформації учням про ті події, виховання патріотизму, підвищення інтересу до історії України.

ü З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу у учнівської молоді та посиленню уваги і турботи про учасників добровольчих формувань 14 березня 2017 року в навчальному закладі відбулися тематичні заходи до відзначення Дня добровольця:

ü на виховну годину до учнів 6-Б класу класу завітав почесний гість Кікін О.С. – боєць доброволець 95 АРОМБ. Під час виховної години діти читали вірші, співали пісні та мали можливість поспілкуватися зі справжнім захисником України. Спілкування пройшло в теплій дружній атмосфері. Олександр Сергійович поділився з учнями не тільки спогадами, та фотоматеріалами з АТО;

ü на вшанування світлої пам’яті Героїв –Добровольців шкільна родина провела флеш-моб «Свічка пам’яті». Учні вирізали фігурки свічок, як символ тих, хто загинув захищаючи Незалежність нашої країни. Учні прикріпили свічки до стенду віддаючи шану тим хто пожертвував своїм життям за ради прав і свободи людини заради європейського майбутнього України;

ü діти початкової школи, гуртка «Юний художник» разом з керівником Богдан О.П. створили виставку дитячих робіт «Світ без війни, очима дітей». Юні художники зобразили всі барви і кольори нашої квітучої України. Де панують мир і добро, де немає сліз і болю, де сім’я-це коли батько в дома;

ü лідери учнівського самоврядування «Діалог» підготували фото-виставку «У фокусі подій «Перший добровольчий батальйон Національної гвардії». Де розмістили інформацію про добровольчі угрупування які діють на території України.

ü З метою ушанування пам'яті полеглих у боротьбі за свободу Батьківщини, вшанування внеску в’язнів фашистських таборів у перемогу над нацизмом, продовження традиції шанобливого ставлення до ветеранів війни, вшанування історичного минулого і патріотичного виховання учнів, в спеціалізованій школі 11 квітня 2017 року були проведені заходи, щодо відзначення Міжнародного Дня визволення в’язнів фашистських таборів:

- щорічно, 11 квітня світ відзначає Міжнародний день визволення в’язнів фашистських таборів. Саме в цей день в 1945 році в’язні Бухенвальда підняли повстання проти нацистів та вибороли свою свободу й отримали шанс на життя. З 18 млн громадян країн Європи, що пройшли через табори різного призначення, в тому числі і концентраційні табори, було знищено понад 11 млн чоловік. Система концтаборів у Німеччині була ліквідована разом з розгромом гітлеризму, засуджена вироком Міжнародного військового трибуналу в Нюрнберзі. Здається, так давно це було. Але тільки не для тих, хто пройшов крізь жахіття фашистських катівень. Біографії цих людей – це справжні уроки мужності для молодого покоління. Тому саме 11 квітня на класних годинах 6-11-х класів учні вшановували пам'ять тих, хто витримавши найстрашніші випробування, зумів вижити і перемогти;

- учениці 9-Б класу Пашаєва Алсу, Ружило Людмила та учениця 10-А класу Федорова Олександра взяли участь у заході, присвяченому Міжнародному Дню пам’яті в’язнів концтаборів, на базі Музею Шолом-Алейхема;

- учні 10-го класу під керівництвом Бикової Т.В. підготували та провели урок-реквієм «Злочин проти людяності» для учнів 8-х класів. Хлопці та дівчата розповіли молодшим учням про жахливу долю в’язнів концтаборів. Виступ десятикласників супроводжувався презентацією в якій були представлені фотоматеріали кореспондентів часів Другою світової війни, та уривками з документального фільму «Звичайний фашизм» М. Рома. На при кінці заходу учні вшанували пам’ять полеглих в’язнів хвилиною мовчання.

ü З метою гідного вшанування подвигу переможців нацизму у Другій світовій війні, ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, увічнення пам’яті загиблих у Другій світовій війні, а також формування у учнів та учнівської молоді патріотизму та національної гідності в навчальному закладі пройшли заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

- 05 травня 2017 року в начальному закладі було присвячено Дню пам’яті та примирення та 72-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В актовій залі школи під керівництвом класного керівника 6-А класу Єсипенко С.О. відбувся літературно-музичний захід «Пам’ятаємо, перемагаємо!», під час заходу учасники розповідали про важкі часи війни, незабутній подвиг воїнів, які ціною свого життя врятували світ від фашизму, про нелегке життя в тилу. Пам’ять загиблих героїв, які віддали своє життя за Батьківщину, учні, педагоги вшанували хвилиною мовчання та нагадали всім, що мир у душі, у родині, у країні, мир на планеті – це найбільша цінність, яку ми зобов’язані зберегти.

- в рекреації школи для проведення тематичних виховних годин було оформлено фотоекспозицію «Пам’ятаємо…» та інформаційний стенд «Історії жінок Другої світової війни».

- зокрема в цей день учні та педагоги школи долучилися одягни почесний знак – символ пам’яті «Червоний мак».

ü З метою гідного вшанування пам’яті жертв репресій, жертв геноциду кримськотатарського народу підвищенню національної свідомості, збереженню історичної пам’яті, а також патріотичного виховання молоді в навчальному закладі в період з 15 по 21 травня 2017 року пройшов Тиждень національно-патріотичного виховання під гаслом «Україна пам’ятає».

- 18 травня 2017 року класними керівниками 5-6 класів були проведені виховні годи присвячені пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу «STOP геноцид кримськотатарського народу». На виховних годинах вчителі розповіли учням, що саме 18 травня 1944 року розпочалася операція з депортації кримських татар. У цей день вшановують пам'ять жертв цього злочину (під час головної хвилі депортації 18-20 травня було виселено 180 014 осіб), а також відзначають його як День боротьби за права кримськотатарського народу;

- учні 9-х класів на уроках історії переглянули перший кримськотатарський повноформатний художній фільм «Хайтарма». Фільм створений на основі реальних подій і розповідає про сталінську депортацію кримських татар, вчинену у травні 1944 року. Ця трагічна сторінка в історії кримськотатарського народу показана через погляд прославленого льотчика, національного героя кримських татар Амет-Хана Султана: після вигнання нацистських окупантів з Криму, військове командування дозволило Амет-Хану (Ахтем Сеїтаблаєв) разом з його бойовими товаришами відвідати батьків у Алупці. За збігом обставин на час перебування льотчиків у Алупці припала операція НКВС з примусової депортації кримських татар. Радянський ас, якого боялися німецькі пілоти, не зміг захистити свій народ від злочину Сталінського режиму;

- з метою гідного вшанування пам’яті жертв репресій 19 травня 2017 року класними керівниками було проведено уроки - пам’яті «Політичні репресії: минуле і сьогодення»; «Минуле з гірким присмаком»;

- учні розповіли про так званий «Великий Терор», про масові репресії в Україні, про найбільші поховання жертв політичних репресій у с. Биківні. Також учні не змогли оминути патріотів сьогодення, які піддаються фізичним і моральним тортурам - в’язні російського режиму. Також учні школи долучилися до акції «Вогник пам’яті» та вшанували пам'ять жертв політичних репресій;

- лідерами учнівського самоврядування була організована виставка – інсталяція «Ціною життя». На якій були присутні історії із життя жертв тоталітарного режиму та в’язнів російського режиму, нашого сьогодення;

- 18 травня в навчальному закладі відзначили День вишиванки. Учні, вчителі, активно підтримали ідею та вдягнули традиційний.

ü З метою родинного виховання учнів, прищеплення їм усвідомлення важливості родинних відносин, поваги до батьків та залучення батьків до організації позакласної виховної роботи у навчальному закладі в період з 03 травня по 26 травня 2017 року пройшов Місячник родинного виховання під гаслом «Без сім’ї немає щастя на землі».

Протягом Місячника організація роботи з батьками здійснюється за такими основними напрямами:

• вивчення сімей учнів, їхнього виховного потенціалу;

• залучення батьків, усіх дорослих членів родини у навчально-виховний процес як рівноправних учасників, інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу і батьківської громадськості у створенні сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу;

• формування педагогічної культури сучасної сім'ї та допомога батькам у їхній психолого-педагогічній самоосвіті.

Співдружність школи з сім’єю, опора на родинні традиції набуває сьогодні нового педагогічного змісту та особливої актуальності. Адже об’єктивна необхідність взаємодії школи і сім’ї у розвитку особистості має глибокі соціальні й психолого-педагогічні основи.

- неабияке значення для ефективної діяльності нашого навчального закладу має участь батьків в організації та проведенні багатьох шкільних заходів. Протягом місячника були проведені виховні години які формували в учнів почуття любові до рідних, близьких людей, повагу до сімейних цінностей, бажання оберігати та примножувати їх, повагу до старших та молодших, розвивали вміння висловлювати свої почуття, бути вдячними, слухати батьківське слово i виносити з нього мудрість. Найбільш творчою і вдалою була виховна година класного керівника 3-Б класу Сінкевич О.В. На виховній годині у формі подорожі класний керівник сприяла формуванню бажання виявляти увагу й повагу до рідних, творити добро, нести красу в дім своїми думками й вчинками, використавши приклади з творів В. О. Сухомлинського;

- успішно пройшли години спілкування у 5-А, 5-Г класах (Мартиненко В.М, Ковальова М.С.) «Родинні традиції як основа сімейного виховання». На годині спілкування були присутні батьки учнів. Учні ознайомилися з поняттями «сім’я», «рід», «родина», «родовід», «родинні традиції», «щастя», училися взаєморозуміння, взаємодопомоги, усвідомлення своїх обов’язків; вчилися виявляти увагу й повагу до рідних, виховували повагу до членів сім’ї, історії, традицій свого народу. Учителя зацікавили учнів пошуками коріння свого родоводу;

- елементи інноваційних технологій навчання і виховання були використані під час проведення години спілкування Хмарою К.В. (2-В клас), яка підготувала презентацію «Величне і прекрасне слово мати! Від неї все на світі! Навіть світ…»;

- керівником гуртка «Виготовлення сувенірів» Лебідь О.В. разом з вихованцями були створені весняні сувеніри та подарунки до свята Дня матері;

- бібліотекар закладу Сторожук В.О. оформила виставку по темі Місячника, яка допомогла в роботі педагогів при підготовці бесід, свят, виховних годин.

ü Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність педагогів, учнів, батьків, яка сприяє встановленню соціальних зав’язків, опануванню дітьми вміннями шанобливого й відповідального ставлення, формування у них соціально значущої ініціативності, прагнення пожертвувати в ім’я України вільним часом, здійснювати альтруїстичний вчинок. З 01 грудня 2016 року по 06 січня 2017 року в начальному закладі проходить Місячник морально-естетичного виховання під гаслом «Передай добро по колу». В межах даного Місячника учнівський та педагогічний колективи школи взяли активну участь у благодійних акціях:

- було організовано виготовлення браслетів у національних синьо-жовтих кольорах в рамках щорічної всеукраїнської акції «Браслет нескорених»;

- благодійна акція «Привітай бійця з новорічними святами»: збір і відправка теплих речей, продуктів харчування, солодощів, святкових подарунків і сувенірів, виготовлених руками школярів до Новорічних свят бійцям в зону АТО, саме батькам наших учнів, які в даний момент знаходяться на передовій;

- благодійна акція «Подаруй дитині радість» учнівським активом зібрано і передано в дитячий будинок «Мрія» для дітей іграшки, канцтовари та настільні ігри;

- учні нашої школи отримали подяку від Міжнародного благодійного фонду «Відкриті двері» за небайдуже ставлення до долі дітей –сиріт. Учні привітали малечу з Днем святого Миколая та передали до дитячого будинку солодкі подарунки та іграшки;

- учні 6-Б класу започаткували благодійну акцію «Янгол охоронець» та привітали поранених захисників України, які перебувають на лікування в інституті травматології АМН України, з Днем святого Миколая.

З метою підвищення рівня правової культури дітей та учнівської молоді, формування в них поваги до права, загальнолюдських та національних правових цінностей в навчальному закладі систематично проводиться робота з означеного питання.

ü З 10 по 14 жовтня 2016 року в межах загальношкільного Тижня права було проведено: виховні години «Маленькі історії про великі істини: права та свободи дитини»1-4 класи, «Конвенція ООН про права дитини – головний міжнародний документ щодо захисту дітей» 5-8 класи, «Розбудова України як правової держави» 9-11 класи. Вчителями правознавства Прудніковою Л.М. був організований брейн-рингу «Правознавці» між 9-10 класами. Під керівництвом лідерів учнівського самоврядування була організована ематична виставка «Учні про права і обов’язки». Практичний психолог Касянчук А.М. провів для учнів 7-х годину психолога «Поважаємо один одного».

ü До міжнародного дня толерантності 16 листопада соціальним педагогом Мовчан К.С. було проведено серед учнів 7-х класів бесіди «Формуємо повагу до прав людини та людської гідності» та «Толерантність запорука людяності». Рада учнівського самоврядування «Діалог» оформила стенд «Толерантність».

ü З 05 по 09 грудня 2016 року в навчальному закладі проходив Всеукраїнський тиждень права. До проведення заходів, які сплановані в рамках Тижня, були залучені учні не лише основної та старшої школи, а й початкових класів.

- з учнями І -4 класів старшокласниками були проведені бесіди у вигляді експрес-інформації «Від прав дитини до прав людини», а також конкурс малюнків «Я знаю свої права». Головними особливостями проведення Тижня була різноманітність форм і методів роботи, що грунтуються на глибокому інтересі, а також самостійної діяльності. Такі заняття організовують тих учнів, які прагнуть самостійно отримати знання, поглиблено вивчити документальні матеріали, наукову літературу та обговорити зі своїми товаришами.

- вчителі історії Пруднікова Л.М., Зубка Н.В. в захоплюючій формі розширювали і поглиблювали знання, одержані учнями на уроках правознавства, показували їх застосування в житті, пробуджували в учнів прагнення до підвищення правової культури, виробляли в них уміння мислити під час годин спілкування на теми «Декларація прав людини» (9-А, Б класи), «Знаємо права кожного» (10-А клас), «Права та обов’язки кожного» (11 клас). Під час диспуту в 11 класі «Порушення прав людини під час II світової війни» учні провели паралель між 40-50-ми роками XX століття та сьогоденням. Спостерігалася активність, зацікавленість учнів у проведенні різноманітних заходів, вміння творчо працювати в колективі. Так учні 5-х класів взяли активну участь > інтерактивному занятті «Калейдоскоп права», яке проводив практичний психолог Касянчу к А.М.. З учнями 7-х класів соціальний педагог Мовчан К.С. провела конкурс малюнків, плакатів та стіннівок на тему «Мої права захищає Конституція України».

- команда учнів 6-х класів отримала подяку від Управління юстиції Деснянського району міста Києва за активну участь у правознавчій інтелектуальній грі «Правознавці». Учні вибрали назву для своєї команди «Феміда», вірячи в правосуддя нашого суспільства. Під час гри, школярі показали гарні знання свої прав, які зафіксовані у Декларації прав дитини.

- цікаво пройшли зустрічі з представниками юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Так з учнями 10 класу зустрілися представники Навчально-наукового юридичною інституту при НАУ, які обговорили питання кримінальної відповідальності неповнолітніх. Про забезпечення прав людини в Україні говорили учнів 9-х класів з представниками Київського Міжнародного університету. А про гарантію права на пращо учні II класу говорили з представниками Академії муніципального управління.

- значну допомогу у проведенні заходів надала шкільна бібліотека, де проходила виставка на правову тематику науково - популярної та художньої літератури «Державно- правові реалії в Україні», яка забезпечувала необхідні умови для одержання великою обсягу інформації. Крім того учнів 7-8 класів познайомили із законодавчими актами по забезпеченню прав дитини в дії.

- класні керівники 1-11 х класів 09.12.2016 провели Всеукраїнський урок права «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. Тематика уроку була різноманітна: «Конституція України - захисник прав людини», «Ти - людина, громадянин, отже маєш права», «Права людини в історії людства».

- підсумком Всеукраїнського тижня права стала участь 10.12.2016 учнів 9-11 класів у II (районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з правознавства де учениця 9-А класу Семененко Анастасія посіла І місце.

З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, профілактики та усунення явищ дискримінації, насильства, та протидії виникнення правопорушень, злочинності, бездоглядності та безпритульності серед учнівської молоді та виховання високих моральних цінностей і толерантної поведінки в навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році було розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання:

- максимального охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою;

- відвідування учнями школи навчальних занять;

- залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному обліку, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час;

- виконання заходів річного плану роботи школи щодо попередження правопорушень і злочинності.

- у школі розроблено систему роботи з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів, яка охоплює такі напрямки:

- соціальна робота;

- психолого-педагогічна робота;

- правове навчання і виховання;

- для подальшої правової освіти учнівської молоді навчальним закладом визначені шляхи її реалізації, розроблені заходи для вирішення конкретних завдань правового виховання, до яких віднесено;

- формування у кожного учня системи знань із питань основ держави і права та відповідних компетенцій, розвиток інтересів учнів до цієї галузі знань;

- формування потреби активно захищати у встановленому законом порядку свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси інших осіб;

- формування поваги до держави.

ü В рамках Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» з 01 вересня по 30 жовтня 2016 року в школі не виявлені діти які не приступили до занять.

ü В період з 07 по 30 листопада 2016 року в навчальному закладі пройшов Місячник профілактики правопорушень та негативних проявів у молодіжному середовищі в рамках якого було проведено:

- з 07 по 11 листопада тиждень профілактики шкідливих звичок та статевого виховання «Здоровим бути модно» під час якого класні керівники провели голини спілкування «Здоров’я – це найцінніший скарб». Соціальним педагогом Мовчан К.С. були створені пам’ятки для учнів молодшої школи «Твоє здоров’я», проведені профілактичні бесіди «Міфи про куріння» та круглий стіл «Алкоголь та його наслідки»;

- 11 листопада відбулося засідання педагогічної ради на тему: «Профілактика правопорушення, вплив класного керівника на формування відповідальності в учнівської молоді». Педагоги школи не тільки розглянули причини та наслідки формування протиправної поведінки учнівської молоді, а й сформували свій алгоритм у роботі з важковиховуваними дітьми. Заступником директора з виховної роботи Серьогіною Оленою Миколаївною та соціальним педагогом Мовчан Катериною Сергіївною були надані методичні рекомендації та елементи практичних вправ з урахуванням вікових особливостей учнів, які можна застосувати під час навчально-виховного процесу;

- в період з 18 по 30 листопада у вестибюлі школи пройшла виставка робіт дитячої творчості «Світ без насильства очима дітей»;

- 22 листопада головним спеціалістом служби у справах дітей Деснянської в місті Києві державної адміністрації, Северенчук М.А. були проведені профілактичні бесіди «Молодь обирає здоров’я» серед учнів 8-х класів.

ü З метою попередження проявів жорстокості і насильства, забезпечення прав неповнолітніх у навчальному закладі була проведена профілактична робота в рамках щорічної акції «16 днів проти насильства», а саме:

- заступником директора з виховної роботи Серьогіною О.М була надана методична допомога класним керівникам у підборі матеріалів для проведення батьківських зборів за темами: «Дітей вчить те, що їх оточує», «Захисти свою дитину»;

- з 25 листопада по 10 грудня 2016 року заступником директора з виховної роботи Серьогіною О.М була надана методична допомога класним керівникам у підборі матеріалів для проведення батьківських зборів за темами: «Дітей вчить те, що їх оточує», «Захисти свою дитину»;

- 25 листопада 2016 року учні започаткували своєрідну акцію-підтримки «Ця рука нікого не вдарить» до Міжнародного Дня боротьби з насильством щодо жінок. Старости класів виготовили символічну руку на якій написали своє ім’я і пообіцяли не застосовувати силу до інших. Дана акція пройшла в класних колективах 5-Б, 5-В, 5-Г, 11-А класів;

- 29 листопада лідери учнівського самоврядування організували танцювальний флеш-моб під гаслом «Зупинимо насильство разом»;

- 01 грудня учні та педагоги навчального закладу долучилися до акції «Червона стрічка». Класні керівники провели виховні години «Молодь проти СНІДу». Соціальним педагогом Мовчан К.С. була організована і проведена з учнями 9-х класів інтерактивна гра «Володар кілець»;

- 02 грудня до Міжнародного дня боротьби з рабством соціальним педагогом було проведено з учнями 11-го класу круглий стіл «Поняття торгівлі людьми та її масштаби». Практичний психолог організував і провів заняття з елементами тренінгу «Шляхи протидії торгівлі людьми»;

- до міжнародного дня людей з обмеженими фізичними можливостями класними керівниками були проведені години спілкування: «Кожна людина планети має рівні права, якої б нації вона не була» 1-4 класи, «Життя людини – найвища цінність» 5-8 класи, прес-конференція «Ми висловлюємо свою рішучість проти всіх фор дискримінації» 9-11 класи;

- учнівське самоврядування на чолі з лідером комітету культури, відпочинку та спорту Василевською Анастасією, організували проведення акції «Подаруй добро по колу» до Міжнародного дня волонтерів, метою акції є формування у учнівської молоді милосердя та співчуття до інших. Учні розпочали збір солодців для дітей сиріт дитячого центру «Оpen doors», щоб привітати їх зі святом Святого Миколая;

- з нагоди Міжнародного дня прав людини класними керівниками 09 грудня був проведений всеукраїнський урок «Права людини». «Конституція України – захисник прав людини» для 1-4 класів, «Ти – людина, громадянин, отже маєш права» 5-8 класів, «Права людини в історії людства» для 9-11класів;

- в шкільній бібліотеці пройшла виставка на тему: «Державно-правові реалії в Україні», «Законодавчі акти в дії».

ü З метою підвищення рівня культури взаємовідносин, виховання доброзичливого ставлення до оточуючих, позитивного світосприйняття, оптимізму та з нагоди відзначення Дня добра, в навчальному закладі 23 травня 2017 року були проведені такі заходи:

- «Урок доброчинності» з учнями 1-Б класу;

- акцію «Скринька добрих слів»;

- серед учнів 7-х класів, конкурсу малюнків крейдою на асфальті;

- організовано флеш-моб «Добро живе в нашій школі».

- Усі заходи було проведено на високому методичному рівні. Робота, проведена у навчальному закладі щодо відзначення «Дня добра» сприяла формуванню уявлення дітей про моральні якості людини: толерантність, милосердя, щирість та сприяла їхнім проявам у повсякденному житті, а також нагадала всім, що від кожної доброї думки, доброго слова та доброго вчинку маленької дитини чи дорослої людини світ стає світлішим, теплішим, добрішим. Цей День пройшов в доброзичливій атмосфері та викликав позитивні емоції у всіх учасників навчально-виховного процесу, подарувавши всім незабутній настрій

- Питання стану профілактичної роботи в навчальному закладі щодо подолання та попередження жорстокості та насильства розглядалося на педагогічних радах, нарадах при директору, при заступнику директора з виховної роботи на батьківських зборах. На методичній комісії класних керівників у листопаді розглядалися питання правового виховання учнів, профілактика правопорушень та негативних проявів в учнівському середовищі. У березні 2017 року на педагогічній раді розглядалося питання «Профілактика правопорушень, які призводять до травмування», у квітні 2017 розглядалися питання шкільного та кібер булінгу в молодіжному середовищі.

- Школа тісно співпрацює з громадською організацією «Світ без залежності». У рамках цієї співпраці з учнями школи проводять тренінгові заняття із метою покращення інформаційно-просвітницької роботи щодо профілактики правопорушень у молодіжному середовищі.

- Класними керівниками у вересні та за потребою проводиться обстеження житлово-комунальних умов та психологічного клімату дітей класу, особливо звертають увагу на дітей які потребують педагогічної уваги. Діти які потребують особливої уваги, охоплені гуртками за інтересами та спортивними секціями, залучені до позакласної роботи.

- Налагоджено тісну співпрацю зі службою у справах дітей Деснянського району міста Києва. Спільно з підрозділом кримінальної міліції та службою у справах дітей розглянуто питання належного виховання дитини Домбровського Олександра учня 4-Б класу, його матір’ю Домбровською І. С.

- З метою здійснення ранньої профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді, своєчасно виявлення фактів насильства над ними були організовані зустрічі, індивідуальні бесіди з працівниками Національної поліції та кримінальної міліції служб у справах дітей, для учнів школи.

- Школа тісно співпрацює з шкільним інспектором поліції (Безпальчук С.І.), за участі якого було проведено заняття з безпечної поведінки з учнями 3-,5-х та 6-х класів.

- Активно почала працювати, в цьому навчальному році, з означеного питання рада шкільного самоврядування, створюючи масові флеш-моби та акції підтримки мирного існування учнівської молоді, висвітлюючи всі фото та відео матеріали на сайті школи.

- Із метою попередження насильства у навчальному закладі працює соціально-психологічна служба, яка пропагує серед учнів здоровій спосіб життя, толерантне ставлення один до одного. Протягом 2016-2017 навчального року соціальним педагогом та практичним психологом була проведена профілактична робота: заняття з елементами тренінгу «Дружба», «Торгівля людьми ганебне явище сучасності» «Людей нецікавих у світі немає», пізнавальна гра «Веселі майстри», бесіда з елементами гри «Моя індивідуальність», заняття з елементами тренінгу «Вчимося толерантності», «Толерантність шлях до миру», заняття «Урок доброти», рольова гра «Поговоримо ще раз про ввічливість», година спілкування «Я та мої друзі», виступ на батьківських зборах «Чи знаєте Ви своїх дітей?».

- Важливу роль у запобіганні і подоланні відхилень у поведінці дітей і підлітків відіграє шкільна Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх, на засіданнях розглянуто поведінку, успішність учнів школи, стан відвідування учнями навчальних занять.

- Не достатньо з означеного питання працюють класні керівники, при виникненні незначних міжособистісних конфліктних ситуацій в класі, вони не вирішують їх самостійно, а перекладають всю відповідальність на адміністрацію школи.

З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, та нещасних випадків, протидії виникнення тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії серед учнівської молоді, формування ціннісних орієнтацій дітей та підлітків на здоровий спосіб життя в навчальному закладі в 2016-2017 навчальному році було проведено систематичну роботу:

ü з 20 серпня по 20 вересня 2016 року педагогічними працівниками було проведено ряд заходів в рамках Місячника «Увага! Діти на дорозі!».

ü З метою формування ціннісних орієнтацій дітей та підлітків на здоровий спосіб життя в навчальному закладі з 07 по 11 листопада пройшов Тиждень профілактики шкідливих звичок та статевого виховання «Здоровим бути модно» під час якого класні керівники провели голини спілкування «Здоров’я – це найцінніший скарб». Соціальним педагогом Мовчан К.С. були створені пам’ятки для учнів молодшої школи «Твоє здоров’я», проведені профілактичні бесіди «Міфи про куріння» та круглий стіл «Алкоголь та його наслідки».

ü 22 листопада головним спеціалістом служби у справах дітей Деснянської в місті Києві державної адміністрації, Северенчук М.А. були проведені профілактичні бесіди «Молодь обирає здоров’я» серед учнів 8-х класів.

ü 01 грудня 2016 року до Всесвітнього Дня боротьби проти СНІДу учні та педагоги навчального закладу долучилися до акції «Червона стрічка». Класні керівники провели виховні години «Молодь проти СНІДу». Соціальним педагогом Мовчан К.С. була організована і проведена з учнями 9-х класів інтерактивна гра «Володар кілець».

ü З 12 по 18 грудня 2016 року у навчальному закладі пройшов Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності в межах якого були проведені:

- відкриті уроки з питань пожежної безпеки, охорони праці, безпеки життєдіяльності; вікторини знавців правил пожежної безпеки, безпечної поведінки вдома (безпечне користування електроприладами, побутовою технікою, газовими приладами, сірниками тощо);

- вікторину з правила безпечного поводження на льоду, водоймищах, під час сильного вітру, снігопаду, ожеледиці; практичне заняття «Надання першої допомоги під час надзвичайних ситуацій» (10-1 1 клас);

- брейн-рннг «Дії під час надзвичайних ситуацій в метро, громадському транспорті, дії в разі виникнення пожежі тошо» (7-8 кл.);

- вікторину знавців правил пожежної безпеки (9 кл);

- міні - лекторій «Це повинен знатн кожний» (5-6 кл.)

- години спілкування з вихованцями ГПД «Види небезпечних ситуацій, які загрожують дитині та правила поведінки в цих ситуаціях» (1 -5 кл);

- вікторину «Захисти себе сам» (1 кл.).

ü З метою попередження негативних проявів у молодіжному середовищі, протидії виникнення тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та токсикоманії серед учнівської молоді, формування ціннісних орієнтацій дітей та підлітків на здоровий спосіб життя в навчальному закладі з 01 березня по 24 березня 2017 року був проведений Місячник фізичного виховання та формування здорового способу життя. Різноманітною за змістом і формою профілактичною роботою з питань профілактики шкідливих звичок та формування навичок здорового способу життя було охоплено 85% учнів навчального закладу.

- Соціальним педагогом Мовчан К.С. з 06 березня по 24 березня 2017 року була проведена акція «Здоров’я – запорука довгого і гармонійного життя». В акції взяли участь учні 5-х та 7-х класів, основна мета акції поновити у дітей знання про важливість здоров’я та дотримання правил здорового способу життя. На прикінці заняття був оформлений тематичний стенд на який учні розмістили «цілющі яблука», які символізують їх ставлення і вибір у користь власного здоров’я.

- Серед учнів 8-х та 9-х класів було проведене соціально-педагогічне дослідження «Шкідливі звички», яке допомогло виявити у класних колективах тих учнів, які потребую допомоги у подоланні шкідливих звичок. Анкетування дало змогу визначити наскільки актуальні для даної вікової категорії проблеми алкоголю, тютюнопаління та вживання наркотичних речовин. З даною категорією учнів був складений графік проведення додаткових бесід.

- Протягом місяця в 6-х – 8-х класах були проведені різні просвітницько-профілактичні заняття з елементами тренінгу «Про шкоду паління», «Я обираю – здоров’я!», бесіди «Профілактика шкідливих звичок», відео-лекторій «Правда про паління». На цих заняттях діти сформували та закріпили правильне уявлення про те що найбільше багатство для людини – це здоров’я, а також, ознайомилися зі способами профілактики та засобами для зміцнення свого власного здоров’я, їх рідних та близьких людей.

- 01 березня 2017року до Міжнародного дня боротьби з наркоманією класні керівники 6-11 класів провели виховні бесіди «Причини та наслідки вживання наркотиків. Що таке залежність?», на яких змістовно розкрили поняття залежності та його види. Лідери учнівського самоврядування оформили інформаційну виставку «Стоп наркотики».

- Класні керівники 1-6 класів протягом Місячника провели виховні години на тему: «Що маю знати, щоб зберегти своє здоров’я» метою яких було: розширити світогляд учнів з питання охорони здоров’я, заохочувати дітей до здорового способу життя, підвищувати санітарно-гігієнічний рівень учнів; виховувати дбайливе ставлення до свого організму; розвивати пізнавальний інтерес до стану власного здоров’я. Було використано обладнання: плакати з написами висловів про здоров’я, музичне оформлення; таблиці «Гігієна та здоров’я», «Режим харчування».

- Класний керівник 4-а класу Тетеріна О.В. на виховній годині наводила цікаві факти, а саме - здоров'я людини на 20% залежить від стану довкілля. На 20% воно зумовлене генетично (за спадковістю); на 10% обумовлене медичною допомогою. І на 50% людське здоров’я (отже, нації, суспільства загалом) залежить від способу життя людини. «Здоров’я — це ще не все, але без здоров’я все інше — ніщо», - робить висновок Олена Вікторівна.

- Не менш цікаво пройшов захід на тему: «7 правил здорового способу життя», який провела класний керівник Лінчук С.В. Вона наголошувала, що найчастіше людина починає замислюватися про свій спосіб життя і здоров'я, коли з'являється хвороба чи нездужання. Турбота про своє здоров'я не має бути проблемою, турбота про своє здоров'я повинна бути способом життя. Педагог запропонувала учням 7 найважливіших правил здорового способу життя. А саме - правильне харчування. Бути активними, життєрадісними і відкритими до світу. Здоровий спосіб життя жодним чином не сумісний з шкідливими звичками: куріння, вживання алкоголю і тим більше наркоманія. Правильний розпорядок дня. Позитивний настрій. Дбайливе ставлення до себе. Вести здоровий спосіб життя не поодинці, а в компанії.

- Багато робить в пропаганді здорового способу життя керівник хореографічного гуртка Тимошок О.А. Діяльність дитячого хореографічного колективу підтверджує, що танці – ідеальний засіб для формування здоров’я людини. Впливаючи на естетичні почуття, заняття з хореографічного мистецтва знімають негативні емоції і формують позитивні. Танці розглядаються керівником гуртка як засіб оздоровлення дітей, оскільки вони сприяють формуванню постави, розвивають швидкість реакції та витримку, м’язову силу і пам’ять, координацію рухів. Заняття хореографією сприяють стійкості організму до застудних захворювань, покращують рухомість суглобів, розвивають моторну пам’ять. І нарешті, унікальне призначення хореографії – створювати красу тіла, душі, людських стосунків. Діти, які відвідують заняття з танцю, набувають стрункої постави, починають легко, граціозно рухатися, позбавляються від таких фізичних вад як сутулість, нахиляння голови до землі під час ходи, звички ставити ноги носками всередину тощо. Після занять танцями у дітей значно покращується координація рухів, зростає культура поведінки, між хлопчиками та дівчатками поступово встановлюються прості дружні взаємовідносини. На свято 8 Березня хореографічний колектив підготував хореографічну композицію «Божа корівка»;

ü 24 березня 2017 року відбулась просвітницька акція «Біла ромашка» з нагоди відзначення Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз. Головною метою акції було привернення уваги до проблеми боротьби з туберкульозом та інформування дітей та їх батьків про небезпеку і тяжкі наслідки зараження туберкульозом, про засоби профілактики цієї хвороби. Протягом дня було проведено конкурс дитячого малюнка під гаслом «Знайти, лікувати, вилікувати кожного», класні години, засідання дискусійного клубу з питань формування здорового способу життя, особистої гігієни, дотримання режиму дня і профілактики туберкульозу, виготовлення санітарних бюлетенів;

ü З метою формування у учнів світогляду, спрямованого на здоровий спосіб життя в навчальному закладі в період з 03 по 07 квітня 2017 року проходив Тиждень здорового способу життя під гаслом «Зроби свій вибір на користь здоров’я». Завдання цього Тижня було поглибити знання учнів про здоровий спосіб життя, про вплив нікотину, алкоголю та наркотиків на організм людини, формування у підростаючого покоління світоглядних та етичних основ здорового способу життя, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності дітей. За підсумками тижня у навчальному закладі було проведено:

- 04.04.2017 під керівництвом вчителя фізичної культури Луцeнко П.А. пройшли змагання «Вeсeлі старти» між учнями 2-А та 4-В класами, учні мали змогу проявити себе у таких естафетах, як: «посадка та збирання картоплі», біг з обручeм, біг через тунелі та ведення малого кільця. Також діти з задоволенням приймали участь в змаганням з м’ячами. Суддями були однокласники учнів які приймали участь у змаганнях вони підійшли до свого завдання відповідально, та з великим задовмолeння чeкають наступних змагань.

- 05.04.02017 класний керівник 4-В класу Моісеєнко М.І. провела для учнів вікторину «Знавець Олімпійського руху» під час якої навела цікаві факти, а саме - здоров'я людини на 20% залежить від стану довкілля. На 20% воно зумовлене генетично (за спадковістю); на 10% обумовлене медичною допомогою. І на 50% людське здоров’я (отже, нації, суспільства загалом) залежить від способу життя людини.

- 06.04.2017 вчитель фізичної культури Лужецька О.М. провела загальношкільну зарядку «В здоровому тілі - здоровий дух» для учнів початкових класів, це дало змогу учням не тільки отримати користь для фізичного здоров’я, ай уникнули порушення дисципліни та травмувань на перервах.

- В межах Тижня здорового способу життя 07.04.2017 пройшов Всесвітній День Здоров’я. В рамках якого були проведені профілактичні бесіди та виховні години. Символом дня стало Яблуко, як знак здоров’я, сили та міцного імунітету. Лідери учнівського самоврядування «Діалог» привітали всіх педагогів зі святом та на знак міцного здоров’я подарували яблука.

- Соціальним педагогом Мовчан К.С. в рамках тематичного Тижня були проведені профілактичні бесіди «Здоров’я – запорука довгого і гармонійного життя» для учнів 5-х та 7-х класів, основна мета яких поновити у дітей знання про важливість здоров’я та дотримання правил здорового способу життя. Заходи, які педагогічний колектив провів в рамках Тижня здорового способу життя під гаслом «Зроби свій вибір на користь здоров’я» були цілеспрямовані на формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я, адекватних реакцій на різноманітні чинники ризику для життя. Всі заходи під час проведення Тижня здорового способу життя пройшли на належному рівні. Кожен день був цікавим, корисним та різноманітним. Найбільш ефективною формою роботи в школі стало проведення різноманітних акцій так як вони дозволяли оптимізувати і урізноманітнювати всю роботу пропаганди здорового способу життя. Таким чином, Тиждень здорового способу життя дав можливість цілеспрямовано здійснювати процес виховання з формування культури здорового способу життя та сприяв формуванню в учнів мотивації на збереження і розвиток здоров'я, особистої відповідальності за збереження власного здоров'я як головної життєвої цінності.

ü 12 травня 2017 року на футбольних полях ФК «Столиця» (вул. Миколи Закревського) було проведено фінальні змагання «Шкільної футбольної ліги міста Києва» для учнів 3-х класів. Серед 10 збірних команд учнів третіх класів бронзовими призерами стала команда нашоі школи (вчитель Луценко П.А.). Усі переможці та призери змагань були нагороджені грамотами і медалями Федерації футболу міста Києва.

ü Протягом 2016-2017 навчального року соціально-психологічною службою були проведені такі заходи: заняття з елементами тренінгу «ЗСЖ. Правила та рекомендації», «Здоров’я і шкідливі звички», «Що таке здоров’я та ЗСЖ», бесіда «Корисна їжа і здоров’я», «Небезпека тютюнопаління для молоді», «Знати щоб жити», бесіди «Особливості дії шкідливих звичок на підлітків та репродуктивну систему», «Небезпека захворювання на теберкульоз», круглий стіл «Вплив алкоголю, тютюнопаління на нервову систему та поведінку людини».

ü Лідерами учнівського самоврядування на початку навчального року було здійснено рей-перевірку «Шкільне подвір’я без тютюнового диму» та оформлення інформаційного стенду «Молодь за здоров’я».

Протягом навчального року були проведені бесіди щодо запобігання захворюваності на СНІД, туберкульоз, педикульоз, сказ, ГРВІ та грип.

ü З метою здійснення комплексу профілактичних заходів щодо попередження дорожньо-транспортного травматизму, формування у дітей навичок безпечної поведінки на вулично-дорожній мережі, дбайливого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, виховання свідомого ставлення до неухильного виконання Правил дорожнього руху, поширення кращих форм і методів профілактичної роботи серед неповнолітніх учасників дорожнього руху в навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році проведено відповідні заходи:

ü З 20 серпня по 20 вересня 2016 року проведено Місячник «Увага! Діти на дорозі!» в рамках якого:

- на засіданні МК класних керівників було проаналізовано стан дорожньо-транспортного травматизму серед учнів школи за 2015-2016 навчальний рік;

- було оформлення інформаційний стенд «Увага діти»;

- оновлено куточок з безпеки дорожнього руху «Дорожня абетка»;

- класними керівниками 01 вересня 2016 року було проведено Єдиний урок з правил дорожнього руху;

- на виховних годинах були розроблені індивідуальні схеми маршрутів «Мій безпечний шлях до школи»;

- з 01 по 15 вересня 2016 року в навчальному закладі пройшов шкільний етап Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху;

- вихователями ГПД були організовані та проведенні вікторини з правил дорожнього руху «Правила безпечної поведінки учнів на вулицях і дорогах»;

- учні початкової школи переглянули театралізовану виставу «Про правила дорожнього руху»;

- керівником гуртка ЮІР Лужецькою О.М. було організовано чергування членів загону ЮІР та учнівського самоврядування в мікрорайоні школи біля переходів по проспекту Маяковського, вулиці Закревського.

ü З 14 по 18 листопада пройшов Тижня безпеки дорожнього руху.

- протягом тижня класними керівниками були проведені виховні бесіди з питань повторення знань з безпеки дорожнього руху: «Ціна неуваги. Присвячується пішоходам»;

- було оновлено інформаційно-довідникові стенди та куточків з питань безпеки дорожнього руху;

- 15 листопада було організовано перегляд мультфільмів «Дітям про правила дорожнього руху» та «Азбука дорожньої безпеки»;

- 16 листопада було організовано виступ загону юних інспекторів руху «Вивчи правила і знай та завжди їх пам’ятай»;

ü З метою посилення у дітей та учнівської молоду, після довготривалих зимових канікул, уваги щодо неухильного виконання правил дорожнього руху та формування у дітей навичок безпечної поведінки на вулично-дорожній мережі в навчальному закладі в періоди з 11 січня по 18 січня 2017 року пройшов Тиждень безпеки дорожнього руху в рамках якого:

- класними керівниками були проведені виховні години за тематикою: «Дорога до школи», «Стій! Увага! Іди!», «Безпека на дорозі залежить від кожного», «Правила ПДР і безпечна поведінка на вулицях і дорогах»;

- пройшла виставка малюнків «Правила дорожнього руху-очима дітей»;

- було формлено в шкільній бібліотеці книжкову виставку «Правила для пішохода» тощо;

- з учнями початкових класів проведено гру-практикум «Ми зразкові пішоходи»;

- з учнями 5-х класів загоном ЮІР проведено усний журнал «Знання Правил дорожнього руху-запорука безпеки на дорозі».

ü З метою запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, формування у дітей навичок безпечної поведінки на вулицях міста, в навчальному закладі в період з 08 по 14 травня 2017 року було проведено Тиждень безпеки дорожнього руху в рамках Тижня пройшов ряд заходів, а саме:

- 10 травня 2017 року керівником гуртка ЮІР Лужецькою О.М. було організовано чергування членів загону ЮІР та учнівського самоврядування в мікрорайоні школи біля переходів по проспекту Маяковського, вулиці Закревського;

- 11 травня 2017 року для учнів 5-х класів був організований пізнавальний квест «Твій друг дорожній рух». Мета якого було визначити рівень знань учнів з правил дорожнього руху та сформувати навички безпечної поведінки на вулицях. За підсумками змагань першість отримали учні 5-Г класу;

- 12 травня 2017 року класними керівниками був проведений єдиний національний урок «Безпека на дорозі – безпека життя». Також цього дня був проведений виступ загону юних інспекторів руху на тему «Ми і дорога» для учнів 2-х класів.

- зокрема протягом Тижня було організовано виставку малюнків «Червоний, жовтий, зелений» серед робіт учнів 1-3 класів. За участю лідерів учнівського самоврядування був організований флеш-моб «Україна за безпечний дорожній рух».

З метою формування в учнів екологічної культури, фундаментальних екологічних знань, ціннісного ставлення до природи, розвитку екологічного мислення і свідомості в навчальному закладі проводилася відповідна робота.

Так учні школи брали активну участь в традиційних екологічних акціях: «Прибери планету», «Збережи ялинку», «Допоможемо птахам взимку», «Спаси дерево», «Батарейка».

З метою вдосконаленню навчально-виховного процесу, забезпечує всебічний розвиток особистості кожного учня. В навчальному закладі з великим бажанням учні беруть участь у заходах, що проводяться в школі під час підготовки та проведення предметних тижнів, які сприяють розвитку пізнавальних інтересів дітей, їхніх здібностей.

За період з 01 вересня по 26 травня 2017 року в школі було проведено за участю школярів такі традиційні масові заходи: свято «Першого дзвоника», святковий концерт до Дня вчителя, конкурс краси і грації «Міс осінь 2016», конкурс «Школа має талант», новорічне свято «Одного разу під новий рік», «Танцюють діти», «Міс Дюймовочка 2017», «Свято 8 березня», «Свято останнього здвоника» під час заходів кожний учень мав можливість проявити свої здібності та таланти. Також лідери учнівського самоврядування приймали участь у районному конкурсі «Найкраща рада року» і за рішенням журі посіли ІІ призове місце.

З метою розвитку творчих здібностей, виявлення творчо-обдарованих учнів, сприяння їх подальшому самовизначенню у закладі протягом року активно працювапли 29 гуртків та 5 спортивно-оздоровчих секцій.

Гуртки працюють згідно з графіку роботи затвердженим наказом по спеціалізованій школі № 247 від 31.08.2016 № 433 «Про організацію в режимі Школи повного дня роботи гуртків, спортивно-оздоровчих секцій та консультпунктів у 2016-2017 навчальному році».

Питання організації гурткової роботи, охоплення учнів школи гуртковою роботою, а також результативність роботи гуртків (проведення виставок, участь у конкурсах, фестивалях тощо) постійно стоїть на контролі адміністрації.

Слід зазначити, що найбільшою популярністю в учнів користуються гуртки художньо-естетичного напрямку (хореографія, керівник: Тимошок О.А.; «Юний художник», керівник: Богдан О.П.; «Виготовлення повітряних зміїв», керівник Суворов О.В. Заняття керівників мають чітку структуру, методично грамотно побудовані. Головною рисою занять є налаштованість вихованців на роботу, вивчення нових прийомів.

Роботу батьківського комітету очолює голова БК школи Хоменко О.М. Батьки завжди є помічниками класних керівників, учасниками багатьох шкільних заходів.

Упродовж 2016-2017 навчального року надавалась соціальна допомога дітям пільгових категорій. Діти-сироти та діти, що знаходяться під опікою, отримали безкоштовно шкільну форму і пільгове харчування. Діти батьки яких перебували, або перебувають у зоні АТО теж мають змогу безкоштовно харчуватися. Діти з 1-6 клас таких пільгових категорій, як діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти інваліди та батьки яких перебували в зоні АТО отримали запрошення від Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на новорічну виставу до СШ № 23. Діти всіх інших пільгових категорій отримали солодкий подарунок від навчального закладу. Зокрема діти пільгових категорій з 1-6 клас мали змогу безкоштовно відвідувати пришкільні табори.

Загалом виховну роботу в навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році можна визнати, як таку, що була проведена на високому рівні і сприяла розвитку в учнівської молоді та молодших школярів почуття власної гідності; усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві; підвищення рівня їх політико-правової свідомості; виховання національно-патріотичних поглядів і переконань, спрямованих на власний захист та захист своєї Батьківщини, відданості своєму народу; формування активної та свідомої громадянської позиції, спрямованої на подолання всіх форм насильства; формування в учнів здорового способу життя та фізичної досконалості, розвиненої духовності та моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури, але деякі класні керівники не систематично проводять виховні години (Нишук О.П., Ланова С.Б).

З метою ефективної виховної роботи у 2017-2018 навчальному році рекомендовано:

- всім працівника школи необхідно надавати перевагу активним формам роботи, що передбачають самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду; сприяють формуванню національної свідомості, критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки: громадській, волонтерській діяльності, соціальним практикам, пошуковій, дослідницькій та проектній діяльності, дискусійним клубам, флеш-мобам, акціям;

- класним керівникам більше залучати батьків учнів до активної участі в організації та проведенні позанавчальних виховних заходів. Батьки мають стати не тільки гостями на заходах, не тільки спостерігачами за здобутками своїх дітей, вони мають безпосередньо впливати на формування молодого покоління своїм досвідом і прикладом. Тому педагогам потрібно спрямувати діяльність на підтримку ініціативи батьківської громади, взаємодію у розробці та виконанні рішень батьківських комітетів класів;

- продовжити проводити один раз на тиждень виховні години зі своїм класом згідно графіку проведення виховних годин. Обов’язково провести відкритий виховний захід за вибором та планом класного керівника.

7. Робота бібліотеки та забезпечення учнів підручниками.

Національна доктрина розвитку освіти визначила сьогодні основними пріоритетами освіти впровадження сучасних інформаційно – комунікативних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення навчально – виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві. З огляду на це особлива роль належить такому підрозділу навчального закладу , як бібліотека, що здійснює інформаційне, культурно – просвітницьке забезпечення навчально – виховного процесу як на уроках, так і в позаурочний час.

Бібліотека спеціалізованої школи здійснює свою роботу відповідно до регламентаційної документації та нормативних документів (законів України «Про загальну середню освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерства освіти і науки тощо).

Робота завідуючого бібліотекою Сторожук В.О спрямована на вивчення, формування і виконання читацьких запитів, створення максимально сприятливих умов для розумового, морального, емоційного та естетичного розвитку учнів. Велика увага приділяється самостійній роботі з книгою, розвитку вмінь культурного читання. З цією метою організуються екскурсії для учнів 1-х класів до бібліотеки за темою «Подорож до Країни Мудрої книги», тематичні бесіди та виставки, конкурси на найкращого читача, проводяться огляд новинок літератури, бібліотечні уроки, за допомогою учнівського самоврядування здійснюються рейди-перевірки стану підручників. Найпродуктивнішим заходом у вихованні культури читання є індивідуальні бесіди з відвідувачами бібліотеки.

Протягом останніх років у школі відбувається поступова переорієнтація шкільної бібліотеки в інформаційний центр, який би повністю забезпечував навчально – виховний процес і став основою внутрішнього інформаційного комплексу. Поряд із традиційними бібліотечно – бібліографічними видами роботи учні в бібліотеці можуть скористуватися комп’ютером та Інтернетом для підготовки науково-аналітичної, реферативної та фактографічної інформації та застосовуючи її у своїй практичній діяльності. Важливим завдання бібліотекарів є навчити учнів користуватися словниками, проникати у світ нового і цікавого.

Дуже важливим фактором індивідуальної роботи з читачами є атмосфера читального залу. В читальному залі існує книжкова виставка літератури на тему «Мета книги – навчання і виховання». При оформленні виставки використовувалась розгорнута книжкова експозиція про значення книги в житті видатних людей.

Бібліотекар школи співпрацює з педагогами. Особливу увагу приділяє інформуванню про нові надходження книг, періодики та методичної літератури.

Значна увага приділяється патріотичному вихованню учнів. З метою глибокого вивчення української мови діє виставка «Я і українська мова», «Країна, мову якої я вивчаю!». Читачі мають можливість користуватися картотекою «Мовознавство». Проходять книжкові виставки, бібліотечні уроки, присвячені славному минулому України. Традицією стало проведення гри знавців рідної мови «Пізнай себе через слово». В бібліотеці оформлений куточок творчих робіт читачів. У квітні було проведено місячниккниги під гаслом «Книга: читання важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів».

На стендах «Живи, книго!», куточку читача можна знайти всю необхідну інформацію про роботу читацької ради «Друзі книги», а також інформацію щодо користування бібліотечними книжками: «Як читати книжку», «Книжчині поради», «Вчимося лікувати книгу» тощо. У бібліотеці проводиться наочна пропаганда роботи з книгою. Організовані стенди, які інформують читачів, як працювати з книгою, надають рекомендації батькам щодо виховання у дітей любові до читання

Послугами шкільної бібліотеки користуються 758 читачів.

Із них:

 • учнів – 682;
 • вчителів та інших працівників – 76.

Робота бібліотеки спрямована на вивчення, формування і виконання читацьких запитів, створення максимально сприятливих умов для розумового, морального, емоційного та естетичного розвитку учнів. Велика увага приділяється самостійній роботі з книгою, розвитку вмінь культурного читання., популярізації книги. З цією метою оформлена тематична папка «Квітни, моя Україно», проводяться огляд новинок літератури, бібліотечні уроки, здійснюється перевірка стану підручників.

Протягом 2016-2017 навчального року послугами бібліотеки проведено:

 • книжкових виставок – 56
 • оглядів літератури – 12
 • бібліотечних уроків – 24
 • бесід – 44
 • інформаційних повідомлень – 8.

Дуже важливим фактором індивідуальної роботи з читачами є атмосфера читального залу. Саме тому працівники шкільної бібліотеки прагнуть створити затишок і комфорт. В читальному залі існує книжкова виставка літератури на тему «Мета книги – навчання і виховання». При оформленні виставки використовувалась розгорнута книжкова експозиція про значення книги в житті видатних людей. Відвідуваність шкільної бібліотеки протягом навчального року склала – 5214:

 • серед учнів – 4432;
 • серед вчителів та інших працівників – 782.

Фонд шкільної бібліотеки складає 20853 примірники. В тому числі:

· підручників – усього 12780

З них для: 1-4 класів – 4711

5-9 класів – 5759

10-11 класів – 2310

· кількість книг, брошур, журналів – 8073

· художня література - 7402

· довідкова - 659

· газети та журнали – 12

Забезпеченість підручниками складає 78 %. Протягом навчального року було проведено інвентаризацію шкільного бібліотечного фонду. Було списано 2338 старих підручників, які не відповідають діючим програмам, та 2578 примірників художньої літератури.

8. Організація харчування та медичного забезпечення учнів.

Відповідно до статті 25 Закону України «Про освіту», статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року № 60/925 «Про бюджет м. Києва на 2015 рік» та розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 лютого 2015 року № 67 «Про організацію у 2015 році харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 03 лютого 2015 року № 54 «Про організацію у 2015 році харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів Деснянського району м. Києва, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва», наказів Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.01.2014 за № 20, від 06.10.2014 № 449, від 19.01.2015 № 37, від 05.02.2015 № 62, згідно з наказом по СШ № 247 від 29.08.2014 за № 385 зі змінами, зазначеними у наказі № 28 від 19.01.2015 у 2015-2016 навчальному році організовано харчування школярів пільгових категорій.

Забезпечені безкоштовними гарячими обідами:

· учні 1-4 класів – 364

· діти-сироти – 1

· діти, позбавлені батьківської опіки – 1

· діти-інваліди – 3

· діти учасників АТО – 9

Усі учні навчального закладу користуються пільгами у харчуванні, що передбачені чинним законодавством. Із них 48,2 % від загальної кількості учнів забезпечені безкоштовними гарячими обідами.

Учні спеціалізованої школи № 247 мали можливість харчуватися за кошти батьків, користуватися продукцією буфету. Для вихованців ГПД за кошти батьків готуються полуденки, що забезпечує потребу учнів у збалансованому харчуванні.

Питання організації харчування постійно стоїть на контролі адміністрації закладу, батьківської громадськості.

Медичне обслуговування здійснює сестра медична Карпинець Ю.М. З метою належної організації медичного обслуговування учнів у навчальному закладі функціонують медичний та стоматологічний кабінети. Є окремий кабінет для щеплень. Згідно з графіком проводяться щеплення учнів. Медичний кабінет має все необхідне обладнання. Вчасно проводиться списання ліків, у яких закінчився строк придатності.

Неодмінною умовою прийому дітей до школи є їх медична картка. Відповідно до розпорядження Департаменту освіти та рішення КМДА усі учні школи пройшли медичне обстеження у дитячих поліклініках за місцем проживання. Всі працівники школи пройшли медогляд на 01.09.2016 та мали допуск до роботи.

За медичними показниками у навчальному закладі:

 • 490 учнів (62,4 % від загальної кількості ) є практично здоровими

У інших учнів виявлені різні захворювання, серед них:

 • захворювання органів дихання – у 16 учнів (2 % )
 • захворювання опорно-рухового апарату – у 17 учнів (2,2 % )
 • захворювання органів зору – у 98 учнів (12,5 %)
 • захворювання органів травлення – у 62 учнів (7,9 %)
 • захворювання серцево-судинної системи – у 36 учнів (4,6 %)
 • захворювання ендокринної системи – у 16 учнів (2 %)
 • захворювання сечовивідної системи – у 8 учнів (1 %)
 • захворювання вегето-судинної системи – у 26 учнів (3,3 %)
 • інші захворювання – у 16 учнів (2 %)

Враховуючи як фізіологічні, так і педагогічні аспекти проблеми збереження здоров’я дітей, у спеціалізованій школі № 247 навчально-виховний процес вибудовується таким чином, щоб він не погіршував фізичного стану учнів, а навпаки, укріплював сили, можливості, був направлений на всебічний розвиток кожного вихованця. Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» та Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01.

З огляду на стан здоров'я дітей :

· відповідно до заяв батьків та висновків ЛКК Дитячих поліклінік, направлень МППК було організовано індивідуальне навчання 1 учня школи (0,1 % від загальної кількості),

· сформовано 3 спеціальні медичні групи для занять з фізичної культури, до складу яких зараховано 53 учні (6,8 % від загальної кількості),

· відповідно до заяв батьків та довідок ЛКК 3 учні звільнені від занять з фізичної культури (0,4 % від загальної кількості),

Навчально-виховний процес у спеціалізованій школі забезпечується із дотриманням усіх Державних санітарних правил і норм (ДСанПіН)

9.Соціальна допомога учням з числа дітей пільгових категорій.

Всього в школі навчається 229 дітей пільгових категорій /29,2 % від загальної кількості/. Серед них:

Діти-сироти - 2

Діти, позбавлені батьківського піклування - 1

Діти з неповних сімей (напівсироти) - 29

Діти з неповних сімей (матері-одиначки) - 6

Діти-інваліди - 6

Діти з малозабезпечених сімей - 3

Діти-чорнобильці - 43

Діти з багатодітних сімей - 73

Діти, переселенці з зони АТО - 30

Діти, батьки яких брали участь в зоні АТО - 18

Талановиті діти – 18

У вересні 2016 року діти-сироти та діти, позбавлені бальківського піклування були забезпечені безкоштовною шкільною формою.

Протягом року в навчальному закладі безкоштовно харчуються:

- діти-сироти

- діти,позбавлені батьківсього піклування

- діти з малозабезпечених сімей

До новорічних свят всі діти пільгових категорій отримали безкоштовні солодкі подарунки та відвідали районні новорічні вистави.

Дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування надавалися квитки на Новорічну ялинку.

Учні, які перебувають на диспансерному обліку, відповідно до пред’явлених медичних довідок та заяв батьків:

 • залучаються до навчання в спеціальних медичних групах з фізичної культури,
 • організоване індивідуальне навчання учениці 4-А класу Тринадцятко Каріни за рекомендацією ЛКК.

Діти-чорнобильці мають право на безкоштовне оздоровлення. Усім дітям пільгових категорій пропонується оздоровлення в літніх таборах.

10. Діяльність органів учнівського самоврядування.

Відповідно до наказу по спеціалізованій школі №247 від 31.08.2016 № 390 «Про організацію роботи Ради учнівського самоврядування на 2016-2017 навчальний рік», з метою сприяння розвитку і розширенню ролі учнівського самоврядування, залучення учнів до активної діяльності в шкільному колективі, протягом навчального року на базі навчального закладу функціонувала Рада учнівського самоврядування «Діалог».

Учнівське самоврядування у школі відкриває широкі можливості для самореалізації учнів, орієнтує їх на досягнення соціально корисної мети, забезпечує захист прав дітей, відвертає їх увагу від асоціальних форм поведінки, заповнює позанавчальний простір цікавими та змістовними справами.

У школі зібрані всі основні нормативно-правові документи, які регламентують діяльність органів самоврядування дітей та учнівської молоді, а саме: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Декларація прав людини, Конвенція ООН про права дитини, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Рада учнівського самоврядування «Діалог» має статут та структуру затверджену наказом по спеціалізованій школі №247 від 31.08.2016 № 390 «Про організацію роботи Ради учнівського самоврядування на 2016-2017 навчальний рік». Лідером (президентом) учнівського самоврядування у 2016-2017 навчальному році була учениця 11-А класу Солошенко Олександра, яка очолювала шкільний парламент Ради учнівського самоврядування «Діалог». Склад парламенту включає в себе чотири комітети на чолі з лідерами – представниками самоврядування. Комітет науки очолює учениця 10-А класу Білошицька Ірина, комітет дизайну очолює учениця 8-Б класу Вінічук Софія, комітет культури, відпочинку та спорту очолює учениця 11-А класу Василевська Анастасія, комітет екології та охороні здоров’я очолює учениця 7-Б класу Лупак Вікторія.

Рада учнівського самоврядування школи діє відповідно до Статуту учнівського самоврядування, який має організаційно-змістову модель діяльності. Для чіткості діяльності органу учнівського самоврядування учні систематично ведуть протоколи учнівських конференцій (зборів). Протоколи органів самоврядування ведуть регулярно, грамотно, їх рішення доводять до відома учнів.

Самоврядування учнів у школі організовано через самостійне планування колективної діяльності, організацію цієї діяльності, аналіз власних дій, підведення підсумків зробленого, прийняття відповідних рішень. План роботи розміщено на відповідному стенді. План роботи учнівського самоврядування містить конкретні дії учнів та конкретного структурного органу самоврядування, в підготовці, проведенні тих чи інших заходів.

За участю лідерів учнівського самоврядування в школі було проведено такі традиційні масові заходи: свято «День знань», святковий концерт до Дня вчителя, «Міс осінь 2016», «Танцюють діти», «Школа має талант» «Свято 8 березня», «Свято матері», «Міс Дюймовочка», «Свято останнього дзвоника» під час заходів кожний учень мав можливість проявити свої здібності та таланти.

Найбільш поширеними напрямком діяльності органів учнівського самоврядування вони вважають участь у волонтерському русі. Практична спрямованість цієї діяльності дає можливість учням відчути свою причетність до справ місцевої громади, орієнтує їх на безкорисну допомогу тим, хто її потребує.

ü З метою пошуку і підтримки учнівської молоді, чия життєва позиція спрямована на активну участь у громадському житті, виховання лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних неординарно мислити, генерувати нові ідеї та приймати нестандартні рішення в навчальному закладі 08 грудня 2016 року було проведено День учнівського самоврядування в рамках якого:

- 05 грудня 2016 року була проведена спільна нараду педагогічного колективу та учнівського активу з питань проведення Дня самоврядування;

- були проведені з учнями-дублерами індивідуальні консультації в підготовці й проведенню уроків та організації адміністративної діяльності;

- психологом спільно з соціальним педагогом були організовані групові консультації з учнівським активом з метою формування відповідального ставлення до своїх обов’язків як учнів-дублерів.

У продовж Дня учнівського самоврядування проведено усі заплановані заходи. Уроки, підготовлені учнями проведено згідно розкладу, якісно і цікаво.

Учні-дублери адміністрації школи Солошенко Олександра, Василевська Анастасія, Мізгунов Валерій до своїх керівних функцій поставилися відповідально та ініціативно. Протягом дня учні познайомилися зі специфікою роботи адміністрації школи, спробували свої сили у написанні офіційних наказів, брали участь у перевірці зовнішнього вигляду школярів, відвідували уроки.

ü З метою популяризація роботи учнівського самоврядування в навчальних закладах Деснянського району, налагодження співпраці рад учнівського самоврядування навчальних закладів з радою лідерів учнівського самоврядування району в Деснянському районі пройшов конкурс «Найкраща рада року».

У відбірковому етапі Конкурсу, рада учнівського самоврядування школи «Діалог», презентувала відео роботу про свою діяльність «Самоврядування в дії». За рішенням журі пройшла у фінал Конкурсу «Сузір’я зірок».

За підсумками Конкурсу та відповідно до наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 13 грудня 2016 року № 602 «Про підсумки проведення районного конкурсу рад учнівського самоврядування закладів освіти Деснянського району міста Києва «Найкраща рада року» журі розподілило місця таким чином: Рада учнівського самоврядування «Діалог» посіла ІІ місце.

ü З метою виявлення найбільш згуртованих і творчих класних колективів, підвищення творчого потенціалу учнів, розвитку класного та шкільного самоврядування, формування активної життєвої позиції учнів, виховання у дітей почуття гордості за свій клас, школу, протягом навчального року проведено загальношкільний конкурс «Клас року-2017», участь в якому взяли учнівські колективи 1-11 класів. Згідно Положенню про конкурс у квітні-травні 2017 року було відведено підсумки роботи класних колективів за 2016- 2017 навчальний рік. Відповідно до наказу по спеціалізованій школі №247 від 26.05.2017 № 324 «Про підсумки проведення загальношкільного конкурсу «Клас року-2017» переможцями загальношкільного конкурсу «Клас року-2017» стали: у віковій категорії 1-4 класи: 2-Б клас (класний керівник Сидоренко Н.А.), у віковій категорії 5-8 класи: 6-Б клас (класний керівник Лінчук С.В.), у віковій категорії 9-11 класи: 10-А клас (класний керівник Бикова Т.В.).

ü З метою стимулювання творчого самовдосконалення учнів, пропаганди та утвердження пріоритету знань як одного з головних засобів самовираження особистості, її самоствердження, створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її інтересів, здібностей та природних обдарувань, протягом навчального року проведено загальношкільний конкурс «Учень року-2017», до участі в якому були залучені всі бажаючі учні 2-11 класів. Згідно Положенню про конкурс у травні 2017 року відбулося підведення підсумків за 2016-2017 навчальний рік. Визначаючи переможців конкурсу, журі враховувало: успіхи у навчанні, науково-творчий потенціал, дотримання єдиних вимог до учнів, моральні якості, участь у творчих конкурсах і акціях, в роботі гуртків і учнівського самоврядування. Відповідно до наказу по спеціалізованій школі № 247 від 26.05.2017 № 323 «Про підсумки проведення загальношкільного конкурсу «Учень року-2017» переможцями загальношкільного конкурсу «Учень року-2017» стали: Ружило Людмила учениця 9-Б класу, у номінації «Учень року 2017», Пашаєва Алсу учениця 9-Б класу «Наполегливість року», Вінічук Софія учениця 8-Б класу у номінації «Креативність року», Федорова Олександра учениця 10-А класу у номінації «Творчість року»,Денисюк Катерина учениця 6-Б класу у номінації «Інтелект року», Солошенко Олександра учениця 11-А класу у номінації «Лідер року», Сиваненко Ігор учень 9-А класу у номінації «Талант року», Алієва Гюнел кизи учениця 9-А класу у номінації «Дослідник Року».

ü 25 квітня 2017 року відбулася звітна конференція ради учнівського самоврядування спеціалізованої школи № 247 та вибори президента ради учнівського самоврядування «Діалог». За результатами яких шкільний парламент очолить учениця 8-Б класу Вінічук Софія. 27 квітня 2017 року відбулася інаугурація президента, де Софія присягнула на вірність школі.

Для активізації діяльності учнівського самоврядування у школі приділено увагу розвитку шкільних засобів масової інформації: шкільної стіннівки, а також використання сучасних комп’ютерних технологій, можливості всесвітньої системи Інтернет

Враховуючи позитивні напрацювання в роботі органів учнівського самоврядування школи слід зазначити, що система шкільного самоврядування ще потребує вдосконалення, підтримки та ціленаправленого педагогічного керівництва зі сторони класних керівників.

Отже, в навчальному закладі створено дієву систему учнівського самоврядування, основним завданням якого є задоволення індивідуальних потреб учнів, спрямованих насамперед на захист їх громадських прав та інтересів, участь у вирішенні нагальних проблем учнівського колективу навчального закладу. Враховуючи позитивні напрацювання в роботі органів учнівського самоврядування школи слід зазначити, що система шкільного самоврядування ще потребує вдосконалення, підтримки та ціленаправленого педагогічного керівництва зі сторони класних керівників.

11. Діяльність батьківського комітету.

Батьківський комітет спеціалізованої школи № 247 здійснює свою діяльність на підставі Положення, затвердженого Радою навчального закладу, згідно з планом роботи.

На початку кожного навчального року проводиться звітно-виборча конференція батьків. Голови батьківських комітетів класів, які обираються на класних зборах щорічно, складають шкільний батьківський комітет. У 2016-2017 навчальному році батьківський комітет очолювала Хоменко Голова батьківського комітету, маючи представницькі функції, входить до складу шкільного «трикутника». Керівники ради учнівського самоврядування, батьківського комітету та директор школи для вирішення актуальних питань навчального року складають план спільної роботи.

За підсумками 2016-2017 навчального року слід відмітити найбільш дієві форми спільної роботи, а саме:

- Рейди з перевірки санітарного стану школи;

- Рейди з перевірки організації харчування в їдальні;

- Рейди з перевірки зовнішнього вигляду школярів;

- Рейди з перевірки дотримання усіма учасниками навчально-виховного процесу вимог щодо заборони тютюнопаління у приміщенні школи та на її території;

- Рейди з перевірки відвідування учнями школи;

- Обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів, які потребують соціальної підтримки чи посиленої педагогічної уваги

Адміністрація школи та класні керівники активно залучають батьків до виховної роботи в школі. Батьки учнів, які працюють в органах кримінальної міліції, беруть участь у класних годинах та виховних бесідах, спрямованих на профілактику правопорушень серед підлітків. Спільно з батьками проводяться засідання координаційної Ради та Ради з профілактики правопорушень. На загальношкільних та класних зборах батьки активно залучаються до виступів з профілактики ДДТТ, попередження надзвичайних ситуацій у школі та вдома, а також бесід на протипожежну тематику.

Протягом року відбуваються традиційні зустрічі адміністрації та батьківського активу школи, проводяться тематичні батьківські збори. Двічі на рік проводяться загальношкільні батьківські збори із залученням представників соціальних, державних служб, представників вищих навчальних закладів. Батьківський комітет школи бере активну участь у засіданнях районного батьківського клубу «Батьки-інфо». 16 лютого 2017 року було проведено засідання районного батьківського клубу «Батьки-інфо» на базі навчального закладу.

Завдяки батьківському колективу було проведено щорічне «Свято Осені». Батьківський колектив підготував і провів новорічні вистави для учнів початкової школи.

Батьки учнів беруть активну участь у громадській та суспільно-корисній роботі:

- Допомога у поточному ремонті кабінетів,

- Проведені робіт по заміні вікон на теплозберігаючі,

- Допомога у проведенні благоустрою території школи та озелененні пришкільної ділянки,

- Допомога в організації навчальних екскурсій,

- Допомога в організації дозвілля під час канікул,

- Допомога в організації класних та шкільних свят,

- Сприяння у забезпеченні учнів школи єдиними щоденниками та шевронами навчального закладу.

Батьківським комітетом було підтримано ряд ініціатив учнівського самоврядування. Серед них: «Макулатурінг», «Батарейка», «Рейтинг учнівських колективів», конкурси «Учень року», «Клас року». Значна робота була проведена щодо облаштування пришкільної території.

Батьківський комітет школи протягом року зміг стати організатором багатьох позакласних заходів. Жодна екскурсія не проходить без супроводу батьків.

Важливою умовою у створенні і забезпеченні виховної системи в школі є належна організація сімейного виховання та педагогічного всеобучу батьків. Програма роботи педагогічного всеобучу «Родинна просвіта» планується на початку навчального року. Основним завданням «родинної просвіти» є формування умов успішного виховання в сім’ї, єдність вимог дорослих до дітей, обмін досвідом з питань родинного виховання, обговорення питання ролі сімейного виховання у формуванні особистості дитини. Батьківський комітет організовував походи вихідного дня, екскурсії за межі Києва , в музеї, театри тощо.

За підсумками 2016-2017 навчального року із числа батьків подякою школи були нагороджені найактивніші члени батьківських комітетів 4, 9, 11 класів.

12.Діяльність ради загальноосвітнього навчального закладу.

Важливою формою виховного впливу на учнів є вищий орган громадського самоврядування – Рада школи, яка об’єднує вчителів, батьків, учнів. Вона виконує дорадчі функції з питань, що стосуються організації навчально-виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітнього навчального закладу, організації дозвілля та оздоровлення учнів сприяння правовому та соціальному захисту учасників-навчально-виховного процесу. Відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р за № 964, в спеціалізованій школі № 247 одним із органів громадського самоврядування є Рада загальноосвітнього закладу, до складу якої обрано представників від педагогічного та учнівського колективу, батьків та громадськості /загальна кількість 9 осіб/.

У своїй роботі Рада школи ставила такі завдання: підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інститутами, визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу; формування виховного середовища; створення належного педагогічного клімату в школі; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів і набуття ними соціального досвіду; підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів; стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримці обдарованих дітей; зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів і школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу. Саме вирішенню цих завдань і була підпорядкована робота Ради школи в 2016-2017 навчальному році.

Очолює раду Сидоренко Н.А.. – мати учениці 11-А класу, вчитель початкових класів школи, яка розуміє усі проблеми організації навчально – виховного процесу.

З метою заохочення зразкового ставлення до навчання, пошуку, виявлення і підтримки здібної учнівської молоді Рада загальноосвітнього навчального закладу спільно з педагогічною радою розглянула питання і прийняла рішення стосовно:

 • нагородження учнів школи похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»,
 • нагородження учнів школи подяками за активну участь у житті школи,
 • нагородження кращих учнів та вчителів та працівників школи,
 • випуску зі школи учнів 9, 11-х класів,
 • переводу учнів по результатам навчального року,
 • організації харчування учнів,
 • організацією медичного обстеження учнів,
 • організації спецмедгруп та звільнення від фізкультури,
 • організації індивідуального навчання,
 • організації роботи гуртків та консультпунктів,
 • організації роботи з цивільного захисту,
 • організації роботи з благоустрою,
 • стану роботи з охорони праці,
 • стану роботи з профілактики правопорушень,
 • стану правової освіти,
 • стану експериментальної роботи по упровадженню мультипрофільного навчання,
 • стану роботи зі зверненнями громадян,
 • стану виховної роботи та патріотичного виховання,
 • узгодженню навчальних та виховних задач,
 • узгодженню режиму роботи школи.

Адміністрація школи спільно з Радою навчального закладу розглянула питання щодо:

 • реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня вчителів, активізації їх творчого потенціалу,
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні та навчально -виховному процесі,
 • профорієнтаційної спрямованості навчального процесу, створення реальних можливостей для застосування учнями отриманих знань, умінь та навичок. погодження та затвердження плану роботи спеціалізованої школи, навчального плану затвердження режиму роботи спеціалізованої школи,
 • ефективності забезпечення інтелектуального, фізичного, художньо-естетичного розвитку школярів в умовах реалізації інноваційного проекту «Школа повного дня».

Постійно Рада навчального закладу контролює організацію харчування, дотримання вимог санітарно – гігієнічного стану навчального закладу, стан відвідування учнями школи та попередження правопорушень.

На засіданнях Ради спеціалізованої школи було заслухано питання:

· щодо роботи мультипрофільних класів;

 • щодо визначення спільних заходів в роботі педагогічного колективу, батьківської громадськості та учнівського самоврядування з метою попередження жорстокості у стосунках між однолітками,
 • щодо залучення позабюджетних коштів для поповнення шкільного батьківського фонду;
 • про національно-патріотичне виховання;
 • про стан роботи із зверненнями громадян;
 • про охоплення навчанням дітей шкільного віку,
 • про стан роботи у навчальному закладі з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності за підсумками 2016 року,
 • звіт директора школи Вишневської Т.В. з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності,
 • звіт Хоменко О.М. про роботу батьківського комітету.
13. Діяльність піклувальної ради.

У школі функціонує Піклувальна рада, яка активно співпрацює з адміністрацією школи у вирішенні проблем шкільного життя. Метою діяльності Піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до розв’язання проблем навчання та виховання. Головою Піклувальної ради школи є батько учениці 4-А класу Якименко Микола Володимирович, який став не тільки постійним учасником всіх урочистих подій в школі, а й справжнім опікуном її учнів. В минулому навчальному році ця організація здійснювала дієву підтримку освітніх програм, опікувалась проблемами поліпшення матеріально-технічної бази школи.

У 2016-2017 навчальному році піклувальна рада зосередила увагу на питаннях щодо:

- поліпшення матеріально-технічної бази школи,

- організації дозвілля учнів та підтримки обдарованої учнівської молоді в рамках проведення конкурсів «Учень року», «Клас року»..

У співпраці з педагогічною радою та радою учнівського самоврядування піклувальна рада вирішила організаційні питання щодо проведення на базі навчального закладу:

- Дня відкритих дверей;

- зустрічей з видатними спортсменами.

Саме завдяки фінансовій підтримці членів піклувальної ради переможці шкільних конкурсів отримали грамоти та цінні подарунки.

У 2016 - 2017 навчальному році членами піклувальної ради були оплачені витрати на придбання шаф для бумаг та одягу, МФУ, інструментів для кабінету праці, музичні мікросистеми, кутова приставка до столу, стенди для кабінету української мови, тумбочка, столи письмові, стілець офісний, підставка для квітів,телевізор, вивіска школи, стереосистеми.

- на проведення Всеукраїнської акції «Зелений паросток майбутнього».

Завдяки зусиллям членів піклувальної ради у 2016-2017 н.р.:

- була надана матеріальна допомога Учнівському самоврядуванню школи для проведення шкільних заходів,

- були заказані та придбані іменні шеврони учнів СШ №247,

- були заказані та придбані іменні щоденники учнів школи № 247,

- було організовано вивіз великогабаритного сміття.

14. Співпраця із сільськими школами.

Кожен член суспільства повинен розуміти, що на сучасному етапі українського державотворення розбудова держави не можлива без консолідації усього народу, його громадянської позиції, зростання національної самосвідомості. З метою підготовки молоді до успішної самореалізації в умовах європейської інтеграції та світової глобалізації одним з напрямків роботи педагогічного колективу спеціалізованої школи №247 є співпраця з сільським та зарубіжним партнерами. На виконання наказу Головного управління освіти м. Києва від 05.01.1998 р. № 1 «Про парнерські зв’язки закладів освіти м. Києва з сільськими школами України», згідно до річного плану роботи школи на 2015-2016 н.р. було продовжено співпрацю педагогічного, учнівського колективів із Семиполківським навчально-виховним комплексом «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Броварського району Київської області. Напрямки співробітництва передбачають налагодження дружніх зв’язків між учнями, створення системи постійного обміну досвідом в організації дозвілля та учнівського самоврядування. Спілкування зі школами-партнерами відбувається через мережу Інтернет, листування, що залишаеться основним джерелом спілкування та обміну інформацією.

15. Міжнародні зв’язки.

Керуючись ст. 46 Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до проекту «Європейський вибір» з метою організації змістовної роботи з питань міжнародного співробітництва в школі був створений гурток «Міжнародні зв’язки», керівник Мовчан К.С.

Протягом 2016-2017 навчального року робота гуртка була запланована та організована з метою збільшити рівень знань учнівської молоді з питань міжнародного співробітництва.

Основними завданнями гуртка «Міжнародні зв’язки» були:

- підвищення рівня проінформованості школярів різних питань міжнародних відносин та створення сприятливого інформаційного середовища;

- обмін досвідом в галузі освіти та застосування його в практичній діяльності;

- виховання молодого покоління в дусі інтеграції в європейське суспільство;

- ведення пропаганди історії, культури, традицій своєї країни та інших країн світу;

- співпраця, підтримка та налагодження зв’язків з державними та позадержавними школами-партнерами;

- проведення в навчальному закладі різних форм заходів, які висвітлюють питання міжнародного співробітництва.

Протягом року на засіданнях гуртківці збирали та обробляли інформацією про європейські країни. Вивчали їхню культурно-історичну спадщину, геогафічне положення, визначні місця. Був проведений конкурс фотоколлажів «Подорож до європейської країни», найкращі фотоколлажі країн (Великобританія, Італія, Іспанія, Франція, Греція, Німеччина) використали для оформлення іформаційного куточка Євросоюзу в школі.

Були організовані та проведені круглі столи за темами: «Екологічні проблеми Африки та їх наслідки», «Україна - Євросоюз».

До Міжнародного дня проти насильства щодо жінок, який відзначається у листопаді 2016 року гуртківці долучилися до підготовки та проведення традиційної профілактично-просвітницької акції серед учнів школи «Ця рука нікого не вдарить».

У травні 2017 року була організована екскурсія в центр міста де відбувалося урочисте відкриття Днів Європи в місті Києві.

17.05.2017 року на базі школи № 306 був проведений фестиваль «Подорож країнами Європи», в якому команда навчального закладу представляла країну «Україна – європейська держава». Метою фестивалю є підтримка і розвиток партнерських зв’язків між європейськими країнами, висвітлення культури та історії різних держав Європи та формування міжкультурної комунікації учнівської молоді.

Протягом навчального року учні та вчителі школи продовжували своє листування через електронну почту та мережу Інтернет зі школою-партнером № 164 імені Ельдара Тагізаде з поглибленим вивченням англійської мови м. Баку.

16. Створення власної системи інформаційного забезпечення: шкільна преса, радіогазети, тощо. Використання мережі Internet.

На виконання Указу Президента України від 04.07.2005 р. № 1013\2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» з метою ефективного висвітлення та вирішення освітньо-педагогічних проблем через мережу Інтернет, в школі було розпочато роботу щодо реалізації зазначеної Програми. Школа має комп’ютерну мережу з виходом в Інтернет, працює електронна пошта, створено сайт школи (адреса сайту: school247.kiev.sch.in.ua), який систематично поновлюється. Шкільний сайт містить актуальну інформацію, яку представлено на широкий загал для учнів, учителів та батьків учнів. Головна сторінка шкільного сайту відображає рубрики сайту і актуальну інформацію про школу в розділі «Новини». Розділ «Про заклад» відображає основні напрямки та функції роботи школи (мета діяльності, методологічна тема, над якою працюють учительський, учнівський та батьківський колективи школи, основні завдання, віхи становлення та здобутки). Також подано інформацію про керівний склад школи, її структурні підрозділи, їх діяльність: результати участі учнів школи в олімпіадах, участь в роботі МАН, подано розклад уроків для учнів 1-11 класів. Добре висвітлена сторінка «Самоврядування». Розділ «Новини» містить новини шкільного життя, інформацію для батьків, вчителів тощо.Навчальний заклад має власну сторінку в соціальних мережах.

Користуючись «Методичними рекомендаціями», що вийшли як додаток до листа МОН молодь спорту України від 24 червня 2011 р. № 1/9-493 та з метою забезпечення засвоєння вчителями основ інформаційно-комунікаційних технологій у школі було організовано активне комп'ютерне навчання для вчителів «Вчитель - вчителю». Ця форма передбачала навчання у межах навчального закладу одних учителів іншими, тими, хто володіє ІКТ. Також, навчання на комп’ютерних курсах вчителі змогли пройти на базі навчального центру «Вектор – М». На сьогодні усі педагоги школи володіють комп'ютерною грамотою і використовують набуті навики в своїй професійній діяльності.

Створена власна система інформаційного забезпечення – прес-центр та шкільна газета «Ірфо-планета». Редакційна колегія (керівник Підгайна С.С.) складається з учнів школи, які обговорюють матеріали випуску. В кожному номері газети подано цікаві матеріали про життя школи, про плани на майбутнє, представлена учнівська творчість, творчість батьків та вчителів. Газета виходить один раз на місяць, а також позапланово – святкові номери газети, приурочені до святкових дат календаря, і користується великим попитом в учнів, вчителів та батьків. Прес-центр є невід'ємною складовою формування демократичних стосунків між усіма учасниками навчально–виховного процесу. Це координаційний центр усіх шкільних інформаційних служб: друку, фотовідділу, знімального репортажу, тематичних газет та оформлення стендів. Основним завданням, яке намагаються реалізувати у Прес-центрі, є залучення до роботи якомога більше старшокласників через створення редакційних колегій та кореспондентської мережі. Активна участь у підготовці стінної газети або друкованої шкільної газети допомагає формувати в підлітків такі якості, як правдивість, принциповість, вміння аналізувати й давати оцінку фактам та явищам, власним вчинкам.

Основні форми роботи прес-центру у 2016-2017 навчальному році:

 • шкільна газета «Інфопланета»,
 • оновлення новин на шкільному сайті,
 • газета класу «Клас» та інші,
 • інформаційні вісники,
 • шкільний часопис,
 • прес-бюлетні з нагоди проведення тематичних тижнів,
 • фото-вернісажі,
 • репортажі з місця подій ( зйомки на фото-, відеокамеру найбільш цікавих шкільних заходів).

Основними рубриками газети стали «Визначні дати календаря», «Поетична сторінка», «Це цікаво знати», «Сьогодні у школі», «Увага, конкурс!», «Світ твоїх захоплень», «Правова сторінка», «Вітаємо переможців!», «Репортажі центрів Ради» тощо.

Шкільна газета готує організаторів шкільного життя та формує громадську думку учнів.

В кімнаті учнівського самоврядування встановлено комп’ютер, де діти під наглядом керівника мають змогу працювати, на більш якісному рівні займатися видавничою справою, а також мають доступ до мережі Internet через комп’ютер у шкільній бібліотеці.

Школа підключена до мережі Internet. Учні та співробітники школи мають змогу користуватися мережою у комп’ютерних класах та у шкільній бібліотеці.

Залишається актуальним питання щодо створення шкільної радіорубки. Тому доцільно було б розглянути можливість цього проекту як однієї з форм випуску шкільної радіогазети.

17.Фінансово-господарська діяльність.
17.1. Використання бюджетних коштів, що виділялися закладу для покращення матеріально-технічної бази, як-то: проведення ремонтних робіт, придбання меблів, навчального обладнання, літератури, шкільної форми тощо.

У 2016-2017 навчальному році за бюджетні кошти було придбано:

- меблі для харчоблоку – 10850,00 грн.

- шкільна форма – 7999,96 грн.

- персональний комп’ютер – 129974,32 грн.

- шкільна документація – 7587,00 грн.

- господарчі товари – 16980,29 грн.

- канцелярські товари – 8956,73 грн.

- інтерактивний тир – 99700,00 грн.

- бактерицидні лампи – 4980,00 грн.

- медикаменти – 2000,06 грн.

- шкільні меблі – 328921,00 грн.

- дезінфікуючий засіб – 1520,00 грн.

- спотінвентар – 47600,00 грн.

- новорічні дитячі подарунки – 4727,18 грн.

- відеосистема – 24906,00 грн.

- комплекти мультимедійного обладнання – 146400,00 грн.

- комп’ютерний комплекс – 140000,00 грн.

- будматеріали – 4609,62 грн.

- шафа морозильна – 28899,96 грн.

- тістоміс – 20200,02 грн.

- шафа холодильна – 26000,04 грн.

- чоботи, рукавиці діалектричні – 1386,00 грн.

Придбано усього на загальну суму 1064198,18 грн

Проведено ремонтні роботи:

· аварійні та поточні роботи:

- підлога – 48000,00 грн.

- електромережі – 74806,61грн.

- асфальтування – 100948,59 грн.

- інженерні мережі – 13803,09 грн.

- електрощитової – 5799,00 грн.

- питних фонтанчиків та фільтруючої системи – 29900,00 грн.

· капітальні роботи:

- дах – 220648,49 грн.

- вікна – 305789,6 грн.

- вхідна група – 138834,1

Виконано ремонтних робіт на суму 938529,48 грн.

Загальна сума використаних бюджетних коштів склала 2002727,66 грн.

17.2. Використання коштів власних надходжень:
 • Кошти, отримані за надання платних послуг

Платні послуги не надаються.

 • Доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств

Господарська та виробнича діяльність установою не здійснюється.

 • Доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання

В 2016-2017 навчальному році спеціалізована школа №247 отримала від передачі в тимчасове користування приміщень на умовах оренди 24575,93 грн.

Кошти були використані на:

1) придбання: 0 грн.

2) видатки:

земельного податку 941,89 грн.

вивіз ТПВ 2268,48 грн.

пеня Укртелекому 21,45 грн.

пеня Київенерго 414,89 грн.

збір за спец використання води 56,82 грн.

комунальні послуги:

- теплової енергії 7778,88 грн.

- водопостачання 1353 грн.

- електроенергії 15450,07 грн.

Видатки всього - 28286,40 грн.

· Доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

- надходження 3046,78 грн.

- теплової енергії 190,15 грн.

 • Благодійні внески:

- благодійні внески від фізичних осіб у натуральному виразі (шафи для бумаг та одягу, МФУ, інструментів для кабінету праці, музичні мікросистеми, кутова приставка до столу, стенди для кабінету української мови, тумбочка, столи письмові, стілець офісний, підставка для квітів,телевізор, вивіска школи, стереосистеми) - 46866 грн.

- благодійні внески від фізичних осіб в грошовій формі:

надійшло 38020 грн.

видатки 32940 грн.

- благодійні внески юридичних осіб у натуральному виразі (художня література, підручники) – 71199,39 грн.

18. Організація внутрішкільного контролю за виконанням навчального плану і програм, якістю знань, умінь і навичок учнів.

Відповідно до нормативно-правових документів (Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній заклад, Статуту спеціалізованої школи, з урахуванням основних принципів управління (принцип соціальної обумовленості, науковості і компетентності, наступності і перспективності, цілеспрямованості і плановості, конкретності й оперативності) у навчальному закладі створена система контролю за станом викладання навчальних предметів, якістю знань, умінь і навичок учнів, виконання навчальних планів і програм, організацією методичної роботи, позакласної і позашкільної виховної роботи, ведення шкільної документації, виконання наказів, розпоряджень, про що свідчить тематика засідань педагогічних рад, наказів та виробничих нарад.

Ефективність навчально-виховного процесу в значній мірі залежить від чіткої організації внутрішкільного контролю. Головне завдання контролю вбачаємо у виявленні причин негативних результатів роботи і допомозі вчителеві, а також виявленні, узагальненні та поширенні перспективного досвіду роботи. Тому особлива увага приділяється тематичному відвідуванню уроків, моніторингу якості освіти та викладання, управлінської діяльності, що дає можливість грунтовно ознайомитися з арсеналом методів і прийомів, які застосовує вчитель у процесі навчання учнів, надати методичну та практичну допомогу вчителю. Вивчення навчальних досягнень учнів проводиться у поєднанні з аналізом роботи вчителя. Вказані заходи здійснюються у відповідності до перспективного плану та внутрішкільного графіка контролю. Плануючи свою роботу, адміністрація навчального закладу визначила види і методи внутрішкільного контролю, які доцільно використовувались у 2016-2017 навчальному році при перевірці того чи іншого об'єкта:

· моніторингові дослідження «Організація мененджменту в освітній діяльності загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва» /наказ № 515 від 10.10.2016/

· моніторингове дослідження якості знань учнів з інформатики, хімії (РНМЦ УО Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації)

· моніторингове дослідження мотивації учнів 10 класу на навчання /накази № 461 від 13.09.2016, № 537 від 21.10.2016/

· моніторингові дослідження знань учнів 5, 10 класів /накази № 446 від 02.09.2016, № 450 від 05.09.2016, № 564 від 04.11.2016, № 572 від 07.11.2016 /

· контрольні зрізи знань учнів 5-х класів з англійської мови /наказ № 592 від 16.11.2016, № 616 від 23.11.2016/

· інші моніторингові дослідження /накази №461 від 13.09.2016, № 515 від 11.10.2016, № 537 від 21.10.2016, № 564 від 04.11.2016, № 572 від 07.11.2016, № 592 від 16.11.2016, № 617 від 23.11.2016, № 656 від 06.12.2016, № 666 від 08.12.2016, № 685 від 13.12.2016, № 696 від 20.12.2016, № 703 від 22.12.2016, № 222 від 11.04.2017, № 234 від 18.04.2012, № 242 від 21.04.2017, № 273 від 05.05.2017, № 284 від 10.05.2017, № 308 від 22.05.2017, № 314 від 25.05.2017/

· фонтальний контроль за станом викладання:

- предмету «Захист Вітчизни» /накази № 505 від 10.10.2016, № 580 від 11.11.2016/

- англійської мови /накази № 585 від 11.11.2016, № 680 від 14.12.2016/

- математики /накази № 43 від 18.01.2017, № 86 від 17.02.2017/

- природознавство /накази № 122 від 06.03.2017, № 225 від 12.04.2017/

· класно-узагальнюючий контроль

- 1-х класів / накази № 417 від 31.08.2016, № 720 від 27.12.2016, № 45 від 20.01.2016

педрада/

- 1-б класу /наказ № 496 від 07.10.2016, № 556 від 01.11.2016/

- 5-х класів / накази № 443 від 31.08.2016, № 714 від 26.12.2016, педрада /

- 3-х класів /накази № 649 від 02.12.2016, № 715 від 26.12.2016/

- 10-А класу /накази № 567 04.11.2016, № 713 від 26.12.2016/

- 11-А класу /накази № 114 від 29.02.2017, № 163 від 24.03.2017/

- 4-х класів /накази № 176 від 24.03.2017, № 254 від 27.04.2017/

- 8-х класів /накази № 180 від 30.03.2017, № 276 від 10.05.2017/

З метою попередження можливих недоліків у організації навчального процесу адміністрація школи застосовує оглядовий контроль. Так протягом 2016-2017 н.р. підлягали контролю такі питання:

· Виконання державних програм /накази № 723 від 28.12.2016, № 313 від 25.05.2017/

· Організація навчально-виховного процесу в школі /накази № 344 від 15.08.2016, № 355, 356, 364 від 31.08.2016, № 438 від 01.09.2016, № 503 від 10.10.2016, № 570 від 07.11.2016, № 579 від 10.11.2016, № 08 від 03.01.2017, № 22 від 06.01.2017, № 54 від 26.01.2017, № 306 від 22.05.2017/

· Виконання правил внутрішнього розпорядку / накази № 305, 354, 363 від 30.08.2016, 394, 401, 402 від 31.08.2016/

- стан дисципліни та порядку в школі, чергування учнів та вчителів

- організація пропускного режиму в приміщенні школи

- стан відвідування учнями школи

· виконання Указу Президента «Про шкільну форму» /наказ № 391 від 31.08.2016/

· Ведення шкільної документації :

- перевірка ведення особових справ учнів /накази № 456 від 09.09.2016, № 465 від 14.09.2016/

- перевірка ведення алфавітної книги /накази № 709 від 23.12.2016, № 728 від 30.12.2017/

- перевірка ведення журналів /накази № 413 від 31.08.2016, № 466 від 14.09.2016, № 476 від 23.09.2016, № 710 від 23.12.2016, № 24 від 10.01.2017, № 177 від 29.03.2017, № 203 від 05.04.2017/

- перевірка учнівських щоденників /накази № 575 від 07.11.2016, № 603 від 18.11.2016, № 200 від 04.04.2017, № 236 від 19.04.2017/

- перевірка поурочного планування /накази № 558 від 02.11.2016, № 94 від 22.02.2017, № 134 від 10.03.2017/

- дотримання єдиного орфографічного режиму учнями школи при виконанні письмових робіт та обсягу домашнього завдання /накази № 385 від 31.08.2016, № 586 від 14.11.2016, № 609 від 23.11.2016, № 230 від 14.04.2017, № 263 від 28.04.2017/

· Організація освітніх послуг

- заборона репетиторства та запобігання корупції в школі (накази № 384 від 31.08.2016, № 07 від 03.01.2017/

- недопущення застосування працівниками школи фізичного насильства до неповнолітніх та дотримання вчительської етики / накази № 447 від 02.09.2017, № 654 від 06.12.2016/

- організація індивідуальних занять та навчання вдома (накази 350 від 30.08.2016, № 727 від 29.12.2017/

· Курсова перепідготовка, атестація вчителів, система роботи вчителів, що атестуються /накази № 477 від 23.09.2016, № 495 від 07.10.2016, № 562 від04.11.2016, № 584 від 11.11.2016, № 594, 595, 596 від 17.11.2016, № 611. Від 23.11.2016, № 626, 627, 628 від 28.11.2016, № 59 від 01.02.2017, № 152 від 20.03.2017, № 219 від 10.04.2017/

· Науково-методична робота з педагогічними кадрами /накази № 382, 410 від 31.08.2016, № 459 від 12.09.2016, № 524 від 17.10.2016, № 673 від 12.12.2016, № 724 від 28.12.2016, № 733, 739 від 30.12.2016, № 67 від 07.02.2017, № 115 від 03.03.2017/

- робота з молодими спеціалістами (накази № 429 від 31.08.2017, самоаналіз/

- допризовна підготовка юнаків /накази № 316 від 31.08.2015, № 582 від 01.12.2015, № 92 від 01.12.2016, № 169 від 25.03.2016),

- робота з обдарованими учнями: участь в олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах, МАН /накази № 473, від 29.09.2016, № 502 від 10.10.2016, № 552 від 01.11.2016, № 565 від 04.11.2016, № 610 від 23.11.2016, № 639, 640 від 01.12.2016,№ 667 від 08.12.2016, № 674 від 12.12.2016, № 682 від 14.12.2016, № 692 від 19.12.2016, № 716 від 27.12.2016, № 17 від 04.01.2017, № 103 від 24.02.2017, № 130 від 10.03. 2017, № 140 від 14.03.2017, № 221 від 11.04.2017, № 256, 261 від 27.04.2017, № 269 від 03.05.2017, № 292 від 12.05.2017/

- організація профільного навчання /накази № 464 від 13.09.2016, № 522 від 13.10.2017, № 41 від 17.01.2017, № 46 від 21.01.2017, № 51 від 25.01.2017, № 69 від 08.02.2017, № 84 від 16.02.2017, № 108 від 28.02.2017, № 148 від 17.03.2017, № 193 від 31.03.2017, № 206 від 05.04.2017/

- підготовка до ДПА та випуску зі школи /накази № 110 від 28.02.2017, № 114 від 02.03.2017, № 189 від 31.03.2017, № 201 від 05.04.2017, № 268 від 03.05.2017, № 282 від 10.05.2017/

- правова освіта /накази № 345 від 17.08.2017, № 561 від 03.11.2016, № 659 від 06.12.2016, № 678 від 13.12.2016, № 730, 731 від 30.12.2016, 25 ВІД 10.01.2017, « 283 ВІД 10.05.2017/

- робота з національно- патріотичного виховання /накази № 374, 392 ВІД 31.08.2016, № 445 від 02.09.2017, № 467 від 15.09.2016, № 478 від 26.09.2016, № 491 від 05.10.2016, № 498 від 07.10.2016, № 508, 509 від10.10.2016, № 571 від 07.11.2016, № 581 від 11.11.2016, № 732 від 30.12.2016, № 23 від 06.01.2017, № 32 від 12.01.2017, № 49 від 24.01.2017, № 61 від 03.02.2017, № 106 від 27.02.2017, № 150 від 20.03.2017, № 2133 від 10.04.2017, № 243 від 21.04.2017, № 267 від 03.05.2017, № 288 від 11.05.2017, № 291 від 12.05.2017, № 301 від 17.05.2017, № 311 від 24.05.2017/

- організація факультативів та гурткової роботи /накази № 367 від 31.08.2016, № 506 від 10.10.2016, № 658 від 06.12.2016, № 737 від 30.12.2016, № 19 від 05.01.2017, № 202 від 05.04.2017/

· Дотримання санітарно-гігієнічного режиму в школі /накази № 387, 414, 420 від 31.08.2016, № 472 від 19.09.2017, № 132 від 10.03.2017/

- оздоровлення учнів та проведення лікувально-профілактичних заходів, медогляду /наказ № 435 від 31.08.2016, № 260 від 27.04.2017/

- організації харчування учнів школи та його якість /накази № 359, 360, 418 від 31.08.2016, № 431, 442, 444 від 01.09.2016, № 513 від 10.10.2016, № 71, 72, 73, 74, 76 від 10.02.2017, № 208 від 06.04.2017/

· Організація позакласної та позашкільної роботи /накази № 362, 436 від 31.08.2016, № 519 від 12.10.2016, № 523 від 17.10.2016, № 534 від 21.10.2016, № 578 від 07.11.2016, № 676 від 12.12.2016, № 677 від 13.12.2016, № 735 від 30.12.2016, 3 80 від 14.02.2017, № 119 від 03.03.2017, № 172 від 29.03.2017, № 196 від 03.04.2017, № 214 від 10.04.2017, № 245 від 24.04.2017, № 262 від 27.04.2017, № 271 від 05.05.2017, № 286 від 11.05.2017/

- профорієнтаційна робота /накази № 464 від 13.09.2016, № 522 від 13.10.2017, № 34 від 13.01.2017, № 41 від 17.01.2017, № 46 від 21.01.2017, № 51 від 25.01.2017, № 69 від 08.02.2017, № 77 від 10.02.2017, № 84 від 16.02.2017, № 108 від 28.02.2017, № 148 від 17.03.2017, № 193 від 31.03.2017, № 206 від 05.04.2017/

- профілактика бездоглядності та правопорушень серед учнів школи /накази № 351, 363, 404, 406, 426 від 30.08.2016, № 14 від 03.01.2017/

· Дотримання вимог з охорони праці /накази № 352, 358, 388, 400, 401, 405, 412,418 від 31.08.2016, № 421, 422, 423, 430, 448, 449 від 05.09.2016, № 452 від 06.09.2016, № 497 від 07.10.2017, № 512 від 10.10.2017, № 514 від 11.10.2016, № 530 від 20.10.2016, № 539 від 25.10.2016, № 588 від 15.11.2016, № 589 від 16.11.2016, № 604 від 18.11.2016, № 605 від 21.11.2016, № 668, 669 від 09.12.2016, № 675 від 12.12.2016, № 697, 698 від 20.12.2016, № 699 від 21.12.2016, № 734, 746 від 30.12.2016, № 13 від 03.01.2017, № 62 від 03.02.2017, № 79 від 14.02.2017, № 83 від 15.02.2017, № 151 від 20.03.2017, № 191 від 31.03.2017, № 218 від 10.04.2017, № 237 від 19.04.2017, № 244 від 24.04.2017, № 266 від 28.04.2017, № 299 від 15.05.2017, № 305 від 22.05.2017/

- робота з ЦЗ /накази № 750 від 30.12.2017, № 82 від 15.02.2017, № 101, 102 від 23.02.2017, № 117 від 03.03.2017, № 285 від 10.05.2017/

- пропаганда здорового способу життя ( накази № 403 від 31.08.2016, № 729* від 30.12.2016, № 224 від 12.04.2017/

- використання уроків фізкультури та спортивних гуртків для зміцнення здоров’я учнів (накази № 373, 378, 381, 425 від 31.08.2016, № 440, 442 від 01.09.2016, № 518 від 12.10.2016, № 520 від 13.10.2017, № 607 від 21.11.2016, № 655 від 06.12.2016, № 105 від 27.02.2017/

Це дозволяє уникати помилок у роботі вчителів /особливо молодих та малодосвідчених/.

З огляду на запроваджений експеримент «Школи повного дня», враховуючи поставлені управлінські завдання щодо організації роботи школи в режимі повного дня, створення сприятливих умов для задоволення різноманітних інтересів учнів, проведення їх змістовного дозвілля адміністрація школи здійснила тематичний контроль з питань:

- робота класних керівників по залученню учнів до форм позакласної роботи в гуртках, спортивних секціях, клубах;

- робота вчителів з питань профілактики шкідливих звичок, запобігання правопорушень;

- організація дозвілля учнів, які перебувають на ГПД, як складової частини в системі виховної роботи;

- робота керівників гуртків по залученню учнів до форм позакласної роботи;

- роль індивідуальних та групових занять у вирішенні освітніх проблем щодо розвитку творчого потенціалу учнів;

- вивчення рівня адаптації учнів 1-х, 5-х класів до системи навчальної діяльності;

- вивчення стану до профільної підготовки учнів 8-9-х класів;

- вивчення стану профільного навчання в 10-11-х класах.

Персональний контроль за роботою вчителів дозволив адміністрації школи визначити продуктивність викладацької діяльності, методичний рівень учителів загалом, серед них:

- педагогів, які атестувалися від .

№ з/п ПІБ вчителя Предмет, який викладає категорія звання
підтвердження присвоєння підтвердження присвоєння
Лінчук Світлана Вікторівна Російська мова та зарубіжна література І категорія ві
Сидоренко Наталія Андріївна Початкові класи Вища Старший учитель
Гриб Наталія Василівна Математика Вища Старший учитель
Мартиненко Валентина Миколаївна Математика Вища Старший учитель
Петренко Лідія Іванівна Математика Вища Старший учитель
Яценко Ірина Олександрівна Інформатика Вища
Ковальова Марина Сергіївна Інформатика ІІ катиегорія Від
8. Підгайна Світлана Сергіївна Образотворче мистецтво, трудове навчання Вища ..
9. Сидоренко Наталія Василівна Початкові класи Вища Старший учитель
10. Сінкевич Ольга Володимирівна Початкові класи І категорія
11. Новик Валентина Іванівна Початкові класи ІІ категорія
12. Суздаль Любов Іванівна Початкові класи І категорія
13. Орел Наталія Миколаївна Початкові класи . Вища
14. Костенко Людмила Миколаївна Вихователь ГПД , № Вища від
15. Нишук Олександр Петрович Захист Вітчизни, Фізична культура Вища Старший учитель
16. Тверітнєва Анфіса Василівна Фізична культура Вища Старший учитель
17. Тимошок Олена Анатоліївна Керівник гуртка 12 тарифний розряд
18. Мовчан Катерина Сергіївна Соціальний педагог І категорія
19. Касянчук Анатолій Миколайович Практичний психолог Вища
20. Гайдаш Наталія Анатоліївна Вихователь ГПД І категорія
21. Серьогіна Олена Миколаївна Основи здоров’я ІІ категорія
22. Антонова Катерина Анатоліївна Початкові класи І категорія

- молодих вчителів: Мовчан К.С., Тіга Ю.М., Хмара К.В., Пасічник О.А., Лужецька О.М., Андрущенко Л.С., Загуменнікова О.В., Обметиця Т.А.

В процесі персонального контролю вивчалося :

- рівень знань учителя в галузі сучасних досягнень психологічних, педагогічних наук, професійну майстерність вчителя;

- рівень володіння вчителем технологією розвиваючого навчання, найбільш ефективними формами, методами і прийомами навчання;

- результати роботи вчителя і шляхи їх досягнення;

- засоби підвищення професійної кваліфікації вчителя;

- практична діяльність педпрацівників школи через відвідування і аналіз уроків, класних заходів, занять гуртків, факультативів, секцій;

Проводилося ознайомлення із документацією, календарним і тематичним плануванням, яке складав вчитель на рік, яке було розглянуто і затверджено на ШМК і корегувалося у процесі роботи; поурочними планами, класними журналами, щоденниками, зошитами, планами виховної роботи; моніторинг навчального процесу з послідовним аналізом отриманої інформації; організовувалося соціологічне, психологічне, педагогічне обстеження, анкетування, тестування учнів, батьків, учителів;

Доцільне використання адміністрацією школи різних за характером форм контролю дало змогу отримати різносторонню інформацію про стан навчально-виховного процесу та можливість раціонально організувати роботу закладу.

19. Форми контролю, яким піддавався заклад з боку органів державної виконавчої влади та органів управління освітою.

Протягом 2016-2017 навчального року було проведено ряд перевірок організаціями, що забезпечують контроль за роботою школи:

Дата перевірки Мета перевірки Перевіряючи
серпень 2016 Перевірка готовності ЗНЗ до 2016-2017 навчального року СЕС Деснянського району, УО Деснянської РДА,
жовтень 2016 Перевірка стан кабінету музичного мистецтва УО Деснянської РДА
листопад 2016 Вивчення досвіду методичної роботи з обдарованими дітьми РНМЦ УО Деснянської РДА
листопад 2016 Перевірка стану профілактики правопорушень ССД Деснянської РДА
листопад 2016 Перевірка стану профілактики правопорушень УО Деснянської РДА
грудень 2016 Перевірка роботи психологічної служби РЦПП Деснянської РДА
грудень 2016 Вивчення досвіду роботи з обдарованою молоддю РНМЦ УО Деснянської РДА
грудень 2016 Вивчення досвіду методичної роботи РНМЦ УО Деснянської РДА
лютий-березень 2017 Державна атестація комунального закладу Комісія УО Деснянської РДА, методисти РНМЦ УО Деснянської РДА
квітень 2017 Перевірка стану з організації взаємодії з батьками в рамках роботи «трикутника» Виховний відділ УО Деснянської РДА
червень 2017 Розгляд звернення Полонського Р.В. УО Деснянської РДА
червень 2017 Розгляд скарги Полонського Р.В. до Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Державна інспекція навчальних закладів Департаменту освіти і науки
червень 2017 Розгляд звернення Полонського Р.В. на гарячу лінію УО Деснянської РДА

Директор школи Т. Вишневська

Кiлькiсть переглядiв: 1294